Ďalšie sporné osoby na Pápežskej akadémii za život. + Taliansko: Stále viac lekárov odmieta potrat!

Rím, 26.6.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 688 – Kňaz Maurizio Chiodi, ktorý prednáša na Milánskej teologickej fakulte a francúzska biblistka Anne-Marie Pelletierová sú okrem Nigela Biggara dvaja ďalší noví členovia Pápežskej akadémie pre život, ktorí v dôležitých otázkach očividne už nezastávajú náuku Cirkvi.
Blog Rorate caeli informuje, že Chiodi viedol komisiu, ktorá za istých okolností považuje eutanáziu odobraním potravy a vody za prípustnú. V talianskom jezuitskom magazíne Aggiornamenti Sociali komisia uverejnila článok, v ktorom sa zastáva práva pacientov napísať poverenie, v ktorom sa stanovia podmienky, za ktorých pacient nemá dostať potravu ani vodu.

Katolícka cirkev učí, že za istých podmienok môže byť prípustné zastaviť mimoriadne medicínske opatrenia. No nikdy nie je dovolené nechať pacienta vyhladovať, či umrieť smädom. Potrava a voda nemôžu byť za nijakých okolností mimoriadnymi opatreniami. Každý pacient v permanentne vegetatívnom stave je osobou so základnou ľudskou dôstojnosťou a preto musí dostať primeranú starostlivosť, ako sa uvádza v smernici Kongregácie pre náuku viery z 1. augusta 2007.

Podľa talianskeho denníka L’ Avvenire Chiodi považuje aj užívanie umelej antikoncepcie za morálne prípustné. Nie metóda antikoncepcie je pre jej morálne posúdenie rozhodujúca, ale „svedomie partnerov“, ich vedomie zodpovednosti, ich zásadná otvorenosť životu, ako citujú noviny kňaza.

Anne-Marie Pelletierová sa v máji 2015 zúčastnila stretnutia niekoľkých biskupov z Nemecka, Švajčiarska a Francúzska na Univerzite Gregoriane v Ríme. Stretnutie oficiálne označené ako „študijný deň“ iniciovali biskupské konferencie spomínaných krajín. Boli medzi nimi: nemecký kardinál R. Marx, biskup Felix Gmür z Bazileja, morálny teológ Eberhard Schockenhoff, páter Hans Langendörfer, generálny sekretár Biskupskej konferencie Nemecka a vyvolení zástupcovia médií.

 

Študijný deň bol „uzavretým podujatím“ pred synodou o rodine. Podľa správy National Catholic Register jeho účastníci sa zaoberali otázkou, ako by Cirkev mohla otvorenejšie prijímať osoby „v stabilnom partnerstve rovnakých pohlaví“. Pelletierová bola jednou z prednášajúcich a stretnutie na záver označila ako „pravé znamenie doby“. V referáte zastávala názor, že rozvod a druhé manželstvo sú za istých okolností prípustné. Cirkvi odporúčala vstúpiť do „dynamiky vzájomného načúvania“.

Anne-Marie Pelletierová bola v r. 2014 ako prvá žena vyznamenaná cenou vatikánskej Nadácie „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.“ za vedecké výsledky. ZG

 

 

Taliansko: Stále viac lekárov odmieta potrat!

Rím, 26.6.2017 (kath.net) 020 687 – V Taliansku už odmieta vykonávať potraty toľko lekárov, že sa ženám stalo problémom ísť na potrat. Informovali o tom nemecké noviny „Westfälische Rundschau“. Mnohí lekári a zamestnanci zo zdravotného personálu sa odvolávajú na výhrady vo svedomí a odmietajú z náboženských, či etických dôvodov spoluprácu na potrate.

Noviny citujú Silvanu Agatoneovú, gynekologičku rímskej nemocnice a spoluzakladateľku zväzu Laiga. Lekárka informovala, že až 70 percent gynekológov v krajine nevykonáva potraty, v južnom Taliansku je to dokonca 85 percent. „Potraty sa považujú za špinavú prácu,“ povedala Agatoneová, ktorá je prívrženkyňou potratov. „Tí čo to neodmietajú, pracujú často v nepriateľskom prostredí. Niekedy odmietajú iní lekári, či zdravotnícky personál svoju pomoc, alebo bránia pri tomto úkone.“ A mnohé katolícke nemocnice dôsledne potrat odmietajú.

Zaujímavé v tejto súvislosti je, že lekári, ktorí vykonávajú potraty, sú často vo veku blízkemu dôchodku, ale už nenachádzajú nasledovníkov. Mladí lekári sa už nie sú ochotní dať sa na výkon potratov.

Noviny „Westfälische Rundschau“ poukazujú v správe aj na jasný postoj pro-life pápeža Františka a Katolíckej cirkvi. ZG

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.