Konfederácia odborových zväzov SR Z SR a Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu podporujú snahu poslancov NR SR o rozšírenie zákazu práce počas nedieľ a štátnych sviatkov

logo KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov SR a Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu podporujú snahu poslancov NR SR za KDH a ich navrhovanú zmenu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov o rozšírenie zákazu práce, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchodný predaj) počas nedieľ a štátnych sviatkov. Zástupcovia zamestnancov si uvedomujú, že súčasťou kultúrneho života v Európe sú aj nedele a sviatky bez práce. V mnohých krajinách EÚ sú voľné nedele a sviatky chránené zákonom. Na Slovensku pracuje v obchode takmer 300 tisíc zamestnancov, z toho je približné 80 percent žien. Voľný čas zamestnancov by nemal byť závislý iba na potrebách trhu a obchodných spoločností. Je dôležité brať ohľad na zdravie, duševnú pohodu a zosúladenie pracovného, osobného a rodinného života zamestnancov pracujúcich v obchode. Rok 2014 je vyhlásený rokom Európskej rodiny a i v tejto súvislosti majú mať zamestnankyne a zamestnanci možnosť zvoliť si, čo najlepšie vyhovuje ich individuálnym potrebám alebo ich konkrétnej pracovnej a rodinnej situácii v danej životnej etape.

http://www.kozsr.sk/?page=./informacie/info_27_6_2014

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.