Briti vybabrali s cirkevnými školami + V Berlíne postavia modlitebňu pre židov, kresťanov aj moslimov

LONDÝN – Veľká Británia sa rozhodla predísť podobnej situácii v oblasti vzdelávania, v akej sa momentálne nachádzajú Spojené štáty. Preto v januári tohto roku prijala zákon, ktorým zakázala všetkých verejným, štátom financovaným školám, vyučovať kreacionizmus ako protiváhu evolúcie. Minulý mesiac prijala dodatok, ktorý rovnakým spôsobom obmedzil aj súkromné školy, čo vzbudilo v Británii veľký rozruch.
Cirkevne skoly VB
Jedným z bežných druhov škôl, ktoré fungujú v USA, sú také, ktoré sú financované aj štátom, no čerpajú aj iné zdroje. Na týchto školách existuje určitá „voľnosť“ vo výbere študijných materiálov a pri tvorbe syláb. Keď sa v roku 2012 začali ľudia zaujímať o to, čo sa vlastne na týchto školách učí, rozpútala sa okolo tejto témy veľká diskusia.

Zistilo sa totiž, že rodičia zapisujú deti na podobné školy preto, aby sa vyhli „svetskému“ vyučovaniu. Deti mali totiž poznatky len o kreacionizme, ako o jedinej teórii o vzniku sveta, a teda že život na Zemi vznikol zásahom (konaním) inteligentnej nadprirodzenej bytosti

V upravených učebniciach sa nachádzali kapitoly o Antikristovi chodiacom po Zemi v dnešných dňoch, o ozónovej diere, ktorá je iba konšpiračnou teóriou enviromentalistov v snahe zničiť americkú ekonomiku a o dinosauroch, ktorí žili spoločne s prvými ľuďmi.

Tieto desivé príklady britská vláda prediskutovala a rozhodla, že britské deti nebudú mať šancu ocitnúť sa v podobnej situácii. Po prvotnom zákaze vyučovania kreacionizmu na štátnych školách však v uplynulých dňoch zostrila svoju politiku. Všetky školy, ktoré sa uchádzajú o financovanie aj zo strany štátu, sa budú musieť podvoliť vôli zákonodarcov, inak sa stanú čisto inštitúciami podporovanými iba súkromným kapitálom.

Študenti majú podľa vlády nárok na vyvážené vzdelávanie, kreacionizmus však medzi hlavné myšlienkové filozofické tézy nepatrí, vedci ho považujú za pseudovedu. Omnoho rozšírenejšia je tzv. teistická evolúcia, ktorá predpokladá, že Boh stvoril svet prostredníctvom evolúcie.

http://www.topky.sk/cl/11/1404939/Briti-vybabrali-s-cirkevnymi-skolami–O-stvoreni-sveta-Bohom-sa-za-statne-peniaze-uz-ucit-nesmie-

 

V Berlíne postavia modlitebňu pre židov, kresťanov aj moslimov

Spojiť pod jednou strechou kresťanov, židov a moslimov, to je odvážny plán berlínskych veriacich. Tí chcú zhromaždiť 43,5 milióna eur, aby mohli na pozemku Petriplatz v Berlíne postaviť modlitebňu, ktorá nebude mať vo svete obdobu. Petriplatz je síce zatiaľ len prázdnou plochou, ale v roku 2018 by tam podľa predstáv iniciátorov tohto projektu mala vzniknúť stavba, ktorá nemá byť ani kostolom, ani synagógou, ani mešitou, ale má zahŕňať časť z každého tohto svätostánku.
Vytlač článok
Vytlačiť

Takzvaný „dom modlitby a vyučovania“, ako ho označuje združenie zaoberajúce sa týmto projektom – lebo stavba doteraz nemá názov – pôvodne zamýšľala postaviť koncom minulého desaťročia berlínska protestantská komunita. „V roku 2007 našli pri archeologickom výskume pod Petriplatzom základy štyroch kostolov,“ hovorí Roland Stolte, jeden z dvoch protestantských zástupcov v správnej rade združenia.
Rôznorodosť a jednota

„Obec postúpila pozemok protestantom a my sme chceli toto miesto oživiť. Nie však výstavbou nového kostola, ale takého miesta modlitby a rozjímania, ktoré by čosi vypovedalo o dnešnom živote rôznych náboženských obcí v Berlíne,“ vysvetľuje Stolte, ktorého cituje agentúra AFP.

Podľa oficiálnych údajov z roku 2010 je z celkových 3,4 milióna obyvateľov nemeckej metropoly 18,7 percenta protestantov, 8,1 percenta moslimov a 0,9 percenta židov. „Mali sme pocit, že tu existuje silná túžba po mierovom spolužití medzi rôznymi vierovyznaniami,“ zdôrazňuje Stolte. Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť miesto, kam by sa prichádzali modliť nielen kresťania, ale aj židia a moslimovia.

„Od samého začiatku sme si priali, aby to bol interreligiózny projekt, nie modlitebňa, ktorú postavia kresťania a ku ktorej by sa potom možno pripojili židia a moslimovia,“ hovorí pastor Gregor Hohberg, ktorý stojí v čele protestantskej obce Petriplatzu a spolu s rabínom Tovim Ben-Chorinom a imámom tureckého pôvodu Kadirom Sancim bude vykonávať duchovnú správu miesta.

„Keď som študoval moslimskú teológiu vo Frankfurte nad Mohanom, videl som v Darmstadte katolícky a protestantský kostol pod jednou strechou. Povedal som tunajšiemu kňazovi, aké by bolo báječné, keby raz existovala taká modlitebňa spoločná s moslimami. Kňaz mi však odvetil: ‚Majte trpezlivosť, nám to trvalo 600 rokov‘,“ hovorí imám Sanci.
Nezmiešať, ale prepojiť

Ako priznáva architekt Wilfried Kühn, ktorého projekt v roku 2011 vyhral, bolo treba riešiť nespočetné množstvo otázok týkajúcich sa architektúry i teológie. „Bola to výzva, ako spojiť spoločné a odlišné. Ako nezmiešať jednotlivé vyznania, ale zdôrazniť ich vzájomný rešpekt,“ hovorí. „Po dlhom zvažovaní sme sa zhodli, že nechceme jedinú spoločnú modlitebňu, to by mohlo ľudí skôr odrádzať ako priťahovať. Chceli sme zároveň osloviť tých najväčších konzervatívcov, aby sme ukázali, že dialóg medzi náboženstvami je nielen možný, ale dokonca dôležitý,“ zdôrazňuje Hohberg.

V novej budove, postavenej na základoch novobarokového chrámu svätého Petra, zničeného v roku 1964 komunistickým režimom, bude mať každé vyznanie vlastný priestor pre bohoslužby na tom istom poschodí. Tieto tri sály budú ústiť do spoločnej miestnosti, kde sa veriaci môžu stretávať a diskutovať spolu.

Zostáva však prekonať jednu zásadnú prekážku: získať tých 43,5 milióna eur. Začiatkom júna sa začala kampaň financovania formou crowdfundingu, čiže získavanie peňazí pomocou zbierky. Na internetových stránkach projektu http://house-of-one.org/de si ľudia môžu zakúpiť jeden či hneď niekoľko kameňov po desiatich eurách za kus.

http://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/321127-v-berline-postavia-modlitebnu-pre-zidov-krestanov-aj-moslimov/

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.