Video: S modlitbou na podporu vyhlásenia arcibiskupa S. Zvolenského proti ponižovaniu ľudskej dôstojnosti. + Príhovor A. Čulena, predsedu Aliancie za nedeľu, o.z.

Anton Čulen s transparentom na podporu vyhlásenia arc. Mons. S. Zvolenského: „Zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť!“

K protestom proti výstave tiel sa pridružila kultúra smrti

Z občianskej výzvy proti výstave tiel Body The Exhibition sa v pondelok pred budovou Incheby stal modlitebný kruh proti kultúre smrti. Pietnou modlitbou si občianski aktivisti údajne chceli uctiť vystavené telá s pofidérnym pôvodom. V proteste si však našiel miesto aj ich širší pohľad na svet.

.daniel Klembara
12. september 2017

https://www.tyzden.sk/spolocnost/42453/k-protestom-proti-vystave-tiel-sa-pridruzila-kultura-smrti/

 

Anton Čulen počas prejavu prosí blahoslavenu sestru Zdenku Schelingovú, biskupa Vasiľa Hopku, dona Títusa Zemana ale aj sv. Anjela Slovenska, sv. Cyrila a sv. Metoda a Sedembolestnú Pannu Máriu Patrónku Slovenska o pomoc pri šírení kultúry života a nie smrti

Príhovor Antona Čulena, predsedu Aliancie za nedeľu, o.z.

 

Vítam vás na dnešnom modlitbovom zhromaždení občanov na podporu protestných stanovísk Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedu KBS arcibiskupa Stanislava Zvolenského proti výstave Body The Exhibition.

Máme tu transparent s citátom pána arcibiskupa S. Zvolenského, „Zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť!“

Vdp. M. Bubák pri modlitbe sv. ruženca za nepochovaných, za šírenie kultúry života a nie smrti

Pomodlime sa modlitbu sv. ruženca za mŕtve ľudské telá, ktoré sú tu vystavené. Aj tieto ľudské telá sú určené na vzkriesenie a oslávenie. Svätý apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom hovorí:

Neviete že vaše telo je Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda tento Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy. Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom“. (1 Kor 3, 16-18)

Vdp. Ján Košiar a pán organista P. Selecký počas modlitby za Slovenský národ

Pomodlime sa za tých, čo výstavu organizujú. Prosme o pomoc našich blahoslavených: sestru Zdenku Schelingovú, biskupa Vasiľa Hopku, ale aj onedlho blahoslaveného dona Titusa Zemana, aby sme šírili kultúru života a nie smrti. Prosme o pomoc sv. Anjela Slovenska, sv. Cyrila a sv. Metoda, ale aj Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska.

Ďakujem vám všetkým, že ste prišli.

Anton Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.