Kardinál Burke: Ako prekonať „zmätok a omyly“ v Cirkvi

Prekonať krízu
Americký kardinál Raymond Burke na stretnutí fóra „Church Teaches Forum“ v americkom Louisville v štáte Kentucky 22. júla vyložil rad praktických spôsobov, ako môžu katolíci usilujúci sa o vernosť Cirkvi, na súčasnú cirkevnú krízu reagovať:

Modlite sa za rast viery v nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je pre nás živý v Cirkvi a nikdy nás neprestáva učiť, posväcovať a viesť, a ktorého náuka sa nemení.
Dôkladnejšie študujte náuku viery v Katechizme Katolíckej cirkvi a buďte pripravení brániť túto náuku pred každým falošným učením, ktoré by nahlodávalo vieru a tým aj jednotu Cirkvi.

Schádzajte sa na prehlbovanie viery svojej viery a na vzájomné povzbudzovanie.
Uchyľujte sa k blahoslavenej Panne Márii a hľadajte jej materský príhovor.
Často počas dňa vzývajte príhovor svätého Michala archanjela.
Denne sa modlite ku svätému Jozefovi najmä ako postrachu zlých duchov, za pokoj Cirkvi, za jej ochranu pred každým zmätkom a rozdelením, ktoré sú vždy dielom satana“.
Modlite sa za pápeža, najmä na príhovor sv. Petra.
Modlite sa za kardinálov Cirkvi, aby boli skutočnou pomocou Svätému Otcovi pri výkonu jeho úradu.
Zachovajte si pokoj pre svoju vieru v Krista, ktorý nedovolí, aby brány pekelné Cirkev premohli.
Zachovajte si predovšetkým vieru v pápežský úrad a lásku k nástupcovi sv. Petra, pápežovi Františkovi.

Kardinál Burke vyzval katolíkov, aby sa „nestarali, či je táto doba apokalyptická či nie, ale zostali verní, veľkomyseľní a odvážni v službe Kristovi v jeho mystickom tele, Cirkvi“. „Vieme predsa, že posledná kapitola príbehu tejto doby je už napísaná. Je to príbeh o Kristovom víťazstve nad hriechom a jeho najzhubnejším plodom, večnou smrťou. […] Na nás je, aby medzitým sme spolu s Kristom napísali kapitoly svojou vernosťou, statočnosťou a veľkodušnosťou ako jeho praví spolupracovníci, ako praví Kristovi vojaci a aby sme boli služobníci dobrí a verní, ktorí čakajú, až sa otvoria dvere pri príchode ich Pána.“

„Zmätok, rozdelenie a omyl“ v Katolíckej cirkvi, ktoré vychádzajú od „pastierov“ dokonca na najvyšších úrovniach, možno naznačujú, že žijeme v poslednej dobe, ako povedal karidnál. Podľa jeho názoru sa naša doba „realisticky javí ako apokalyptická doba“. „Vo svete a v Cirkvi prežívame veľmi ťažkú dobu.“

Kardinál Burke, ktorý je jedným z popredných expertov na kánonické právo, popísal, ako sa zlám, ktoré dnes spustošená západná kultúra obecne prijíma, darí infiltrovať aj do Cirkvi, a to od pastierov k ovciam.

„Zmätok a omyl, ktoré ľudskú kultúru vedú po ceste smrti a deštrukcie, však teraz prenikli aj do Cirkvi, takže sa približuje kultúre, a pritom sa nezdá, že by si uvedomovala vlastnú identitu a poslanie a jasne a odvážne hlásala evanjelium života a Božej lásky radikálne sekularizovanej kultúre,“ uviedol kardinál. Ako príklad citoval nedávne výroky predsedu nemeckej biskupskej konferencie kardinála Reinharda Marxa, ktorý povedal, že legalizácia „manželstiev“ rovnakých pohlaví v Nemecku cirkev príliš nezaujíma. Cirkev by sa namiesto toho mala viac zaujímať o to, čo Marx nazval „netoleranciou voči osobám trpiacim homosexuálnymi sklonmi“.

Mlčiaci pastieri
Kardinál Burke, jeden zo štyroch signatárov dubií žiadajúcich pápeža Františka, aby vyjasnil nejednoznačnosti vo svojej náuke, povedal, že je mnoho pastierov, ktorí už v skutočnosti zverených veriacich nevedú. „Nech už z akéhokoľvek dôvodu, mnohí pastieri mlčia o situácii, v ktorej sa Cirkev nachádza, alebo jasnosť cirkevnej náuky vymenili za zmätok a omyl, o ktorých sa mylne domnievajú, že úplný kolaps kresťanskej kultúry riešia efektívnejšie.“

Kardinál vyhlásil, že jasným znamením, že Cirkev vo svojom poslaní vážne zlyháva, je pre neho skutočnosť, že už nie je cieľom nepriateľských útokov svetských médií. „Pred časom sa jeden kardinál v Ríme vyjadril, že je dobré, že sekulárne média už neútočia na Cirkev, čo tak zúrivo robili za pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Odpovedal som, že pre mňa je súhlas sekulárnych médií naopak znamením, že jasné a odvážne svedectvo Cirkvi pre spásu sveta vážne zlyháva.“

Kardinál si zvlášť si všimol to, že sekulárne média stavajú tých, ktorí sú verní večnej katolíckej náuke do protikladu s pápežom Františkom a jeho „pastoračnou“ agendou. Obvinil „sekulárne hlasy“ z toho, že pápeža Františka propagujú ako „reformátora, ktorý je revolucionárom, t. j. realizuje reformu Cirkvi pomocou rozchodu s Tradíciou, s pravidlom viery (regula fidei) a so zodpovedajúcim pravidlom práva (regula iuris).“

„Pokiaľ ide o časté vyjadrenia pápeža Františka, vzniklo populárne presvedčenie, že každý výrok Svätého Otca treba prijímať ako pápežské učenie či magistérium. Oznamovacie prostriedky si z vyhlásení pápeža Františka radi vyberajú tak, aby na tom mohli demonštrovať, že v Katolíckej cirkvi prebieha revolúcia a jej učenie v niektorých kľúčových otázkach viery a hlavne mravov sa radikálne mení.“

„Papolatria“
Kardinál poznamenal, že keď sa pápež pravidelne rozhoduje „prehovoriť rázne v lietadlách, v spravodajských reláciách, alebo pri spontánnych vyjadreniach pre rôzne skupiny“, situácii tak nijako nepomáha. Povedal, že katolíkom, ktorí chcú zostať verní Kristovi a Cirkvi, už naložil, že sa musia naučiť rozlišovať medzi „slovami človeka, ktorý je pápežom, a slovami pápeža ako Kristovho námestníka na zemi.“

„Pápež František sa často rozhoduje hovoriť v prvej zmienenej úlohe ako človek, ktorý je pápežom. Aj v dokumentoch, ktoré v minulosti predstavovali slávnostnejšiu náuku v skutočnosti jasne konštatuje, že nejde o náuku magistéria, ale o jeho vlastné myšlienky,“ povedal kardinál. „Avšak ľudia zvyknutí na odlišný spôsob vyjadrovania pápeža chcú z každého jeho výroku akosi urobiť súčasť magistéria. To odporuje rozumu i odvekému chápaniu Cirkvi. Je skrátka mylné a pre Cirkev škodlivé prijímať každé vyhlásenie Svätého Otca ako vyjadrenie pápežovej náuky alebo magistéria.“

Kardinál Burke už predtým povedal o pápežovej kontroverznej exhortácii „Amoris laetitia“ z r. 2016, že nejde o akt magistéria, ale o „osobné úvahy pápeža“. Rôzni biskupi a kardináli túto exhortáciu interpretovali ako povolenie civilne rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom žijúcim v cudzoložstve pristupovať k svätému prijímaniu. Taký výklad odporuje predchádzajúcej náuke Cirkvi.

Kardinál povedal, že rozlišovanie medzi „slovami pápeža ako človeka a slovami pápeža ako Kristovho námestníka na zemi“ je kľúčové k tomu, aby sme prejavovali najvyššiu úctu úradu Petrovho nástupcu a pritom zostali verní večnej náuke katolíckej viery. „Bez tohto rozlišovania by sme ľahko stratili úctu k pápežstvu, alebo sa nechali zviesť k myšlienke, že pokiaľ nesúhlasíme s osobnými názormi muža, ktorý je pápežom, musíme opustiť spoločenstvo Cirkvi.“ Varoval katolíkov, aby neupadli do „papolatrie“, keď sa s každým slovom, ktoré pápež prednesie, zachádza, ako by išlo o náuku, „napriek tomu, že sa vykladá v rozpore so slovom samotného Krista o nerozlučiteľnosti manželstva.“

Každý pápežov výrok je podľa kardinála Burkea treba chápať „v kontexte trvalej náuky a praxe Cirkvi, inak by do jej tela prenikol zmätok a rozdelenie na veľkú škodu pre duše i pre evanjelizáciu sveta“. „Veriaci nemôžu nasledovať teologické názory, ktoré protirečia náuke v Svätom písme a posvätnej Tradícii a potvrdené riadnym magistériom, a to ani keď tieto názory sa v Cirkvi široko prijímajú a pastieri Cirkvi ich nekorigujú, ako je ich pastierskou povinnosťou.“

Kardinál varoval katolíkov trpiacich súčasnou situáciou v Cirkvi, aby ani nepomysleli na schizmu, teda, že by sa oddelili od Katolíckej cirkvi s pápežom v čele v nádeji, že vytvoria lepšiu cirkev.

„V našom myslení ani konaní nesmie byť miesto pre schizmu, čo je vždy a všade zlé. Schizma je plodom svetského spôsobu myslenia, presvedčenia, že Cirkev je v našich rukách, namiesto v rukách Kristových. Cirkev v našej dobe veľmi potrebuje očistu od akéhokoľvek druhu svetského zmýšľania.“ –zg- Preklad do češtiny L. Cekotová

LOUISVILLE, Kentucky, 8.8.2017 (LifeSiteNews, Pete Baklinski)

http://www.duseahvezdy.cz/2017/08/31

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.