Nekrológ za kardinálom Meisnerom. + Bulharsko si obnovilo zasvätenie Panne Márii. + Prvý atentát IS v Rakúsku: Tunisan zabil dôchodcov

‘Veľmi nám bude chýbať Váš burcujúci hlas!’

Kolín, 5.7.2017 (kath.net) 020 733 – „Kto sa chce stretnúť s Bohom zoči voči, ten pred ním kľačí.“ (Kardinál Joachim Meisner).
S kardinálom Meisnerom strácame veľkolepého a odvážneho bojovníka za Ježiša Krista a jeho Cirkev. Myslím na mnohé veľmi obohacujúce osobné stretnutia, na povzbudzujúce a vieru prehlbujúce homílie, na jasné verejné postoje, vhod či nevhod. Arcibiskupstvo a všeobecná Cirkev stratili odvážneho, veľkého katolíckeho biskupa a dobré získali dobrého príhovorcu vo večnosti!
Kardinál Meisner čerpal svoju silu pre vyznávanie viery a jej hlásanie z modlitby a zo sviatostí. Aj v tom nám bol vynikajúcim príkladom. Z jeho vrúcneho vzťahu k Trojjedinému Bohu a k Božej Matke Márii vyrastala jeho energia a jeho neúnavné zasadzovanie sa za pravdu.
„Ut spes nostra firma“ (sit pro vobis) – „Naša nádej vzhľadom na vás je pevná“ – znelo jeho biskupské heslo (2 Kor 1,7). Tu prežaruje celá istota víťazstva svätého Pavla, ktorý svoju dôveru a nádej úplne sústredil na Boha, „ktorý kriesi mŕtvych“ (2 Kor 1,9) a to bola aj rovnaká odôvodnená nádej, z ktorej kardinál Meisner žil.
Je tak veľa význačných slov, ktoré nám kardinál Meisner zanechal, iba málo z nich tu môžeme citovať. Čo by mohol nekrológ lepšie urobiť, ako ich pripomenúť a milého zosnulého nechať zvolať:

„Bez Boha niet kultúry.“
„Musíme napomáhať samo-evanjelizáciu a zastaviť odsakralizovanie.“
„Toleranciu káže islam vždy len tam, kde je v menšine.“
„Liberalizáciou paragrafu 218 – teda de facto uvoľnenia potratu – sme spoločnosť zaviedli na cestu do toho neľudského, do barbarstva.“
„Bezbožnosť je ako dom bez strechy.“
„Koho Boh zaťaží, toho aj nesie.“
„Svätá omša prežaruje všetko a je najsilnejším svetlom.“
„Zo spovednice vychádzam vždy šťastnejší, ako som do nej vošiel.“

 

„Po koncile sme sa tak prispôsobili duchu doby, že sa stratil zmysel pre to sväté.

Trestuhodne sme zanedbali katechézu sviatostí a vonkajšie znamenia úcty k Bohu sme bez náhrady škrtli. Také znamenia – kľakadlá na sväté prijímanie, eucharistický pôst, kľačanie, či sväté prijímanie do úst boli ako ochranná hradba okolo najsvätejšej Eucharistie. Tak bolo už z týchto znamení jasné, že tu sa deje niečo jedinečné, že sa tu koná niečo sväté. Už sme nechránili Mystérium a teraz zažívame totálne sprofanovanie tohto svätého. Liturgia sa odsakralizovala. A čo z toho všetkého vyrástlo a prispelo k evanjelizácii? Nič! To je zlý vývoj, ktorý naliehavo potrebuje korekciu. Ak chápanie sviatostí eroduje a z viery Cirkvi v reálnu prítomnosť Krista v najsvätejšej Eucharistii zostáva už len nejaký druh priateľského posedenia pri jedle, tak rastie tlak podľa možnosti každého pripustiť ku svätému prijímaniu. No my sa nemôžeme vzdať viery Cirkvi, či ju prispôsobovať, ale musíme ju práve v tejto situácii odvážne, jasne a povzbudzujúco hlásať.“

„… Cirkev sa musí prispôsobiť Božiemu slovu a nie názorom ľudí. My, ako Cirkev, musíme poznať názory ľudí, aby sme mohli potom Božie slovo príslušne hlásať. Ale prispôsobovať sa … to nie je nijaká kategória evanjelia.“
„… Mám skutočné starosť o ľudí, ktorí si svoju vieru sami prispôsobujú a podľa seba prebudujú a ktorí s pokorou neprijímajú tú, ktorú nám sám Kristus zveril.“
„Rodina má vždy aj náboženský rozmer a rodinu si nikto nesmie uzurpovať, ona je svätá, pretože celkom zodpovedá trojičnému obrazu Boha. Človek je obrazom Boha a rodina je obrazom Najsvätejšej Trojice. Tento teologický rozmer je základom nášho kresťanského obrazu človeka a rodiny.

„Veľmi dôležitý je spev, pretože ten zintenzívňuje modlitbu. … Kto si raz vypočul Mozartovu Korunovačnú omšu, ten to mohol cítiť.“
„Veľkou rezervou sily našej Cirkvi je malá Hostia v zlatej monštrancii, ktorá je však živou a večnou osobou Krista. … Kresťan je tým, čo požíva – a síce Kristovým Telom.“
„Je to radosť z Boha, ktorá nám pomáha účinne pretvárať svet. A to je jediná sila, ktorá bude stačiť, aj keď budeme mať menej cirkevných daní, alebo čohokoľvek iného na to, aby Cirkev plnila svoje poslanie. A síce nie horko ťažko, ale aj trocha s jasom a slávou.“
„Modlitba je vážnosť viery.“

V týchto a mnohých iných kresťanských, z hlbokej viery vyslovených nádherných múdrostí, nám kardinál Joachim Meisner zostáva blízko.
Som vďačný za všetky osobné rozhovory a listy s týmto vierohodným a úprimným Kristovým nasledovníkom. S kardinálom Joachimom Meisnerom strácam otcovského priateľa, ktorý mi práve v ostatných rokoch bol vynikajúcim radcom, ako aj výborným stimulom vo viere.
Milý kardinál Meisner, veľmi nám bude chýbať Váš povzbudzujúci a napomínajúci hlas! Requiescat in pace!
Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Pane daruj mu večný odpočinok a to, po čom tak veľmi túžil: domov u teba a nazeranie na tvoju tvár!

Bernhard Luthe

 

Rakúsko: Prvý atentát IS: Tunisan zabil dôchodcov

Po 20 rokoch aj finančnej podpory ich kruto zavraždil!

Linz, 6.7.2017 (kath.net) 020 736 – V Linci bol spáchaný prvý atentát fanatikom IS v Rakúsku. Pred niekoľkými dňami bol veľmi kruto zavraždený manželský pár, na mieste činu bol založený požiar. Podozrivý je Tunisan Mohamed H., ktorý sa chcel podľa médií Rakúsku pomstiť. Páchateľ podozrieval obete, že sú blízke Strane slobody FPÖ. Syn dôchodcov je vedúcim oddelenia na Krajskej správe Horného Rakúska, ktoré patrí do rezortu politika FPÖ. Po čine sa Tunisan prihlásil polícii.
Na tlačovej konferencii s rakúskym ministrom vnútra Wolfgangom Sobotkom včera oznámili, že ide o jednoznačné poukazy na Islamský štát (IS). „Pri domových prehliadkach a na jeho počítači sa našli jasné dôkazy, že bol napojený na IS,“ povedal minister. Vyšetrovatelia narazili na početné podklady, ktoré spoluprácu s IS dokazujú.
Podľa médií atentátnik svoje obete poznal a pravidelne im dodával zeleninu. Dôchodcovia ho dokonca finančne podporovali, pretože jeho obchod so zeleninou neprospieval. Podozrivý prevádzkoval svoj obchod s bio-zeleninou už 20 rokov. –zg-

 

 

Bulharsko si obnovilo zasvätenie Panne Márii za účasti kardinála Sandriho

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonarda Sandriho v Plevene (Bulharsko, 1. júla 2017) – RV

04/07/2017 
Bulharsko 4. júla – Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri sa v nedeľu 2. júla vrátil späť zo štvordňovej návštevy Bulharska. Okrem stretnutí s miestnymi katolíckymi biskupmi sa v Sofii stretol aj s predstaviteľom bulharskej vlády a s patriarchom Bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofytom.

Pri eucharistickej slávnosti 1. júla v meste Pleven kardinál Sandri spolu s biskupmi východného i západného obradu obnovil akt zasvätenia sa Bulharska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Slávnosť sa viazala k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime.
Okrem predsedu Konferencie biskupov Bulharska Mons. Christa Projkova, domáceho biskupa Nikopolskej diecézy Mons. Petka Christova, apoštolského nuncia a provinciála minoritov boli prítomní aj viacerí členovia diplomatického zboru.

Farnosť v Plevene spravuje komunita minoritov. Tí kardinálovi venovali pri príležitosti jeho 50. výročia kňazstva a 20. výročia biskupskej vysviacky ikonu sv. Františka. Rehoľníci patria pod Varšavskú rehoľnú provinciu, ktorá má v Bulharsku dva kláštory.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi sa počas svojej návštevy stretol s členmi biskupského zboru Bulharska, aby načúval ich potrebám. Okrem mnohých pastoračných úloh je pre bulharských biskupov v súčasnosti dôležitou otázkou dosiahnutie plného uznania Katolíckej cirkvi zo strany štátu. Usilujú sa aj o dosiahnutie spravodlivosti vo veci majetku zhabaného Cirkvi za komunizmu.

V záverečný deň kardinál Leonardo Sandri slávil svätú omšu v meste Rakovski v centrálnej časti Bulharska, kde žije väčšina katolíkov. Pri tejto príležitosti vyslúžil sviatosť birmovania skupine mladých. V homílii pripomenul troch bulharských mučeníkov Iosafata Šiškova, Kamena Vičeva a Pavla Džidžova, kňazov z rehole asumpcionistov, popravených v roku 1952 bulharským komunistickým režimom. Kardinál Sandri citoval sv. Jána Pavla II., ktorý pri ich blahorečení v Plovdive v roku 2002 povedal:

„So svojou dynamikou, so svojou vernosťou Evanjeliu a nezištnou službou národu sa ponúkajú ako vzory pre dnešných kresťanov, predovšetkým pre mladých Bulharska, ktorí sa snažia dať zmysel svojmu životu a chcú nasledovať Krista“.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi navštívil počas štvordňovej cesty aj ruský pravoslávny chrám v Sofii, v ktorom sa zúčastnil na modlitbe vešpier. -ej, jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/07/04/bulharsko_zasv%C3%A4tenie_panne_m%C3%A1rii_za_%C3%BA%C4%8Dasti_kard_sandriho/1323116

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.