Reakcia z blogu SME: Veľmi ma vystrašil nasledujúci citát od sv. Jána Mária Vianey, ktorý ste použili v rozhovore „ Sú dve cesty do biedy : práca v nedeľu a krádež.“

Vráťme Nedeli potrebnú úctu a náplň

Zvolenska Europa zmenila vizual a vysmieva sa dalej
Pred niekoľkými týždňami sa mi zachcelo kúpiť v priorskej trafike noviny, dlho som už abstinoval, chýbala mi vôňa novinového papiera. Avšak, zároveň som zatúžil po zmene a vystriedal som starý matroš za Slovenské národné noviny. Po prečítaní niekoľkých článkov som zistil, že sa mi pod ruku dostal skutočné zlý matroš z ktorého mi nebolo najlepšie. Prvý príspevok mal formu rozhovoru a dali mu názov „Vráťme nedeli potrebnú úctu a náplň“. Prečo tento článok nemal blahodarné účinky?

Bol to rozhovor s vedúcou postavou politickej strany Alliancia za nedeľu a zároveň so vznešeným bojovníkom proti kultúre smrti v jednej osobe. Jeho meno veľmi jednoducho zistíte. ( článok je aj na webe). V rozhovore sa vyjadruje k programu strany a prečo je dôležité chrániť nedeľu, regulovať prácu počas nedieľ alebo odpovedá na otázku, ako by vyviedol slovenskú rodinu z krízy. V nasledujúcich bodoch poukazujem na jeho mätúce, nepochopiteľné a niekedy až absurdné výroky.

1. Pri odpovedi na otázku prečo je potrebné regulovať prácu v nedeľu poukazuje na biblickú knihu Genesis, kde je napísané, že Boh stvoril nebo a zem za 6 dní a siedmy deň odpočíval. Požehnal siedmy deň a zasvätil ho. Pán Čulena a uvedomili ste si, že tento text odkazuje na Sobotu, a nie na Nedeľu? Keby to bolo tak ako hovoríte, nechodili by aj Židia v nedeľu do synagógy?Má ta nedeľa skutočne náboženský rozmer, ktorý poctivo vychádza z judaistickej kultúry? Skúste prosím tú svoju istotu prehodnotiť.

2. Ďalej tvrdí, že nedeľa ako deň pracovného pokoja bola zavedená v celej Rímskej ríši už v roku 321 n.l. cisárom Konštantínom. To je overiteľný fakt, avšak toto zavedenie odôvodňuje hrdinskými obeťami kresťanov v prvých storočiach nášho letopočtu, ktoré môže byť sporné. Viete Pán Čulena toto tvrdenie lepšie podložiť? A mimochodom, nemyslíte si, že pri odôvodňovaní svojho legislatívneho zámeru používať príklad rímskeho zákona zo 4. storočia je veľmi odvážny počin?

3.Súhlasím so skutočnosťou, že človek potrebuje oddych a čas pre rodinu. Avšak náš ochranca cyrilo-metodského dedičstva hovorí, že potrebujeme práve nedeľu na to, aby sme mali čas na rodinu, priateľov a pre seba. Pán Čulena, nemyslíte si, že aktuálna podoba Zákonníka práce dáva občanom a veriacim dostatočný priestor na to, aby si zabezpečili voľno vtedy, keď to považujú za najlepšie? Nehovorí §93 Zákonníka práce o tom, že zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok ? A ak sa to aj obchádza, naozaj neexistuje účinnejší spôsob, ako zabezpečiť jeho dodržiavanie?

4. V rozhovore si ďalej sťažuje, že petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele do dnešného dňa nepodporila Konferencia biskupov Slovenska a zároveň vyzýva dušpastierov, aby sa v otázkach svätenia nedele nebáli odolávať politickým tlakom a postavili sa na stranu Desatora a drvivej väčšiny zotročovaných občanov Slovenskej republiky za ich právo na odpočinok po celotýždennej práci a spravodlivú mzdu pre všetkých občanov SR a EÚ. Pán Čulena, blúznite? Desatero ako súčasť Tóry obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú len soboty a hovoria o význame Sabbathu, ktorý JHVH posvätil a oddelil. Alebo kresťania majú iné desatero ako Židia? Nemyslíte si pán Čulena, že ak chcete zabezpečiť právo na odpočinok a spravodlivú mzdu pre nás všetkých, tak by bolo omnoho racionálnejšie vypracovať komplexnejší návrh zmeny zákona, resp. zákonov?

5. Pán Č., vy si naozaj myslíte, že keď nebudú rodičia detí pracovať v Nedeľu, tak automaticky sa budú venovať svojim deťom a budú chodiť do kostola? Nie je naivné si myslieť, že zákon nariaďujúci zákaz práce v nedeľu zmení výchovné metódy v rodine a zmení ľudské srdce rodiča, ktorý zo dňa na deň pochopí, že šťastná rodina je nebo na zemi?

6. Pán Čulena a nezabudli ste pri kreovaní návrhu na moslimských veriacich, ktorí by si radi oddýchli v piatok? Alebo Židov a kresťanov, ktorý považujú za deň odpočinku sobotu?

7. Veľmi ma vystrašil nasledujúci citát od sv. Jána Mária Vianey, ktorý ste použili v rozhovore „ Sú dve cesty do biedy : práca v nedeľu a krádež.“ Používate ho na podporu svojho tvrdenia, že v západných krajinách, kde je voľná nedeľa zákonom chránená sa ani zďaleka nežije v takej biede ako u nás. Pán Čulena, ako viete kvantifikovať dopad legislatívne chránenej nedele na bohatstvo západoeurópskych krajín?

V novinách, ktoré majú prívlastok národné, som našiel nie jeden článok, ktorému chýbala kvalita. Len tak mimochodom za obsah novín zodpovedá šéfredaktor, ktorý je volený orgánmi Maticej Slovenskej. Myslím, že to hovorí za všetko.

Pán Čulena, prosím Vás pri svojej politike a aktivizme myslite aj na moje právo pracovať a zamestnávať v nedeľu. Vopred Vám Ďakujem.

David Kapusta

http://davidkapusta.blog.sme.sk/c/355270/Vratme-Nedeli-potrebnu-uctu-a-napln.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.