Obyčajní (OĽaNO) chcú zamedziť vystavovaniu tiel zosnulých za účelom zisku. Cieľom druhého pietneho zhromaždenia AZN bolo upozorniť pútnikov smerujúcich na beatifikáciu dona T. Zemana na mŕtve telá väzňov svedomia v Inchebe

Upraviť slovenskú legislatívu tak, aby garantovala ochranu ľudskej dôstojnosti a dôstojnosti nakladania s ľudskými pozostatkami zamedzením vystavovania tiel zosnulých za účelom dosiahnutia zisku.

Cieľom druhého pietneho zhromaždenia AZN pred Inchebou dňa 30. 9. 2017 bolo upozorniť pútnikov smerujúcich na beatifikáciu väzňa svedomia dona Titusa Zemana aj na vyhlásenie arcibiskupa S. Zvolenského k nehumánnej výstave Body the axhibition kde sú tiež väzni svedomia

To je základný cieľ návrhu novely zákona o pohrebníctve, ktorý na októbrovú schôdzu NR SR predložilo 15 poslancov klubu OĽaNO

Výstava Body the exhibition v bratislavskej Incheba Expo aréna až do konca roka. Návštevníci majú možnosť uvidieť kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela

 

Obyčajní chcú, aby nakladanie s ľudskými pozostatkami, orgánmi, tkanivom a ľudskými bunkami, a to aj v cezhraničnom styku, podliehalo prísnej kontrole a najmä poučeniu a informovanému súhlasu darcu, respektíve zosnulej osoby. “Aj podujatie, ktoré sa koná v Bratislave od 10. augusta 2017 opätovne v podobe kontroverznej a celoeurópsky kritizovanej výstavy ľudských tiel (Body The Exhibition), preukázalo, že slovenský právny poriadok nedostatočne garantuje dôstojnosť človeka pri nakladaní s jeho pozostatkami, respektíve s časťami tela alebo jednotlivými orgánmi ľudského tela,” tvrdia opoziční poslanci.

Video Hovorca KBS M. Kramara: Výstava smrti: Body – the Exhibition na reklamných plagátoch tvrdí, že vám zmení život. Je to však zmena, ktorú naozaj chcete… alebo sa jej radšej oplatí vyhnúť? Sledujte nás v ďalšom dieli V Kontexte.

Podľa ich slov sú telá zosnulých osôb alebo ich časti vystavované komerčne, ako atrakcie, najmä za účelom dosiahnutia zisku. “Navyše, podľa viacerých medializovaných informácií je pri takýchto výstavách dôvodné podozrenie, že vystavované ľudské pozostatky pochádzajú od politických väzňov, členov Falun Gong, kresťanov či režimom iných nepohodlných ľudí,” argumentujú.

Vdp. Milan Bubák podporil vyhlásenie arcibiskupa S. Zvolenského počas modlitby sv. ruženca za nepochované ľudské telá stiahnuté z kože, pred výstaviskom Incheba dňa 11. 9. 2017. Výstava sa koná v jeho farnosti

Vystavovanie konzervovaných a balzamovaných ľudských pozostatkov pred ich pochovaním je v súčasnosti podmienené len osobou, ktorá takúto konzerváciu alebo balzamovanie vykonala, a nie aj súhlasom zosnulej osoby, ktorý by udelila počas svojho života. “Pritom aj metóda, ktorá umožňuje vystavovanie ľudských tiel na výstavách typu Body The Exhibition, konkrétne plastifikácia, je z odborného hľadiska len najdokonalejšou formou balzamovania ľudských pozostatkov alebo ich časti,” píše sa v dôvodovej správe.

Podľa Obyčajných je preto žiaduce, aby osoba, ktorej telo alebo jeho časť sa má konzervovať alebo balzamovať a následne vystaviť, resp. vystavovať pred pochovaním, vyjadrila písomný súhlas s takýmto zaobchádzaním s jej ľudskými pozostatkami po smrti, a to ešte za jej života.

http://www.hlavnespravy.sk/obycajni-olano-chcu-zamedzit-vystavovaniu-tiel-zosnulych-za-ucelom-zisku/1154814

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.