13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu

azn
Dňa 13. 5. 2014 si už po tretí krát pripomenieme Slovenský deň za voľnú nedeľu, ktorý vyhlásila Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z.. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť prijatia takých legislatívnych opatrení, ktoré by zaručovali každému zamestnancovi právo aspoň na jeden deň odpočinku po celotýždennej práci a zosúladenie pracovného a rodinného života.
V súčasnej spoločnosti plnej psychického vypätia a narušených ľudských vzťahov je veľmi dôležité zabezpečiť pre veľké množstvo Slovenských rodín aspoň jeden deň v týždni voľný čas na to, aby sa mohli rodiny stretávať a rodičia sa venovať svojím deťom.

Aj v Európskej Únii silnejú hlasy na spolupodieľanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy pri plnení povinností v rodine a v práci. Sem patrí aj otázka spravodlivej mzdy, ktorá by všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj EÚ zaručovala vytvorenie dôstojných podmienok na život v rodine.
AZN spolu s organizáciami, ktoré ju podporujú považuje voľnú nedeľu za dôležitý pilier rodinného života, pretože bez spoločných štruktúr je rodinný život nemysliteľný. Nedeľa je jediný deň v týždni, ktorý môže rodina prežívať spoločne.

Preto vyzývame vládu, všetkých ľudí dobrej vôle, vedenie supermarketov, stavebné firmy, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby aj oni podľa svojich možnosti a schopností upozornili rôznymi akciami na ochranu nedele a na hodnotu nedeľného a sviatočného pokoja ako aj o pomoc pri zbere podpisov pod petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele, ktorú už podpísalo 70 000 občanov SR.

Anton Čulen,
Predseda AZN
Mob: 0902 711 487
www.azn.nawebe.net
http://alianciazanedelu.eu/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.