Štyria kardináli zaslali pápežovi list so žiadosťou o stretnutie v otázke „zmätenia a disorientácie“ v Cirkvi

Štyria kardináli zaslali pápežovi list so žiadosťou o stretnutie v otázke „zmätenia a disorientácie“ v Cirkvi

RÍM, 19. júna 2017 (LifeSiteNews) — Štyria kardináli zverejnili svoj list pápežovi z 25. apríla 2017, v ktorom neúspešne žiadali o súkromnú audienciu s možnosťou diskutovať o „zmätku a dezorientácii“ v Cirkvi po uverejnení exhortácie pápeža AmorisLaetitiav apríli 2016.

V liste kardináli prejavujú smútoknad veľkým rozdelením v Cirkvi v otázke základnej morálky v dôsledku exhortácie pápeža.

„A tak sa to deje – aké bolestivé to vidieť! – že to, čo je v Poľsku hriechom, je dobré v Nemecku, že to, čo je zakázané v arcibiskupskom meste Philadelphia, je povolené na Malte, „píšu.

Kardináli požiadali Svätého Otca, aby počas audiencieodpovedal na päť pôvodných otázok z minulého roka o tom, či AmorisLaetitia je alebo nie je v súlade s trvalým katolíckym učením. Tiež požiadali pápeža, aby s ním mohli diskutovať o „zmätku a dezorientácii“ v Cirkvi, spôsobenom „objektívne nejednoznačnými pasážami“ v exhortácii.

 

List napísal kardinál Carlo Caffarra v mene kardinálov Waltera Brandmüllera, Raymonda Burka a Joachima Meisnera

Kardináli začínajú svoj list pápežovi obnovením svojho „absolútneho odovzdania sa a našej bezpodmienečnej lásky k Petrovmu stolcu a pre Teba, vznešeného človeka, v ktorom poznáme Petrovho nástupcu a Ježišovho vikára:“sladkého Krista na zemi“.“

Kardináli potom tvrdia, že je to „uvedomenie si vážnej zodpovednosti“ ich úradu ako „poradcov Petrovho nástupcu v jeho zvrchovanej službe“, ktorá ich pohla požiadať pápeža o stretnutie.

Napísali, že stále dúfajú, že pápež bude „vyrieši nejasnosti a objasní niektoré body“ v Amoris Laetitia, ako je to opísané v dubii, ktorú predložili pápežovi a Kongregácii pre náuku viery minulý september.

Kardináli v novembri zverejnili „dubiu“, keď im pápež neposkytol odpoveď. Dúfali, že pápež zodpovedá ich päť otázok „áno alebo nie“, ktoré by rozptýlili to, čo nazývali „neistota, zmätok a dezorientácia medzi mnohými veriacimi“, ktoré vyplývajú z kontroverznej exhortácie.

 

Päť kladných otázok, ktoré položili, bolo:

1) či cudzoložníci môžu prijímať Sväté prijímanie; 2) či existujú absolútne morálne normy, ktoré sa musia dodržiavať „bez výnimiek“; 3) či zvyčajné cudzoložstvo môže byť „objektívnou situáciou vážneho hriechu“; 4) či sa skutočne zlý akt môže zmeniť na „subjektívne“ dobrý akt založený na „okolnostiach alebo zámeroch“; a 5) či je možné konať v rozpore so známymi „absolútnymi morálnymi normami, ktoré zakazujú vnútorne zlé činy“ založené na „svedomí“.

 

„Keďže sme nedostali žiadnu odpoveď od Vašej svätosti, dospeli sme k rozhodnutiu, že Vás budeme s úctou a pokorou prosiť o audienciu spoločne, ak by vaša Svätosť chcela,“ napísali kardináli v liste z 25. apríla.

 

Kardináli uvádzajú, že od vydania AmorisaLaetitieho pred rokom “ boli verejne dané výklady niektorých objektívne nejednoznačných pasáží, ktoré nie sú odlišné, ale sú v rozpore s trvalým učením Cirkvi“.

 

„Napriek tomu, že prefekt doktríny viery opakovane vyhlásil, že doktrína Cirkvi sa nezmenila, z jednotlivých biskupov, kardinálov a dokonca aj biskupských konferencií sa objavili početné vyhlásenia, ktoré schválili, čo Magisterium Cirkvi nikdy neschválilo, „uvádza sa v liste.

 

„Nielen prístup k Svätej Eucharistii pre tých, ktorí objektívne a verejne žijú v situácii vážneho hriechu a majú v ňom zostať, ale aj koncepciu morálneho svedomia v rozpore s tradíciou Cirkvi,“ dodávasa v liste.

 

Na začiatku tohto mesiaca argentínsky biskup Anjel José Macin z diecézy Reconquista slávil špeciálnu omšu za civilne rozvedené a znovuzískané páry, ktoré v súčasnosti žijú v cudzoložstve, počas ktorej boli všetci pozvaní na prijatie Svätého prijímania.

 

Exhortácia bola využitá rôznymi biskupmi a biskupskými skupinami, vrátane tých, ktorí sa nachádzajú v Argentíne, na Malte, v Nemecku a v Belgicku, aby vydali pastoračné pokyny, ktoré umožňujú, aby sa Sv. prijímaniepodávalo katolíkom, ktorí žijú v cudzoložstve. Ale biskupi v Kanade a Poľsku vydali vyhlásenia založené na svojom čítaní toho istého dokumentu, ktorý zakazuje takýmto párom prijímať Sv. prijímanie.

 

Listkardinálov uvádza: „A tak sa to deje – aké bolestivé to vidieť! – že to, čo je v Poľsku hriech, je dobré v Nemecku, že to, čo je zakázané v arcibiskupstve Philadelphia, je dovolené na Malte. A tak ďalej. Pripomína to horké konštatovanie B. Pascala: „Spravodlivosť na tejto strane Pyrenejí, nespravodlivosť na strane druhej; spravodlivosť na ľavom brehu rieky, nespravodlivosť na pravom brehu. „

 

„Tvárou v tvár tejto vážnej situácii, v ktorej sa rozdeľuje mnoho kresťanských spoločenstiev, cítime váhu našej zodpovednosti a naše svedomie nás núti k  pokornému a úctivému žiadaniu o audienciu“, píše sa v závere.

 

Kardinál Burke uviedol, že ak pápež František odmietne vysvetliť nejednoznačnosti v exhortácii, kardináli následne vydajú „formálnu opravu“ dokumentu.

 

„V tradícii Cirkvi je prax opravy rímskeho pápeža. Je to niečo, čo je celkom zriedkavé. Ak však na tieto otázky nie je odpoveď, potom by som povedal, že by to bolo otázkou vykonania formálneho činu opravy vážnej chyby, „povedal Burke v rozhovore v novembri 2016.

 

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-four-cardinals-release-letter-asking-to-meet-pope-about-confusion

http://www.catholicworldreport.com/2017/06/19/four-cardinals-to-pope-francis-faced-with-this-grave-situation/

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.