Spomienka na 79. výročie úmrtia kňaza, národovca, politika a otca slovenského národa Andreja Hlinku

Pri príležitosti 79. výročia úmrtia významnej osobnosti kňaza, národovca a politika , otca slovenského národa Andreja Hlinku zorganizovala dňa 16. 8. 2017 mestská časť Bratislava – Ružinov, Spoločnosť Andreja Hlinku a Matica Slovenská pietnu spomienku na počesť tejto výnimočnej osobnosti našich dejín.

Prítomní boli aj zástupcovia Matice Slovenskej, delegáti z Ružomberka a zástupcovia niektorých politických strán.

Predseda Spoločnosti Andreja Hlinku, Dr. Pavol Stano, popri iných príhovoroch požiadal o slovo aj jedinú zástupkyňu NR SR na tomto podujatí, pani poslankyňu za parlamentnú stranu Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko Natáliu Grausovú. Pani poslankyňa v úvode svojho prejavu odovzdala všetkým prítomným pozdrav od  predsedu ĽSNS Mariána Kotlebu.  Pozdravila aj prítomného Ing. Stanislava Májeka ktorý bol jedným zo zakladateľov projektu pamätného miesta a je aj spoluautorom busty.

Vo svojom príhovore vyzdvihla statočný a odvážny celoživotný, takmer 50 ročný zápas Andreja Hlinku za slobodu, práva a samourčenie slovenského národa, ktorý je aj dnes hodný nasledovania. Za túto obranu slovenského národa bol prenasledovaný- najskôr maďarskou šovinistiskou vládou a jej maďarónskymi prisluhovačmi, a neskôr, po vzniku I.ČSR , českou pražskou vládou. Veľa rokov strávil v českých žalároch.

Za vlády komunistov bol Andrej Hlinka osočovaný a nálepkovaný ako fašista a každý Slovák, ktorý sa hlásil k svojmu národu a k A.Hlinkovi, ako aj k skutočným a nefalšovaným dejinám Slovenska, bol prenasledovaný. Pani poslankyňa Grausová upozornila na očividné opakovanie histórie v dnešnej dobe. keď je vládnou mašinériou prenasledovaný každý prejav vlastenectva, obrany slovenského národa a obrany slovenskej štátnosti.

Tak, ako vtedy, aj teraz sú Slováci , ktorí zastávajú záujmy nášho národa a ktorí sa opovážia používať zdravý rozum a povedať pravdu, nazývaní fašistami,extrémistami, sú kriminalizovaní, prenasledovaní,šikanovaní, prepúšťaní zo zamestnania a dokonca trestne stíhaní. Keby žil Andrej Hlinka dnes, asi by bol rovnako prenasledovaný a žalárovaný.

Vyzvala prítomných, aby sa nebáli, a nasledovali tohto významného syna slovenského národa, aby sa nebáli povedať pravdu, a svoj príhovor zakončila slovami Pána Ježiša z Evanjelia: „…Len pravda nás oslobodí!…“

A. Čulen

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.