Blahorečenie slovenského saleziána – kňaza Titusa Zemana, ktorý zomrel na následky mučenia a väznenia v tieni výstavy Body the exhibition. + Boj proti výstave už aj na pôde NRSR

Slovensko zažije cez víkend najväčšiu cirkevnú udalosť desaťročia
Slovensko bude mať od posledného septembrového dňa po 13 rokoch nového blahoslaveného.

V sobotu (30.9.) o 10.30 h sa v areáli Kostola Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke začne hlavná slávnosť blahorečenia slovenského saleziána – kňaza Titusa Zemana, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969

Vydavateľstvo Don Bosco vydalo oficiálny životopis dona Titusa Zemana

V rámci pontifikálnej svätej omše sa uskutoční osobitný obrad blahorečenia. “Je to akt, ktorým pápež dovolí, aby sa Božiemu služobníkovi preukazoval od tejto chvíle verejný cirkevný kult,” ozrejmil hovorca saleziánov Rastislav Hamráček. Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza organizujú podujatie. Hamráček pripomenul, že hlavným celebrantom na pontifikálnej svätej omši bude kardinál Angelo Amato, prítomný bude aj hlavný predstavený rehole Saleziánov don Bosca don Ángel Fernández Artime, tiež slovenský kardinál Jozef Tomko a mnohí slovenskí a zahraniční biskupi. “Medzi vyše 500 kňazmi budú aj saleziánski predstavení z okolitých krajín. Do služby je zapojených približne 170 dobrovoľníkov,“ informoval Hamráček.

Víkend blahorečenia sa začína v piatok (29.9.) večernou modlitbovou vigíliou v Katedrále sv. Martina. “Po sobotnej dopoludňajšej hlavnej udalosti bude sobotný podvečer patriť slávnostnému ceremoniálu v HANT aréne, ktorý bude okrem iného spojený so začiatkom duchovnej prípravy mladých ľudí na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, v júli 2018. Nedeľná ďakovná svätá omša sa uskutoční v rodisku Titusa Zemana vo Vajnoroch, slúžiť ju bude predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský,” dodal hovorca saleziánov.

Upozornil, že k slávnosti vznikla hymna blahorečenia, ktorú vytvorila tvorivá skupina Poetica Musica a pre používateľov mobilných telefónov so systémom Android je k dispozícii špeciálna aplikácia Titus Zeman. Organizačné informácie k slávnosti, podrobnosti o živote mučeníka Titusa Zemana i o procese jeho blahorečenia sa verejnosť dozvie na webovej stránke www.tituszeman.sk.

http://www.hlavnespravy.sk/slovensko-zazije-cez-vikend-najvacsiu-cirkevnu-udalost-desatrocia/1151036

 


Natália Grausová (ĽSNS) a Anna Verešová (OĽANO) – poslankyne NR SR  

Ďakujem vám za slovo. Vážení páni ministri, pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, viacerí z nás, čo sedíme v tejto sále v tejto chvíli, sme sa zúčastnili na pôde Národnej rady diskusií s pánom profesorom Davidom Matasom, kanadským právnikom, ktorý nám hovoril, ktorý bol, musím povedať najskôr, že ešte v roku 2010 bol nominovaný na Nobelovu cenu mieru za odhalenie zločinov proti ľudskosti a ktorý nám hovoril o rozrastajúcom biznise s orgánmi a transplantáciami.

Preto som si, si dovoľujem podať interpeláciu na ministra zdravotníctva a aj som rada, že tu teraz ste a že má priamo vypočujete. Dovoľujem si podať vám interpeláciu vo veci implementácie do slovenského právneho poriadku, implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.


Hlavné mesto Slovenskej republiky sa od 10. augusta tohto roku sa opätovne stalo miestom konania celoeurópsky kritizovanej výstave ľudských tiel. Telá zosnulých osôb sú tu vystavované komerčne za účelom dosiahnutia zisku. Podľa viacerých medializovaných informácií je pri týchto spomenutých výstavách dôvodné podozrenie, že vystavované ľudské pozostatky pochádzajú od politických väzňov, členov Falun Gong, kresťanov, či režimom iných nepohodlných ľudí. Aj o tom rozprával pán profesor Matas počas našej diskusie. V niektorých krajinách, do ktorých právneho poriadku bol riadne implementovaný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, vyžadujú informovaný písomný súhlas vyžadujú informovaný písomný súhlas od pacienta, darcu nielen pri odbere orgánov, ale napr. aj pri vystavovaní časti jeho tela alebo orgánu. Takéto dôstojné nakladanie s ľudskými pozostatkami, žiaľ, legislatíva v pôsobnosti vášho ministerstva doteraz nezabezpečuje.
Pritom Slovenská republika bez výhrad tiež ratifikovala Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý vo svojom čl. 21 jednoznačne a výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela, citujem: „Ľudské telo a jeho časti ako také nesmú byť predmetom finančného prospechu.“

Na základe tohto uvedeného sa preto na vás obraciam formou tejto interpelácie a dovoľujem si vás požiadať, pán minister, o vysvetlenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok:
Považujete verejne prístupné výstavy i vy typu Body The Exhibition za súladné s týmto čl. 21 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne? Ak nie, aké kroky prijalo vaše ministerstvo, keď sa v Bratislave vlastne už od roku 2012, vtedy sa konala výstava po prvýkrát, až doteraz?
Ďalšou otázkou: Považujete legislatívu v pôsobnosti vášho ministerstva za dostatočnú z hľadiska implementácie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, najmä pokiaľ ide o aspekt dôstojnosti s dôrazom na vystavovanie ľudských pozostatkov na verejnosti? Ak nie, kedy a ako tento nedostatok mienite riešiť?
Plánujete, pán minister, vypracovať novelu zákona o pohrebníctve tak, aby buď priamo v jeho ustanoveniach, alebo po doplnení splnomocňujúceho ustanovenia v jeho vykonávacích právnych predpisoch bolo podrobne upravené dôstojné nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami? Z akého dôvodu neupravuje zákon o pohrebníctve sankčný postih za porušenie jeho ustanovenia § ….
===== 7 ods. 3? Mienite tento legislatívny nedostatok odstrániť? Považujete existujúcu právnu úpravu týkajúca sa nakladania s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami s ohľadom na aspekt dôstojnosti takéhoto nakladania za dostatočnú?
Budem vám vďačná za odpovede na všetky tieto otázky, ktoré veľmi zaujímajú celú našu verejnosť, a veľa ľudí, občanov, odborníkov, ale aj aktivistov sa k tejto výstavbe vyjadrilo. Diskutujú ľudia na Slovensku o tom a prichádzajú aj odborníci. Takže je naozaj taký najvyšší čas, aby ste sa aj na tejto úrovni z vášho ministerstva vyjadrili a takto odpovedali vlastne všetkým občanom.
Ďakujem pekne.

14. 9. 2017 15:51:02 – 15:56:06 19. schôdza NR SR – 8.deň – B. popoludní Tlač 618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)

Vystúpenie v rozprave (text neprešiel jazykovou úpravou)

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/rozprava/vyhladavanie&CisObdobia=7&PoslanecID=913&ShowTopItems=True

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.