RTVS si cez Kotlebu kopla do Cirkvi informáciami takmer rok starými. + Cieľ je jasný: Vylúčiť Cirkev a veriacich z politického diania a evanjelium z každodenného života občianskej spoločnosti

Čo sledovala verejnoprávna televízia RTVS, keď v prvej reportáži sobotňajších (27.5.) správ informovala o pokarhaní kňazov, ktorí vyjadrili podporu parlamentnej strane Ľudová strana Naše Slovensko, napriek tomu, že záležitosť pokarhania je už vecou, ktorá sa odohrala pred takmer rokom?

„Cirkev potrestala troch kňazov, ktorí otvorene podporovali politickú stranu Mariána Kotlebu. Dostali napomenutie. Jedného z nich tiež preložili do charitatívneho domu, inému zakázali publikovať agitačné videa“ uviedol reportáž moderátor Ľubomír Bajaník.

Následne boli v reportáži uvedené informácie o napomenutí kňazov, ktoré sú už takmer rok staré.

V prípade kňazov plk. v. v. ThMgr. Ignáca Juruša a ThDr. Jána Košiara, ktorí sa pred voľbami podpísali pod výzvu Občianskej iniciatívy 2016, trnavský biskup Mons. Ján Orosch konal ešte v apríli minulého roka, kedy adresoval list všetkým kňazom pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy.

Trnavský biskup si zároveň oboch menovaných kňazov krátko po parlamentných voľbách (5. apríla 2016) predvolal a napomenul ich. Kňaz Košiar sa stal duchovným správcom Domu pokojnej staroby a Domu seniorov Karolína v Cíferi, kde každý deň prináša ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, eucharistiu. Od začiatku jeho pôsobnosti (1. júl 2016) uplynul už takmer rok.

V prípade redemptoristu Miroslava Čajku sa viceprovinciálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) o. Metod Marcel Lukačik CSsR. vyjadril ešte pred viac ako dvoma mesiacmi (24. marca). Dôvodom bol míting, ktorého sa o. Čajka zúčastnil 14. marca tohto roka.

Reportáž RTVS zároveň pri informáciách o pokarhaní trnavských kňazov, zverejnila zábery z konferencie nitrianskej diecézy týkajúcej sa prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa (viac TU). Čo týmito zábermi nesúvisiacimi s problematikou tvorcovia reportáže sledovali, je otázne.

Ľudová strana Naše Slovensko je aktuálne označovaná za extrémistickú stranu s prvkami fašizmu. V súvislosti s uvedeným sme požiadali Konferenciu biskupov Slovenska o objasnenie, ktoré činy či vyhlásenia uvedenej strany vníma KBS ako extrémistické či fašistické. Hovorca Martin Kramara sa však vyjadril v tom duchu, že tlačová kancelária KBS nevydáva „hodnotenia jednotlivých politických strán“.

 

http://www.hlavnespravy.sk/rtvs-si-cez-kotlebu-kopla-cirkvi-informaciami-takmer-rok-starymi/1020232

Reportéri „jednostranne objektívne“ o seminári v Nitre

 

Komentár k informácii RTVS

Boľševici do roku 1989 vytláčali Cirkev za muri kostolov. To isté robia boľševici a „Leninovi bratranci“ aj po roku 1989. Do roku 1989 boľševici nazývali aktívnych a pronárodne orientovaných kresťanov a kňazov klérofašisti. Dnes ich nazývajú „len“ fašisti. Počas Rakúsko- Uhorskej monarchie to bolo hanebné označovanie „pansláv“.

Cieľ je ten istý: Vylúčiť Cirkev a veriacich z politického diania- teda vytlačiť evanjelium Ježiša Krista z každodenného života občianskej spoločnosti a spraviť z Cirkvi neziskovú organizáciu. Aj za cenu toho, že nás zbavia základných občianskych práv a slobôd, kde patrí aj právo na názor a politické združovanie.

 

Je to vzbura proti Bohu

Cirkev a veriaci totiž bránia každej diktatúre v zavádzaní kultúry smrti: genderideologie, eutanázie, potratov, juvenilnej justície, dekristianizacie Európy atď. Túžba po krvi a po pomste vedie boľševikov k tomu, že znovu po roku vyťahujú staré veci, aby morginalizovali kňazov a Cirkev…

 

Ale je historický fakt, že Cirkev sa zúčastňuje formou učiteľského úradu na sociálnom, politickom a hospodárskom živote súčastného sveta a bojuje za práva tých najbiednejších a ľudí na okraji spoločnosti. Sem patrí aj spravodlivá mzda a dôstojne podmienky na život pre všetkých občanov Slovenska. Drvivá väčšina občanov Slovenska živorí z existenčnej a nedôstojnej mzdy a tak treba umlčať kňazov a politikov i kresťanské strany čo o tom hovoria.

 

Ježiš Kristus sa nikoho nepýtal, či môže založiť Cirkev a šíriť ju vo svete. To jeho poslanie „iďte a úcte všetky národy“ platí aj pre boľševické režimy na celom svete.
A platí aj Ježišova výzva: „Čo tu stojíte nečinne….. Nik nás nenajal….Poďte aj vy pracovať do mojej vinice“.

 

Modlíme sa k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska a prosme ju o pomoc za dodržiavanie základných ľudských práv a náboženskej slobody na Slovensku.

Boh žehnaj Slovensko.

 

A. Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.