Korunka k Božiemu Milosrdenstvu – spievané

Poďakovanie za svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII.
Prosíme za zasvätenie Slovenského národa Panne Márii 15. 9. 2014 v Šaštíne v duchu želania Svätého Otca Jána Pavla II.
Prosíme za úspešné ukončenie petície za prijatie zákona na ochranu nedele
Prosíme za ukončenie prenasledovania kresťanov vo svete
Prosíme za pokoj a odvrátenie vojny na Ukrajine

 

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.