Znesvätenie katedrály v meste Santiago de Compostela. Súhlas k tejto akcii udelil arcibiskup Julian Barrio

13. května 2014 povolila katolická duchovní správa poutní katedrály ve městě Santiago de Compostela delegaci 30 šintoistů a buddhistických mnichů z Japonska, aby před hlavním oltářem baziliky slavili svůj pohanský rituál v tomto významném místě katolicismu.

Skupina japonských mnichů buddhistického chrámu Seigantoji provádí rituál – Shugendo – s cílem dosáhnout očištění mysli. Další skupina z kláštera Koyasan zpívala buddhistické písně používané v japonských obřadech.

Šintoistický „kněz“ z chrámu Ku mano Dongu provedl tanec Hoh a dvě „kněžky“ z Hayatama Taisha provádí tanec Kamunagi Mai.

Celá pohanská slavnost se konala před hlavním oltářem jednoho z nejvýznamnějších kostelů ve Španělsku a Evropě. Jak může člověk nevidět další příklad znesvěcení katolických kostelů, ke kterému dochází pod pláštěm dialogu s náboženstvími?

Souhlas k této akci udělil arcibiskup Julian Barrio z města Santiago de Compostela

riti buddisti santiago

riti budhisti 2

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=znesveceni-katedraly-2

Dostali jsme k tomu tuto zprávu osobního svědka z Compostelly:

Byl jsem právě v kapli Nejsvětější Svátosti, když jsem uslyšel „psí štěkot“, který vydávaly nástroje buddhistů. Vyšel jsem, abych se podíval, co se to děje. Představte si tu hrůzu, lidé, kteří ušli kilometry cesty, aby se zúčastnili tohoto divadla, protože se opravdu jednalo o divadlo, Exhibice, aplausy turistů. Zastavili jsme arcikněze, který nás spěšně odbyl slovy, že o ničem nevěděl!!! V sakristii byla řeholní sestra, která byla velmi smutná a dala jasně najevo svou velkou nelibost. Představení trvalo si hodinu.

Říkám toto: Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu, Já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy. Nemžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha zlých duchů. Chcete snad popouzet Pána k hněvu? (1 Kor 10,,20)

Pro úplnost je třeba dodat, že tito hosté z Dalekého Východu den předtím byli velmi usebraně přítomní mši svaté. Kuriózní byla otázka jejich vedoucího, který se prostřednictví tlumočníka ptal na důvod, proč jsou vpředu dva oltáře, a nedovedl to pochopit. Jakoby chtěl říct, proč tam stojí před krásným hlavním oltářem ten psací stůl?

Tentýž den ještě před tímto divadlem jsem byl svědkem dalšího trapného faktu: U oltáře coram Deo v kapli Svatého Spasitele byla mše v německém jazyku se samoobsluhou: věřící si sami brali hostie a namáčeli v kalichu….

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.