Výzva KOZ SR:  Podporte aj vy petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele! + Svätý Otec: Je neprijateľné, aby sa v našom svete otrocky vykonávaná práca stala bernou mincou

logo KOZ SR
Konfederácia odborových zväzov SR ešte v júli 2013 vyjadrila podporu občianskej iniciatíve Aliancie za nedeľu za prijatie zákona na ochranu nedele, aby podniky a prevádzky, kde to nie je nevyhnutné, zostali v nedeľu zatvorené. V roku 2014, ktorý je vyhlásený rokom Európskej rodiny, bude konfederácia v takto zameraných aktivitách pokračovať a spolupodieľať sa tak sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy pri plnení povinností v rodine a v práci.

Organizátorovi petície – Aliancii za nedeľu sa podarilo predovšetkým v spolupráci s odborovými organizáciami združenými v KOZ SR, a to najmä Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, od spustenia petície (16. 7. 2013) vyzbierať už 55 850 podpisov občanov SR. Cieľom petičnej akcie, ktorá potrvá do júla, je získať 100 000 podpisov, aby sa myšlienkou voľnej nedele zaoberal aj parlament. Podľa zástupcov aliancie zaostávajú krajiny bývalého východného bloku za západnou Európou, kde má väčšina štátov voľnú nedeľu zakotvenú v zákonoch. Petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele podpisujú vo veľkom množstve zamestnanci a návštevníci supermarketov ako napríklad COOP Jednota, Tesco, Hypernova, Albert, Lidl.

Petičný hárok, ako aj spôsob jeho odovzdania nájdete TU.

http://www.kozsr.sk/?page=./informacie/info_31_1_2014


Svätý Otec: Práca nie je len tovarom, ale má svoju dôstojnosť

Vatikán/Ženeva 28. mája (RV) V Ženeve prebieha oddnes zasadanie Konferencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal posolstvo, ktoré adresoval jej generálnemu riaditeľovi Guyovi Ryderovi. Svätý Otec posolstvo začína nasledovnými slovami: „Na počiatku stvorenia Boh stvoril človeka ako správcu svojho diela a poveril ho, aby ho kultivoval a chránil. Ľudská práca je súčasťou tohto stvorenia a pokračuje v tvorivej práci Boha. Táto pravda nás vedie k tomu, aby sme prácu považovali za dar a zároveň aj za povinnosť. Práca teda nie je len tovarom, ale má svoju vlastnú dôstojnosť a hodnotu. Svätá stolica vyjadruje svoje ocenenie za príspevok Medzinárodnej organizácie práce na obranu dôstojnosti ľudskej práce v kontexte sociálneho a ekonomického rozvoja prostredníctvom diskusie a spolupráce medzi vládami, zamestnancami a zamestnávateľmi.

Táto konferencia sa schádza v kľúčovom momente ekonomických a spoločenských dejín, ktorý kladie výzvy pre celý svet. Nezamestnanosť tragicky zväčšuje hranice chudoby (porov. Príhovor Nadácii Centesimus Annus Pro Pontifice, 25. mája 2013). Toto je obzvlášť skľučujúce pre mladých nezamestnaných, ktorí sa môžu veľmi ľahko demoralizovať, stratením vedomia svojej hodnoty a cítiac sa odcudzení spoločnosťou. V úsilí o rast pracovných príležitostí potvrdzujeme presvedčenie, že len «v slobodnej, kreatívnej, angažovanej a solidárnej práci ľudské bytie vyjadruje i pozdvihuje dôstojnosť vlastného života» (Evangelii gaudium, 192).“

Ďalšou výzvou, ktorej v tejto dobe musíme čeliť, je podľa Svätého Otca masová migrácia za prácou. Mnoho mužov a žien sa vydáva ďaleko od domova s nádejou na lepšiu budúcnosť, no častokrát sa stretávajú s nepochopením či vylúčením: „Po tom, čo podstúpili toľké obete, títo muži a ženy často nedokážu nájsť dôstojnú prácu a stávajú sa obeťami istej „globalizovanej nevšímavosti“. Táto situácia ich vystavuje ďalším nebezpečenstvám, ako sú hrôza obchodovania s ľuďmi, nútená práca a zotročenie. Je neprijateľné, aby sa v našom svete otrocky vykonávaná práca stala bernou mincou (porov. Posolstvo k svetovému dňu migrantov a utečencov z 24. septembra 2013). Toto nemôže pokračovať! Obchodovanie s ľuďmi je ranou, zločinom voči celému ľudstvu. Nadišla chvíľa, aby sme spojili svoje sily a aby sme spoločne pracovali na oslobodení obetí týchto obchodov a aby sme vykorenili tento zločin, ktorý zraňuje nás všetkých, počnúc jednotlivými rodinami, až k celej svetovej spoločnosti (porovnaj Príhovor novým veľvyslancom akreditovaných pri Svätej stolici z 12. decembra 2013).

Svätý Otec v posolstve ďalej zdôraznil potrebu posilniť už existujúcu spoluprácu a vytvoriť nové spôsoby napomáhajúce vzrastu solidarity. Toto si vyžaduje: úsilie v prospech uznania dôstojnosti každej osoby, uplatňovanie medzinárodných pracovných štandardov, plánovanie rozvoja, ktorý by mal na zreteli v prvom rade dobro ľudskej osoby, nové prehodnotenie zodpovednosti nadnárodných spoločností v krajinách, kde pôsobia, vrátane oblasti spravovania výnosov a investícií, úsilie o to, aby vlády uľahčili migrantom ich presuny na úžitok všetkým a aby tak zabránili obchodovaniu s ľuďmi a ťažkým podmienkam počas cestovania.

V závere posolstva Svätý Otec pripomína, že pre efektívnu spoluprácu v týchto oblastiach je potrebné stanoviť udržateľné ciele rozvoja. Sociálna náuka Cirkvi má byť oporou všetkých iniciatív na podporu ľudskej dôstojnosti a šľachetnosti práce. Na záver Svätý Otec udelil svoje apoštolské požehnanie všetkým snahám členov ILO v prospech nárastu dôstojnosti práce pre spoločné dobro celej ľudskej rodiny. Zasadanie Konferencie Medzinárodnej organizácie práce potrvá do 12. júna 2014.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140528028

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.