Na margo smrti emeritného PÁNA BISKUPA Mons. Š. Vrableca, ktorý podporoval laikov v boji za zrovnoprávnenie cirkevných škôl, petíciu za výhradu svedomia, výstavbu pamätníka patrónov Európy ale aj prijatie zákona na ochranu nedele. Biskup Vrablec ocenil prezidenta Tisu

Biskup Vrablec ocenil prezidenta Tisu

Už v piatok podvečer som si v mobile prečítal smutnú sms – správu, že zomrel PÁN BISKUP Mons. Štefan Vrablec. Po Mons. R. Balážovi to bol ďaľší PÁN BISKUP s veľkým „P“, ktorý sa listami, telefonátmi, ale aj na osobných stretnutiach obracal na nás, aktívnych veriacich laikov a povzbudzoval nás v angažovaní sa a v spoločnom postupe za aplikáciu Kristovho evanjelia do každodenného života v spoločnosti. 

List Mons. Š. Vrableca potvrdzuje, ako veľmi mu záležalo na tom, aby veriaci laici boli naozaj „svetlom sveta a soľou zeme“.

Veľmi živo si pamätám, ako ma na týchto strenutiach (na biskupskom úrade, alebo priamo niekde v teréne, či listom) povzbudzoval, aby sme napriek problémom a odporu aj z „vlastných radov“ neochvejne a nebojácne pokračovali v zbere podpisov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, alebo v petícii za prijatie a ratifikáciu zmluvy o výhrade svedomia, ale aj v snahách AZN za prijatie zákona na ochranu nedele.   

Nikdy nezabudnem najmä na to, ako prišiel za mnou v kostole Svätej Rodiny v Petržalke niekedy v roku 2007 a poďakoval mi za odvahu, že sme aj napriek silnému odporu KDH a dištancu hovorcu KBS predložili s A. Seleckým do NR SR petíciu za prijatie zmluvy o výhrade svedomia. Jeho slová: „My biskupi sme na vašej strane a väčšina biskupov súhlasila s odovzdaním petície do NR SR… Je veľmi dôležité, aby táto čiastková zmluva o výhrade svedomia medzi Slovenskom a Svätou Stolicou bola prijatá a ratifikovaná! Pokračujte v tom aj naďalej.“ Jeho slová boli pre mňa ako balzam na dušu.

Bol sklamaný, že KBS nezaradila do pastoračného plánu náš návrh (S. Krčméry, V. Jukl, A. Čulen, P. Novoveský, A. Selecký- predkladal ho osobne Mons. Š. Vrablec) na výstavbu pamätníka patrónov Európy 2007-2013 (základný kameň pre vybudovanie pamätníka patrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda požehnal 14. 9. 2003 v Petržalke Svätý Otec Ján Pavol II. ) aby sme si dôstojne uctili 1150-te výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k stredovekým Slovákom. Žiaden takýto dôstojný pamätník na Slovensku žiaľ dodnes nemáme. Absencia tohto pamätníka sv. Cyrilovi a sv. Metodovi bola najviac cítiť najmä v roku 2013.

Zamietavé stanovisko KBS zo dňa 9. 11. 2007 na žiadosť Mons. Š. Vrableca na vybudovanie pamätníka Patrónov Európy (sv. Cyrila a sv. Metoda)

Vždy, keď som chodil okolo obce Závod som sa za neho (neraz aj s rodinou) modlil. Posledné roky života strávil v Nitre. Pod jeho zdravotný stav sa určite podpísalo aj neľudské správanie arcibiskupa R. Bezáka voči emeritným trnavským biskupom, ktoré tažko znášal. 

Stojí za smrťou biskupa D. Tótha aj neľudské správanie arcibiskupa R. Bezáka voči emeritným trnavským biskupom?

Slovensko aj dnes a to ako soľ potrebuje biskupov, ktorí budú povzbudzovať laikov a aktívne im pomáhať v aplikácii evanjelia Pána Ježiša Krista do občianského, spoločenského a politického života. 

Drahý PÁN BISKUP Mons. Štefan Vrablec, ďakujem Vám ze všetko, čo ste urobil pre nás laikov a Slovenský národ, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, aby zostal verný Kristovi a Cirkvi. 

Requiescat In Pace

A. Čulen

Základný kameň pre pamätník Patrónov Európy požehnal Svätý Otec Ján Pavol II. v Pteržalke 14. 9. 2003

Biskup Vrablec ocenil prezidenta Tisa

Katolícky biskup Štefan Vrablec ocenil osobnosť prezidenta vojnového Slovenského štátu a kňaza Jozefa Tisa. Prezident, ktorý pred 60 rokmi skončil za spoluprácu s nacistickým Nemeckom na popravisku, by mal byť podľa neho považovaný za poprednú osobnosť slovenského národa. Biskup to povedal v kázni počas spomienkovej omše za prezidenta Tisa.

„Vážime si jeho osobu a jeho prácu,“ povedal bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup, ktorý je v súčasnosti na dôchodku. Dodal, že verejná mienka by mala byť k Tisovi spravodlivejšia. „Prajeme si, (…) aby s vďakou bol zapísaný (…) medzi velikášov nášho národa,“ uviedol biskup. Stovky veriacich v preplnenom kostole v širšom centre Bratislavy jeho kázeň privítali potleskom, ktorý je pri slávení omší skôr výnimkou.

DISKUSIA: | O procese s Jozefom Tisom a o jeho poprave | Vymazaná

Súčasné vedenie slovenskej rímskokatolíckej cirkvi sa k Tisovi oficiálne skôr nevyjadruje. Po rozsudku smrti v roku 1947 vtedajší biskupi preňho neúspešne žiadali milosť. Na začiatku tohto roka vzbudili rozruch výroky bratislavsko-trnavského arcibiskupa Jána Sokola, ktorý povedal, že si Tisa veľmi váži a o období vojnového režimu hovoril ako o blahobyte. Jeho výroky ostro odsúdili najmä zástupcovia slovenských židov. V 90. rokoch osobnosť Tisa vyzdvihli aj kardinál Ján Chryzostom Korec alebo banskobystrický biskup Rudolf Baláž.

Čitatelia Pravda.sk mali možnosť v ankete odpovedať na otázku: Bol prezident Dr. Jozef Tiso vojnový zločinec? Podľa respondentov bol kňaz a prezident Tiso vojnovým zločincom, naopak čitateľov s tým nesúhlasí. K otázke sa nevedelo vyjadriť hlasujúcich. Výsledky ankety nájdete TU.“ .{target:}“:[http://www.pravda.sk/ankety.asp?…]
Niektorí historici kladú Tisovi podiel na deportáciách a vyvraždení desiatok tisícov slovenských židov. Iní ho naopak považujú za otca slovenskej štátnosti a mučeníka.

FOTO: ** | Nový pomník Jozefa Tisa** |

Vrablec v kázni tiež privítal, že bývalému prezidentovi nad jeho údajným hrobom odhalili nový, asi dvojmetrový pomník. Do pravdepodobného Tisovho hrobu vrátili pozostatky, na ktorých nechala Spoločnosť Andreja Hlinku preskúmať DNA. Výsledky analýzy by mali dokázať, či ide naozaj o Tisovo telo; známe majú byť o niekoľko dní. Stanislav Májek zo spoločnosti však tvrdil, že na základe nájdených vecí v hrobe si je takmer istý, že ide o autentický hrob popraveného prezidenta.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/153503-biskup-vrablec-ocenil-prezidenta-tisa/

 

Vo veku 92 rokov zomrel emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec

Mons. Štefan Vrablec, emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup a titulárny tasbaltský biskup (FOTO: Peter Zimen/TKKBS) – RV

Slovensko 2. septembra – Vo veku 92 rokov zomrel v piatok 1. septembra emeritný pomocný biskup bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a titulárny tasbalstký biskup Mons. Štefan Vrablec. Dlhoročný spolupracovník slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu z čias svojho pôsobenia v Taliansku skonal v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre. Informácie o pohrebných obradoch budú zverejnené neskôr.
Tesne pred životným jubileom 90 rokov sa slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu podarilo s Mons. Štefanom Vrablecom urobiť rozhovor, v ktorom si zaspomínal na svoje pôsobenie v slovenskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a na návrat na Slovensko. Interview 21. februára 2015 pripravil páter Jozef Bartkoviak SJ.


Zo života Mons. Štefana Vrableca
Mons. Štefan Vrablec sa narodil v obci Závod v okrese Malacky. Zo šiestich súrodencov sa dvaja stali kňazmi a dve sestry vstúpili do rehole vincentiek. Bohoslovecké štúdia začal v Bratislave, no dokončil v Ríme na Lateránskej univerzite.
Kňazskú vysviacku prijal vo Večnom meste 23. decembra 1950. Po roku 1948 sa už nemohol vrátiť na Slovensko, preto pôsobil v Taliansku. V roku 1964 sa opäť vrátil do školských lavíc, tentoraz na Gregorovu univerzitu, kde študoval spiritualitu. Po dvojročných štúdiách bol špirituálom v rôznych talianskych seminároch a následne pôsobil 32 rokov v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Mons. Vrablec sa preslávil najmä ako redaktor, spisovateľ a editor mnohých slovenských cirkevných publikácií z Ríma: napríklad Hlasy z Ríma, Magnificat či Slovenský kňaz, ktorý sa neskôr premenoval na Diakonia. Ťažisko jeho práce spočívalo v redakčnej práci na príprave vydaní náboženských kníh v slovenčine a v ich odosielaní na Slovensko. Neskôr ako člen Kongregácie pre Boží kult koordinoval práce pri vydávaní liturgických kníh v slovenčine, ktoré pre Slovensko tlačila vatikánska tlačiareň.

Za prvých 25 rokov činnosti Mons. Vrableca vo vydavateľstve Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme vyšlo takmer tisíc titulov kníh, drobnotlačí a periodík v náklade približne tri milióny výtlačkov. Jeho trvalým prínosom pre Cirkev na Slovensku je jeho systematický zástoj pri uvádzaní liturgickej reformy stanovenej Druhým vatikánskym koncilom do života slovenských katolíkov na Slovensku i v slobodnom svete.

Svojim účinkovaním pri prekladaní latinských bohoslužobných textov do slovenčiny, pri ich redigovaní a úradnom schvaľovaní sa pričinil o to, aby bol slovenčine priznaný štatút liturgického jazyka v USA i v Kanade. Okrem redigovania sa aktívne venoval aj pastorácii. V roku 1992 prijal menovanie za tretieho rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde pôsobil až do roku 1998.

Vďaka úsiliu Mons. Štefana Vrableca bolo zriadené slovenské Pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1997) a Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Vatikán povýšil na Pápežský (1998).

Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval v roku 1998 za titulárneho biskupa tasbaltského a pomocného biskupa vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 26. júla v Šaštíne. Istý čas pôsobil aj ako predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave a ako predseda Slovenskej liturgickej komisie. Ako emeritný biskup žil v Trnave a neskôr v Nitre.

Vo februárovom rozhovore pre Katolícke noviny v roku 2015 Mons. Vrablec zavtipkoval o svojej starobe: „Mám už pozvanie od Pána Boha. Je to ako čakáreň, kde čakám, keď povedia moje číslo, aby som išiel ďalej“. -ej-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/09/02/vo_veku_92_rokov_zomrel_emeritn%C3%BD_biskup_mons_%C5%A1tefan_vrablec/1334240

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.