Rokovanie VI. zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií prijalo výzvu na podporu voľnej nedele

SOZPT 

V dňoch 22.5.-23.5.2014 sa uskutočnilo rokovanie VI. zjazdu  Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií (ďalej len SOZ PT) v Poľnom Kesove, kde okrem vlastného odborárskeho programu prijali delegáti VI. zjazdu SOZ PT výzvu na podporu voľnej nedele a tiež  na podporu petície. 

Milan Brlej
predseda SOZ PT

 

13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu

Dňa 13. 5. 2014 si už po tretí krát pripomenieme Slovenský deň za voľnú nedeľu, ktorý vyhlásila Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z.. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť prijatia takých legislatívnych opatrení, ktoré by zaručovali každému zamestnancovi právo aspoň na jeden deň odpočinku po celotýždennej práci a zosúladenie pracovného a rodinného života.

V súčasnej spoločnosti plnej psychického vypätia a narušených ľudských vzťahov je veľmi dôležité zabezpečiť pre veľké množstvo Slovenských rodín aspoň jeden deň v týždni voľný čas na to, aby sa mohli rodiny stretávať a rodičia sa venovať svojím deťom.

Aj v Európskej Únii silnejú hlasy na spolupodieľanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy pri plnení povinností v rodine a v práci. Sem patrí aj otázka spravodlivej mzdy, ktorá by všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj EÚ zaručovala vytvorenie dôstojných podmienok na život v rodine.

SOZ PT spolu s organizáciami, ktoré ju podporujú považuje voľnú nedeľu za dôležitý pilier rodinného života, pretože bez spoločných štruktúr je rodinný život nemysliteľný. Nedeľa je jediný deň v týždni, ktorý môže rodina prežívať spoločne.

Delegáti VI. zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií vyzývajú vládu SR, poslancov NR, všetkých ľudí dobrej vôle, vedenie supermarketov, stavebné firmy, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby aj oni podľa svojich možnosti a schopností urobili potrebné na ochranu nedele a na hodnotu nedeľného a sviatočného pokoja !

Delegáti VI. zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií
22.5. – 23.5. 2014 Poľný Kesov

AZN zaslala podporné stanovisko aj KOZ SR

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.