Svedectvo existencie samostatného slovenského kráľovstva, so slovenskou korunou v čase Westfalskeho mieru v roku 1648. + Video: Ľubo Huďo ten správny kandidát na post Župana BSK

Slovenské kráľovstvo
Pani Vierka, lekárka, Slovenka, napísala zo Švédska: Dnes sa píše rok 2017 nastala reštaurácia pre Zámok Läckö, ktorý pri kráľovom hneve padol celkom do zabudnutia vyše 300 rokov. Vonkajšok ošarpaný, vnútri inventár zlikvidovaný.

V čase Magnusa Gabriela bol strediskom stretnutia všetkých európskych kráľov, ktorí mali v zámku vlastné bývanie, čo hnevalo švédskeho kráľa a prispel ku likvidácii toho čo Magnus vytvoril. Čo kráľ zabudol zlikvidovať to je maľba na strope uhorskej sály, kde Magnus Gabriel zvečnil existenciu slovenského samostatného kráľovstva v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj ostatných európskych kráľovstiev. Kde sa podela slovenská kráľovská koruna?

KAPLNKA v ZÁMKU
Tu mal byť pochovaný voľakedajší mocipán Magnus Gabriel, odkiaľ ho nahnevaný kráľ vykázal na neznáme miesto, aby padol do zabudnutia. My Slováci sme na neho nezabudli, človeka, ktorý uznal samostatné slovenské kráľovstvo v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie ako aj ostatných európskych kráľovstiev.

Švédsky kráľ zbavil Magnusa nie len titulu grófa ale zhabal mu aj nespočetné majetky ako aj zámok Lackö s celým inventárom

Magnus Gabriel bol najdôležitejšou osobnosťou nie len vo Švédsku ale aj v celej Európe pri uzavretí Westfalskeho mieru (1648 Osnabrük, Münster) po 30 ročnej vojne v Európe. To bola náboženská vojna medzi evanjelikmi a katolíkmi. Moc Magnusa Gabriela presahovala moc kráľovskú, čo veľmi nahnevalo kráľa Karola X Gustava, ktorý zbavil Magnusa grófskeho titulu, ktorý nadobudol jeho otec Jakub počas 30 ročnej vojny zásluhami vo vojenskej službe. Švédsky kráľ zbavil Magnusa nie len titulu grófa ale zhabal mu aj nespočetné majetky ako aj zámok Lackö s celým inventárom, čo Magnus si nadobudol v Nemecku.

Gróf Magnus de la garde upadol do chudoby. Kráľ ho dal pochovať na neznáme miesto a nie do krypty v zámku Lackö, ako si to Magnus za života želal. Švédsky kráľ použil všetko, aby Magnus Gabriel padol do zabudnutia ako aj to všetko, čo za svojho života vytvoril. Zámok opustený, vyše 300 rokov padol do zabudnutia. Každá koruna je dôležitá, je svedkom existencie svojho národa. Svedectvo existencie samostatného slovenského kráľovstva, so slovenskou korunou v čase Westfalskeho mieru v roku 1648, čo padlo do zabudnutia. Počas Druhej svetovej vojny, všetky európske kráľovstvá v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie si uchránili svoje koruny. Ktorým osudom prešla slovenská koruna, ktorá jestvovala spred vyše 300 rokmi?

Slovenská kráľovská koruna padla do zabudnutia, tak ako všetko to, čo Magnus Gabriel za svojho života vytvoril, tak si to kráľ želal? Zlatom orámovaná maľba. (výdavky Magnusa Gabriela nemali hraníc).

Magnus Gabriel hodnotil Slovensko ako samostatné kráľovstvo.

Hoci Slováci počas 30 ročnej vojny nemali kráľa, ani v čase Westfalskeho mieru v roku 1648 nemali kráľa, ale gróf Magnus Gabriel zo Švédska bol si vedomý, že Slováci mali v minulosti dôležité osobnosti ako Pribinu kniežaťa Slovenska, Svätopluka,kniežaťa v Nitre a jeho 3 synov, ďalej sv. Cyrila a Metoda, hlásateľov kresťanskej viery hlavne na Slovensku. Vedomosti grófa Magnusa Gabriela zo Švédska presahovali vedomosti samého švédskeho kráľa a preto Magnus Gabriel hoci žil životom neobvyklým, stal sa mocnejším ako samotný švédsky kráľ a iní európski králi. Jeho osobnosť a neobvyklé vedomosti dali podklad tomu, že dal zvečniť Slovensko ako kráľovstvo slovenské na maľbách vo svojom zámku Lackö pri Lidköpingu vo Švédsku. Vtedajšia maďarská koruna mala znak Dunaj, Tisza, Dráva a Száva. Vtedajšia slovenská koruna mala znak Tatra, Matra, Fatra. Iba neskoršie nejako tieto dva znaky sa dali dokopy.(slovenská a maďarská).

Za svedectvo: Dr. Med. Viera Veronika Marta Reichert

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.