Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k šíreniu rodovej ideológie

Donovaly 18. júna (TK KBS) Biskupi Slovenska prijali na svojom plenárnom zasadnutí na Donovaloch vyhlásenie k šíreniu rodovej ideológie. Vyhlásenie pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení.
DIGITAL CAMERA
—————————————————————–

Rodová ideológia sa v našej spoločnosti naďalej šíri. Svedčí o tom napríklad nový vzor prihlášky na vysokoškolské štúdium, ktorý namiesto otca a matky hovorí len o rodičovi a rodičovi. Ďalším dôkazom je zákazka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v hodnote viac ako 550 tisíc € na vytvorenie mediálneho priestoru pre publicitu a propagáciu rodovej rovnosti.

Konferencia biskupov Slovenska pozorne sleduje proces prípravy Celoštátnej stratégie ľudských práv, ktorá bola nedávno predložená do pripomienkového konania. S poľutovaním konštatujeme, že tento dokument je neúplný a ideologicky zaťažený.

Napriek našim opakovaným návrhom vôbec nezohľadňuje tieto témy: právo na život nenarodených detí, právo na výhradu svedomia, práva rodičov a náboženskú slobodu. Na druhej strane z viacerých príloh je zrejmé, že výrazne napomáhajú šírenie rodovej ideológie v našej spoločnosti a zavedenie registrovaných partnerstiev. Takýmto spôsobom dochádza k zmrzačeniu rodín a ich rozvratu.

Svätý Otec František sa ešte ako kardinál k tejto problematike vyjadril: „V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc“ (Buenos Aires, 22.6.2010).

Z týchto dôvodov sa znova obraciame na všetkých veriacich, na ľudí dobrej vôle a verejných predstaviteľov, aby sme sa vzopreli aktivitám, ktoré šíria ideológiu rodovej rovnosti.

Súčasná situácia je pre nás výzvou, aby sme nielen upozorňovali na znevažovanie ľudskej prirodzenosti, ale aj sami sa usilovali o rozvoj kultúry života v našej spoločnosti.

Donovaly, 18. júna 2014

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140618026

Dva postrehy s výhradou svedomia

Otvorený list MZ a EZ SR M. Lajčákovi vo veci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Prejav predsedu AZN na protestnom zhromaždení proti odobratiu adoptovaných detí rodine Spáčilovcov + VIDEO

Podporte otca biskupa Mons. Š. Sečku v úsilí o rešpektovanie práva farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov na výhradu svedomia

Krajiny EÚ majú zabezpečiť právo výhrady vo svedomí

Prečo treba prijať zmluvu o Výhrade svedomia

Kauza – zmarená petícia o Výhrade svedomia

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.