Christianofóbia: Antikristova kultúra smrti v podobe výstavy exponátov zo skutočných mŕtvych ľudských tiel opäť na Slovensku. Číňan v Prahe na nej objavil telo svojho brata, ktorý sa „stratil“ pred štrnástimi rokmi

Protikresťanská satanská symbolika má na Slovensku široké uplatnenie. Čislo 666 televízie používajú v mnohých sms súťažiach. Bude sa tým NAKA zaoberať?

Stojíme teraz zoči-voči poslednej konfrontácii medzi Cirkvou a anti-Cirkvou, Evanjeliom a anti-Evanjeliom, medzi Kristom a Antikristom. Táto konfrontácia je v plánoch Božej Prozreteľnosti. A ak to nachádza v Božom Pláne, Cirkev musí túto skúšku prijať a odvážne jej čeliť…“
– („Karol kardiál Wojtyla“, Wall Street Journal, 9. novembra 1976)
https://www.lifenews.sk/content/apokalyptick%C3%A1-v%C3%ADzia-j%C3%A1na-pavla-ii-0

Do Bratislavy opäť pricestuje pod rúškom akéhosi zvláštneho druhu „humanizmu“ výstava stoviek exponátov, ktoré pochádzajú zo skutočných mŕtvych ľudských tiel nejasného pôvodu. Po prvý krát sa u nás napriek protestom širokej verejnosti (jednotlivci, politické strany, občianske združenia) uskutočnila takáto výstava v roku 2012 pod názvom THE HUMAN BODY . Proti tejto výstave sa vlna kritiky vzniesla už v mnohých krajinách. Vo Francúzsku bola výstava „Our Body“ v septembri 2010 zakázaná, lebo porušovala francúzsky občiansky zákonník. Aktivisti pochybujú predovšetkým o legálnom pôvode vystavovaných ľudských tiel . Vadí im aj hrubé zneváženie a hanobenie mŕtvych ľudských tiel, ktoré sú preparované a vystavované s cieľom zisku.

V roku 2012 výstava The Human Body Exhibition pobúrila aj katolícku cirkev na Slovensku. Podľa vyhlásenia predsedu subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Štefana Sečku, „výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej, demokratickej spoločnosti“. Teraz sa podujatie v Bratislave uskutoční pod názvom – Body The Exhibition.

Existujú vážne podozrenia, že sa na tejto výstave objavujú telá zavraždených čínskych disidentov a bojovníkov za ľudské práva a náboženskú slobodu. Potvrdzuje to aj správa z Českej republiky, podľa ktorej Číňan na výstave Body The Exhibition v júly 2017 v Prahe spoznal telo svojho pohrešovaného brata.
https://www.cas.sk/clanok/572129/cinan-sa-obul-do-body-the-exhibition-v-prahe-prisiel-na-vystavu-a-uvidel-tam-telo-svojho-brata/

V Preambule Ústavy Slovenskej republiky sa náš národ hlási k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu. Slovensko je prevažne kresťanská krajina, kde sa drvivá väčšina občanov hlási k rímsko-katolíckej Cirkvi, podľa ktorej si aj mŕtve ľudské telo zaslúži patričnú úctu. Vystavené exponáty sú exponáty tiel neznámych mŕtvych ľudí. Táto výstava hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť človeka a to predovšetkým preto, že sa mŕtve ľudské telá stávajú predmetom obchodu a zárobku.

Na stránkach www.incheba.sk sa m.i. uvádza že:
„Veľkolepá výstava o ľudskom tele bude otvorená 10. augusta 2017 v Incheba Expo Bratislava. Táto edukatívna expozícia ponúkne viac ako 20 celotelových a k tomu stovky exponátov, ktoré pochádzajú zo skutočných ľudských tiel. Jej rozloha presiahne viac ako 2000 m²a bude rozložená v 12 galériách, ktoré budú jednotlivo predstavovať fungovanie ľudského organizmu. Pripravená je aj interaktívna časť, v ktorej si vyskúšate resuscitáciu, či odhalenie zákernej choroby.

„Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi „kultúrou smrti“ a „kultúrou života“. Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život“.
– (Sv. Ján Pavol II., encyklika Evangelium Vitae, 1995)

https://www.lifenews.sk/content/apokalyptick%C3%A1-v%C3%ADzia-j%C3%A1na-pavla-ii-0

Boh žehnaj Slovensko,

A. Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.