Cenzúra v KATOLÍCKEJ TELEVÍZII? TV LUX vymazala z video záznamu príhovor p. prof. J. Rydlu, ktorý brilantným spôsobom zhodnotil životné účinkovanie a osudy nebohého p. biskupa, Mons. Štefana Vrableca

Cenzúra v KATOLÍCKEJ TELEVÍZII? TV LUX vymazala z video záznamu príhovor p. prof. J. Rydlu, ktorý brilantným spôsobom zhodnotil životné účinkovanie a osudy nebohého p. biskupa, Mons. Štefana Vrableca

Tak to sa dalo čakať, pretože keby to bolo inak, tak by som tomu “nemohol uveriť”, že fakt sa u nás na Slovensku niečo zmenilo?! I toto je obraz tzv. alebo akože “Katolíckej televízie – TV LUX”.

To červení sa môžu pred novembrom 1989, “červenať”, že ich tí dnešní kryptočervení už prekonávajú v horlivosti alebo žiaľ, aj v zlobe… Asi to svetlo v našom katolíckom televíznom LUXe bude veľmi slabé, že ho “služobníci” tmy, akosi veľmi rýchlo dokázali prekonať a zatieniť?! Teraz som na pochybách, či mám takúto Katolícku televíziu podporovať, či už duchovne alebo materiálne?!

Video záznam TV LUX: ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA ZA ZOSNULÉHO MONS. VRABLECA. V 87 minute je príhovor J. Rydlu vymazaný

To i oní, že vraj v KATOLÍCKEJ TELEVÍZII TV LUX, majú “naložené v gatiach”, že tak jednajú ako kedysi v totalitných časoch ideoví tajomníci a cenzori? To ich v dnešných časoch, aký ideový krypto-kresťan katolík riadi a cenzuruje ich činnosť? To tu opäť máme “akoby tzv. katolícke vysielanie”, ktoré ma po najnovšej skúsenosti, žiaľ, len názov ako kedysi za vlády sudruhov mali tiež Katolícke noviny názov KATOLÍCKE NOVINY, ale katolícky bol len názov, ale nie obsah spomínaných novín!

Obsah v nich bol neraz ako dostatočný dôvod pre tých, ktorí ich čítali, že im spovedník mohol za toto ich previnenie a vyznanie, dať rozhrešenie, keď okrem čítania Katolíckych novín nemali nijaký hriech?! O tempora o mores, tak to sme sa teda dožili “slobodných a demokratických čias”, len teraz neviem na aký spôsob, kedy aj bitku dostaneš, ale plakať nesmieš! O krátky čas “vyjde výnos”, že nebudeme smieť povedať ani slovo, čo by bolo v rozpore s vládnucou verchuškou svetskou, ale i tou cirkevnou!

Finančná oligarchia to všetko pekne dnes riadi a aj zariadi, aby tento “pomaly už cirkus”, mohol fungovať podľa ich predstav a nie tak ako by sa patrilo a slušalo v slobodnej a demokratickej spoločnosti?! Tak sa zdá, že sa všetci budeme musieť podľa toho zariadiť, ak nebudeme chcieť mať problémy “so spomínanými verchuškami”?! Pekný neskorý sviatočný večer, kde i nebo musí v tomto čase plakať, keď je svedkom takýchto manipulácií a prechmatov KATOLÍCKEJ TELEVÍZIE LUX, so slovenskou katolíckou verejnosťou! N.s.! Ignác

Tu je na zvukovom zázname (audio) relácia Rádia Lumen – Emauzy aj s príhovorom p. prof. Jozefa Rydlu, predsedu zahraničnej Matice slovenskej (nasleduje po príhovore em. arc. Mons. Jána Sokola na konci sv. omše) , ktorý brilantným spôsobom zhodnotil životné účinkovanie a osudy nebohého p. biskupa, Mons. Štefana Vrableca.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.