Bolo zverejnené tretie fatimské tajomstvo tak, ako si to želala Panna Mária?

Přednáška paní Suzanne Catherine Pearson na konferenci uspořádané Fatimským centrem v květnu L. P. 2013.

Fatimské centrum vedené P. Nicolasem Grunerem se dlouhodobě zabývá zjeveními Panny Marie ve Fatimě, a upozorňuje na to, že část poselství Panny Marie předané Lucii, tzv. 3. fatimské tajemství, nikdy nebyla zveřejněna, třebaže Panna Maria žádala jeho zveřejnění nejpozději v roce 1960.

Obsah fatimského tajemství naznačil kardinál státní sekretář Eugenio Pacelli, budoucí papež Pius XII., v dopise svému příteli a splupracovníku hraběti Enrico Pietro Galeazzimu:

„Znepokojuji se poselstvím Panny Marie předanými ve Fatimě Lucii. Toto vytrvalé upozorňování Panny Marie na nebezpečí, která hrozí církvi, jsou Božím varováním před SEBEVRAŽDOU SKRZE ZMĚNU VÍRY V JEJÍ LITURGII, JEJÍ TEOLOGIÍ, JEJÍ DUŠI.

Všude kolem slyším samé novátory , kteří chtějí rozbořit posvátný chrám, zhasit plamen Církve osvěcující svět, zavrhnout její klenoty a donutit ji, aby litovala své vlastní minulosti.

Nastane den, kdy civilizovaný svět odmítne Boha, kdy církev bude pochybovat jako Petr, bude v pokušení uvěřit, ŽE ČLOVĚK SE STAL BOHEM. V NAŠICH KOSTELÍCH BUDOU KŘESŤANÉ MARNĚ HLEDAT VĚČNÉ SVĚTLO, TAM, KDE JE OČEKÁVÁ BŮH. STEJNĚ JAKO MAGDALENA PLAČÍCÍ PŘED PRÁZDNOU HROBKOU, BUDOU SE I ONI PTÁT: KAM JEJ ODNESLI?“

Zajímavým faktem je, že P. Gruner byl v říjnu 2013 pronásledován vatikánskou policií. O mnohém to svědčí.

Slovenské titulky: TV OROL

http://www.ecclesia-tv.cz/prednasky/treti-fatimske-tajemstvi.html

Súčasný pápež František, nástupca Ježiša Krista, hlava Cirkvi, sa takto zasvätil 23. júla 2013 Panne Márii, v Brazílskej Aparecide:

„Ó, najsvätejšia Mária… zasväcujem ti svoju myseľ… zasväcujem ti svoj jazyk… zasväcujem ti svoje srdce.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.