Kardinál R. Sarah: Mučeníci z Vendée nám ukázali, že zoči voči pekelným kolónam smrti, koncentračným táborom nacistov, komunistických gulagov, islamistickému barbarstvu, existuje jediná odpoveď: Dar seba samého

Kardinál Róbert Sarah: Žijeme vo svete poznačenom diktatúrou peňazí, úrokov, bohatstva „Miznutie rodiny sa systematicky plánuje!“

Kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, mal homíliu na svätej omši k otvoreniu osláv 700. výročia francúzskej Diecézy Luçon.

„Kto sa dnes zodvihne v mene Boha? Kto sa odváži postaviť sa moderným prenasledovateľom Cirkvi? Kto má odvahu povstať bez toho, aby mal iné zbrane ako ruženec a Srdce Ježišovo, aby odporoval smrtiacim kolónam našej doby – relativizmu, ľahostajnosti a pohŕdaniu Bohom?“ povedal v nedeľu, 13. augusta, v Katedrále Saint Laurent sur Sèvres vo Vendée v západnom Francúzsku.

V homílii uverejnenej na jeho Facebookovej stránke spomenul občas ako genocídu označované činy násilia na obyvateľstve Vendée počas veľkého povstania proti Francúzskej revolúcii. Tzv. „pekelné kolóny“ od r. 1789 vyslovene barbarsky priam zakáľali katolíckych a kráľovských protivníkov revolúcie. Cieľ vykoreniť ľudí vo Vendée sa síce nedosiahol, no obyvateľstvo bolo povstaní a aktoch pomsty zredukované o tretinu.

„Kto na svete bude hovoriť, že jediná sloboda, za ktorú sa oplatí zomrieť, je sloboda viery? Bratia moji, sestry moje, tak ako naši bratia z Vendée zo starých čias sme aj my dnes povolaní k svedectvu. To znamená mučeníctvu! Dnes umierajú naši kresťanskí bratia na Východe, v Pakistane, v Afrike za svoju vieru, rozšliapaní kolónami prenasledovateľského islamizmu.“

Thriler Vendée s titulkami cz

„Duše mučeníkov na tomto mieste, pripomínajú ich odvahu. Keď ide o Boha, nie sú možné nijaké kompromisy! A to sa musí začať v našom osobnom živote, skrze modlitbu a adoráciu. Je na čase, milí bratia a sestry, aby sme sa pozdvihli proti praktickému ateizmu, ktorý dusí nás život! Modlime sa v rodine, postavme Boha na prvé miesto! Rodina, ktorá sa modlí, je rodina, ktorá žije! Kresťan, ktorý sa nemodlí, ktorý nedokáže dať Bohu nijaké miesto v tichu a adorácii, ten zomrie!“

„Mučeníci pripomínajú aj lásku ku kňazom a zmysel odpustenia a milosrdenstva. V situácii prenasledovania a nenávisti si zachovali v srdci túžbu po pokoji a odpustení. Okrem toho nás mučeníci učia zmyslu pre veľkorysosť a bezplatný dar. Vaši predkovia nebojovali za svoje vlastné záujmy. Oni nemali čo získať. Dnes nám dávajú lekciu ľudskosti.“

„My žijeme vo svete poznačenom diktatúrou peňazí, úrokov, bohatstva. Radosť z darovania je všade opovrhovaná a zosmiešňovaná. No iba veľkodušná láska, pravý dar života, dokáže prekonať nenávisť voči Bohu a ľuďom, ktoré sú devízou každej revolúcie. Mučeníci z Vendée nás naučili všetkým týmto revolúciám odolávať. Ukázali nám, že zoči voči pekelným kolónam smrti, koncentračným táborom nacistov, komunistických gulagov, islamistickému barbarstvu, existuje jediná odpoveď: Dar seba samého, celého nášho života. Iba láska dokáže zvíťaziť nad mocnosťami smrti!“ povedal kardinál Sarah a zdôraznil:

„Možno teraz viac ako kedykoľvek predtým chcú revolučné ideológie zničiť prirodzené miesto sebaodovzdávania, radostnej veľkodušnosti a lásky – myslím rodinu! Nové heslá tejto revolúcie sú – ideológia ´gender´, opovrhovanie plodnosťou a vernosťou. Miznutie rodiny sa systematicky plánuje! Kresťanská rodina je vysmievaná, pretože stelesňuje všetko, čo nenávidia. Noví revolucionári stoja na štartovacej ploche, aby vypustili nové pekelné kolóny, aby vyvíjali nátlak na rodiny, aby prinášali sterilizáciu, potrat a antikoncepciu, no kresťanské rodiny majú byť všade radostnou revoltou proti tejto novej diktatúre egoizmu.“

http://www.hlavnespravy.sk/kardinal-robert-sarah-zijeme-vo-svete-poznacenom-diktaturou-penazi-urokov-bohatstva/1105028

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.