Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR

Vydané dňa 16. 07. 2013

AZN sa po zrelom uvážení a po vzájomnej dohode s organizáciami, ktoré AZN v tomto zápase podporujú, rozhodli pristúpiť k občianskej petícii za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR
Vážení priatelia voľnej nedele, vážení občania.
Ako iste dobre viete, na Slovensku už v roku 2009 vznikla Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z.; (ďalej AZN) ktorej úlohou je koordinovať iniciatívy na ochranu voľnej nedele, v čom sa jej aj vďaka Bohu a vašej podpore aj darí.Členovia AZN už minimálne jedenásť rokov aktívne bojujú za ochranu nedele na Slovensku a bojovali za ňu aj v tom čase, keď žiadny iný politicky subjekt, alebo občianske združenie, nemali záujem, ani odvahu postaviť sa (aj proti tlaku médií) do čela zápasu za ochranu voľnej nedele na Slovensku. AZN už niekoľko rokov tvrdí, že zápas za prijatie zákona na ochranu nedele treba vybojovať v prvom rade na Slovensku a nie v Bruseli. Preto sme aj chceli už po nevydarenom pokuse AZN a pána poslanca J. Rydla v NRSR v roku 2009 rozbehnúť petíciu za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele na Slovensku, aby tu bol prijatý zákon na ochranu nedele, tak ako napríklad aj v susednom Rakúsku, či Nemecku alebo aj vo väčšine členských krajín EÚ.Zastavila nás iniciatíva europoslancov na čele s pánom poslancom z nemeckej CDU Thomasom Mannom, ale aj našou europoslankyňou A. Záborskou, ktorá nás tiež požiadala o podporu.
Na rokovaní v Bruseli počas zakladania Európskej Aliancie za nedeľu, na ktorom bol prítomný aj vtedajší predseda AZN P. Novoveský sa dohodlo, že sa začiatkom roku 2012 rozbehne petícia v jednotlivých členských štátoch EÚ, kde bude potrebné zozbierať 1 milión podpisov občanov EÚ aby parlament v Bruseli prijal zákon na ochranu voľnej nedele v rámci celej EÚ. Tento by samozrejme platil aj na Slovensku.
Žiaľ, jednotlivé štáty kde je nedeľa legislatívne chránená váhajú s touto iniciatívou, čím túto našu snahu odsúvajú do ďalekej budúcnosti, s čím samozrejme nemôžeme súhlasiť. Preto sme sa po zrelom uvážení a po vzájomnej dohode s organizáciami, ktoré AZN v tomto zápase podporujú, rozhodli pristúpiť k občianskej petícii za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR (Petičný hárok nájdete v prílohe).Je teda vhodná doba, aby sa pod hlavičkou AZN zjednotili všetci ľudia dobrej vôle a spojili svoje sily do petície za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele na Slovensku. Iba s pomocou Božou a s jednotným a spoločným postupom všetkých ľudí dobrej vôle, odborových zväzov, politických strán, tretieho sektora a cirkvi, sa nám môže podariť to, čo sa nám zdá na prvý pohľad nemožné. Verím, že sa AZN aj s Vašou aktívnou podporou podarí zozbierať potrebných 100 000 podpisov, aby sa NRSR vážne zaoberala našou verziou zákona na ochranu nedele, ktorý sme s pánom, vtedajším poslancom J. Rydlom už raz predložili na rokovanie do NR SR.Vážení priatelia, vážení občania Slovenskej republiky.Predovšetkým vďaka AZN a organizácií, ktoré ju podporujú sa v NRSR už niekoľko krát hlasovalo o prijatí zákona na ochranu nedele. Vďaka pochodom AZN a ich aktívnej účasti aj v médiách prebieha stále živá diskusia (rádio Lumen, Radio 7; Tv Lux; Tv JOJ; Tv Markíza; STV) o potrebe prijatia zákona na ochranu voľnej nedele na Slovensku. Na audiencii u predsedu KBS nám otec arcibiskup Mons. S. Zvolenský oznámil, že bude na rokovaní s vládou SR presadzovať zákon na ochranu voľnej nedele (čo sa aj stalo) a dokonca na žiadosť AZN KBS ustanovila aj biskupa Mons. P. Rusnáka pre otázky ochrany nedele. AZN v súčasnosti podporujú viaceré cirkvi na Slovensku, ale aj odborove zväzy, politické strany a občianske združenia. AZN vždy mala a aj má záujem v otázke ochrany nedele konať a hľadať spojencov. AZN je akceptovaná v zahraničí a bolo by dobré, ak by bolo plne akceptovaná aj na Slovensku a mala takú podporu (duchovnú aj materiálnu), zo strany odborov, politických strán, tretieho sektora aj cirkvi, akú má napríklad Aliancia za voľnú nedeľu v Rakúsku.

Vyzývame vládu, všetkých ľudí dobrej vôle, vedenie supermarketov, stavebné firmy, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby aj oni podľa svojich možnosti a schopností upozornili rôznymi akciami na ochranu nedele a na hodnotu nedeľného a sviatočného pokoja a o pomoc pri petícii za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku. Lebo nedeľa je pre všetkých občanov Slovenskej republiky a EÚ. Všetky organizácie, ktoré už v minulosti AZN podporili, budeme uvádzať ako spoluorganizátorov tejto petície. Všetkým vopred ďakujem za pomoc a spoluprácu a k spolupráci pozývame aj ďalšie organizácie. Stačí napísať podporné stanovisko a poslať na email: uskutocnujte.slovo@gmail.com;

Vzhľadom na to, že AZN je nezisková organizácia a bolo by vhodné usporiadať aj tlačové konferencie na ktorých budeme informovať o priebehu petície, podporiť nás môžete aj zaslaním sponzorského príspevku na číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200. Váš príspevok, za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov spojených s týmto podujatím.

IBAN SK05 0200 0000 0012 66 06 00 56/0200

Petičný hárok

A. Čulen- predseda AZN,
mob: 0902 711 487
www.azn.nawebe.net
uskutocnujte.slovo@gmail.com;

 

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Názory, komentáre a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.