V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie. Arcibiskup S. Zvolenský zmenil slovo „zverenie“ na „zasvätenie“ slovenského národa B. S. Ježišovmu a N.S. P. Márie. Úvod pripomínal skôr míting strany SMER

Na potešenie veriacich na celom Slovensku arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zmenil slovo „zverenie“ z textu pripravenej modlitby na „zasvätenie“ slovenského národa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Nech ho za to Boh žehná a Panna Mária ochraňuje. 

Arcibiskup Stanislav Zvolenský 5. 7. 2017 o cca 11.45 povedal: 
„… V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zasvätiť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín. …“
vo videozázname čas 1:43:41: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12309/130112#6251

 

Vdp. Václav Kocian z Katolíckej Charizmatickej obnovy to na duchovnej príprave k zasväteniu Slovenska v sobotu 1. júla 2017 na Devíne vysvetlil na príklade takto:

Zverenie si môžeme predstaviť ako keď niekomu zveríme kľúče od bytu na čas kedy sme na dovolenke. Odovzdanie zas ako keď niekomu odovzdáme byt do užívania na nejaký čas. A zasvätenie je spočinutie v dôvernom vzťahu …

 

Na začiatku bohoslužby sa prítomným prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý si zrejme myslel že je skôr na mítingu strany SMER – SD. A až po menovitom uvítaní členov vlády za stranu SMER -SD, poslancov a predsedu VÚC Nitra privítal naších otcov biskupov a  hlavného celebranta.  

A. Č. 

 

V Nitre zasvätili Slovensko Božskému Srdcu Ježišovmu a Srdcu Panny Márie

Nitra 5. júla (TK KBS) Starobylá Nitra dnes privítala niekoľko tisíc veriacich. Prišli na národnú púť k svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom oltári celebroval za prítomnosti viacerých biskupov reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer, pôvodom Slovák. Na Svätoplukovom námesti sa na liturgii zúčastnili aj predstavitelia politického a spoločenského života na čele s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Hlavným bodom bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, tak ako to urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

Na začiatku bohoslužby prítomných pozdravil primátor Nitry Jozef Dvonč. Homíliu predniesol biskup Tencer. Hovoril v nej o aktualizácii zasvätenia Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré bolo vykonané pred sedemdesiatimi rokmi. „Nádherné zasvätenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, ideme ho urobiť účinným na našu dobu“, povedal. Aktualizácia v tomto zmysle je podľa hlavného celebranta „náš nový osobný postoj, že my chceme dnes s tým zasvätením prisľúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom, (…) že naše kresťanstvo zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou až tak veľa nemajú“.

V súvislosti so sviatkom svätých spolupatrónov Európy pripomenul hlavný celebrant refrén, ktorý sa počas liturgie opakuje: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Zachovať to dedičstvo znamená podľa neho byť poslom Ježiša Krista, aby Pán Ježiš bol sprítomnený v životoch ľudí. „Keď sa jedná o Boha, o vieru, o Cirkev – o mňa sa jedná. (…) Vtedy aj ja vstanem a zoberiem svoj podiel zodpovednosti“, povzbudil prítomných na záver svojho príhovoru po evanjeliu biskup Dávid Bartimej Tencer.

Po modlitbe po prijímaní nasledovala modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. Slávnostné zasvätenie sa konalo pri príležitosti 70. výročia zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na celokrajinských misijných slávnostiach na sviatok sv. Cyrila a Metoda (6. júla 1947) predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.

V marci tohto roka členovia KBS na svojom plenárnom zasadnutí schválili návrh nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. Cyrila a Metoda a Nitre toto zasvätenie Slovenska obnovilo. Zároveň sa rozhodli pripraviť pre veriacich pastiersky list, ktorý sa čítal v kostoloch poslednú júnovú nedeľu (25. 6.).

“Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie,” uviedli biskupi v pastierskom liste. “Bolo to dva roky po druhej svetovej vojne a katolíci boli vyradení z politického života. Neprajnosť, ba otvorené nepriateľstvo voči Cirkvi už bolo cítiť všade (poštátnenie škôl, zatknutie biskupov Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku, domová prehliadka Karola Kmeťka, zatýkanie kňazov a laikov, udavačstvo, politické väznenia, potláčanie ľudskej slobody a dôstojnosti). Vtedajší režim sa hneď po vojne pripravoval na prevzatie celej moci v štáte, čo sa v plnej miere uskutočnilo po roku 1948,” napísali biskupi.

V akte zasvätenia Slovenska vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bude posilou v týchto neľahkých časoch. “Dnes síce žijeme v spoločnosti, ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a praktizovať našu vieru, avšak nachádzame sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých strán. Ideologický materializmus padol so systémom, ktorý bol diktatúrou a na jeho miesto nastúpil materializmus pragmatický, zameraný na pohodlie, zábavu a pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucuje, nevedie s nami názorové spory. Avšak kvalitu svojho života meriame tovarom. V takomto myšlienkovom svete nie je miesto pre náboženstvo,” uviedli v liste biskupi.

V modlitbe zasvätenia, ktorá zaznela dnes na púti v Nitre, oslovili biskupi všetkých veriacich, predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov náboženských a národnostných menšín a všetkých spoluobčanov. “V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v tejto vážnej chvíli našich národných i osobných dejín,” píše sa v modlitbe, ktorá obsahuje 12 prosieb. “Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím verným životom a činnosťou podľa tvojho evanjelia,” uvádza modlitba.

Cyrilometodské púte v Nitre v novodobej histórii Slovenska sa začali v roku 1990, píše Nitrianske biskupstvo. Konali sa na Kalvárii nad mestom. Omšiam vtedy predsedal kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi púte 5. júla presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa kvôli veľkému počtu prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa – zo Slovenska alebo zo zahraničia -, aby predsedal svätej omši. Pamätná je národná púť z roku 2013, keď si Slovensko pripomenulo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170705004 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.