Maskované prenasledovanie kresťanov v Európe + Pochod homosexuálov na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

holub_a_vranaNuncius: (Zatiaľ ešte) maskované prenasledovanie kresťanov v Európe

Aachen, 26.6.2014 (kath.net/Fórum nemeckých katolíkov) 017 146

„Existuje spôsob prenasledovania, ktoré je lepšie maskované, aj v Európe, v krajinách s kresťanskou a demokratickou tradíciou. Ako inak by sme mali interpretovať nielen náboženskú intoleranciu, ale aj násilie voči kresťanom? Ako chápať úmysly zosmiešňovania kresťanskej viery a napomáhanie hodnôt, ktoré sú v otvorenom rozpore s Evanjeliom, ktoré je ešte aj dnes dôležitou hodnotou pre viac ako 70% obyvateľstva Európskej únie?“

Tieto slová pochádzajú od nikoho menšieho, ako je zástupca pápeža Františka v Nemecku – apoštolského nuncia arcibiskupa Dr. Nikolu Eteroviča, ktoré uviedol 22. júna v homílii na pútnickej omši vo svätyni v Aachene.

Oficiálne sa vždy popiera, že u nás v Nemecku a predovšetkým v srdci Európy, starého kontinentu, existuje viac či menej maskované prenasledovanie kresťanov. Ale že existuje, zažívajú mnohí horliví kresťania vo svojom povolaní, v susedstve a vo verejnosti. Svedectvá o tom sa rok čo rok viac množia. Kostoly sa pustošia, alebo podpaľujú, či so skrytou tajnou podporou istých médií znesväcujú. V mojom farskom kostole bolo treba nedávno vyhnať od oltára tím pornofilmov. Práve porno priemysel stále viac zneužíva kresťanské symboly a sväté miesta.

Ale najpočetnejšie sú poznámky nepochopenia a osobné odmietanie, ktoré kresťania musia znášať medzi priateľmi, kolegami, ba dokonca vo vlastnej rodine. V najlepšom prípade nás považujú za šibnutých. Odkiaľ pochádza toto nepriateľstvo?

Nuncius poukázal na biblické proroctvá a Kristove slová. Povedal, že aj zakladateľka evanjelických sestier Panny Márie matka Basilea Schlinková svoje sestry prorocky už od 50. rokov pripravovala na nové prenasledovanie kresťanov.

Denne prežívame, že kresťania na celom svete nie sú na tele a na duši iba ohrozovaní, ale musia položiť aj svoj život za Krista.

Tak ďaleko to u nás (ešte) nie je, ale arcibiskup Chicaga, kardinál George, pred časom povedal, že on ešte zomrie vo svojej posteli, jeho nástupca však už vo väzení a toho nástupca na verejnom mieste. Až tomu ďalšiemu nástupcovi znova prejavia rešpekt a úctu. Temné vyhliadky?

Boj proti Evanjeliu je taký starý, ako Cirkev sama. My dnes žijeme, najmä v Európe a Severnej Amerike, v dobe, v ktorej sa väčšina ľudí má dobre, už sa nemusia triasť o svoj každodenný život a myslia si, že Boha už nepotrebujú. Zaoberáme sa vecami, pre ktoré nás iné národy mimo Európy považujú za bláznov – napr. „genderom“. U týchto národov má nemaskované prenasledovanie kresťanov iné dôvody, na ktoré treba hľadieť ako na zvláštne a diferencované, hoci mnohé z toho, čo to tam zapríčiňuje, sa teraz prelieva aj k nám.

Uvediem tu stále agresívnejší vplyv islamu, ktorý hlásili napr. včera v správach z hamburských škôl, kde teror voči moslimom, ktorí sa chcú prispôsobiť našim životným podmienkam, je stále agresívnejší. Tento teror vychádza už od indoktrinovaných a popudzovaných mladistvých. Asi 300 nemeckých sfanatizovaných mladých konvertitov bojuje v radoch ISISu v Iraku!

Dôvodom toho celého je slabosť viery kresťanov, ich ľahostajnosť a presýtenosť. Moslimský učiteľ na reálnom gymnáziu v Nemecku povedal, že islam v Európe je úspešný iba tam, kde sa kresťanstvo už výrazne nežije.

Ale zvlášť zodpovedný za (ešte) maskované prenasledovanie kresťanov u nás je nový stále agresívnejšie vystupujúci ateizmus, pred ktorým varuje dokonca aj taký neveriaci, ako je významný filozof našej doby, Jürgen Habermas. Ten je rozšírený zvlášť medzi mediálnymi pracovníkmi.

Nádej tu má iný, rovnako významný filozof mladej generácie, Vittorio Hösle, ktorý bol nedávno prijatý do Pápežskej akadémie, a vyjadril ju pred rokmi v televízii. On je presvedčený, že Boh využíva ateizmus súčasnej doby, aby sa nanovo zjavil ľuďom vo svete.

A ja by som chcel k tomuto predpokladu dodať, že Boh by nás chcel aj veľmi citeľne prebudiť z nášho nasýteného blahobytu a na to nám poslal svojho vikára z Južnej Ameriky, pápeža Františka. „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef, 5,14b)

Nuncius Eterovič ukazuje v homílii aj cestu:

Odvážne vyznávať vieru a predovšetkým ju žiť. Pri všetkej svojej ľudskej slabosti by sme mali ľuďom nielen slovami, ale žitým príkladom dosvedčovať, ako veľmi ich Boh miluje a aký nádherný dar je život s Kristom, „pretože celé stvorenie sa zvíja v pôrodných bolestiach a túži, aby sa zjavili Boží synovia“ (porovn. List sv. Pavla Rimanom).

My ako Božie deti sa máme zjavovať, aby svet uveril, že Otec poslal Syna, nie aby nás súdil, ale aby nás spasil. –zg-

‘Predkoncilová omša’: František neodbočí od línie Benedikta XVI.

Vatikán, 25.6.2014 (kath.net/jg) 017 145 – Pápež František sa už 10. júna stretol s približne 60 rehoľnými bratmi Rehole františkánov Nepoškvrnenej vo Vatikáne. Stretnutie sa konalo v kaplnke Domu sv. Marty a trvalo asi 90 minút. Informoval o tom vatikánsky expert Andrea Tornielli v internetovom vydaní časopisu Vatican Insider.

Po tom, čo si františkáni pred pápežom obnovili zasvätenie Nepoškvrnenej Panne Márii, mohli klásť pápežovi otázky. Františkáni Nepoškvrnenej pre interné problémy v reholi podliehajú už rok apoštolskému komisárovi. Aj on, kapucín Fidenzio Volpi, sa na stretnutí zúčastnil, ako uviedol Tornielli.

František bol o všetkých otázkach „dobre informovaný“. Presne sleduje vývoj rehole a vždy vyjadroval svoje ocenenie Volpimu, ako píše vatikánsky expert. Na základe vatikánskych opatrení asi 40 bratia zo 400 bratov na celom svete rehoľu opustilo. Približne polovicu tvoria seminaristi, ktorí zložili iba časné sľuby.

Mimoriadny obrad s povolením predstaveného a biskupa

Vzhľadom na obmedzenia v oblasti „starej predkoncilovej omše“ pápež František zdôraznil, že sa „nechce odkloniť od línie Benedikta XVI.“ „Z otázky obradu však nesmie vzniknúť nijaká ideologická konfrontácia,“ pokračoval pápež. „Členovia františkánov Nepoškvrnenej si musia zaobstarať povolenie rehoľného predstaveného a biskupa, ak chcú slúžiť svätú omšu v mimoriadnom obrade vo farskom kostole, svätyni alebo v centre katolíckeho vzdelávania.“ –zg-

 

 Pochod homosexuálov na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

weisenbacher-femen
Keďže homosexuáli naplánovali – náročky – na Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie svoj „dúhový pochod“ za práva, ktoré nám nie sú dodnes jasné, navrhujem – kto môže – aby sa o 13,00 hod. spojil s ostatnými v modlitbe Radostného ruženca Panny Márie na úmysel:

Za uzdravenie chorých homosexuálnych jedincov a za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svete. Príď Pane Ježišu.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.