Nedeľa bez práce + Výzva Sociálnej subkomisie KBS a Fóra kresťanských inštitúcií za voľnú nedeľu premiérovo uvádza aj AZN

azn
Peter Novoveský,
Aliancia za nedeľu – Slovensko

Nie je správne redukovať snahu o nedeľu bez práce na náboženský problém. Jej účelom nie je zvýhodňovať kresťanov.

Na aktuálnu schôdzu Národnej rady predložili dvaja poslanci za KDH, Július Brocka a Alojz Přidal, novelu Zákonníka práce, ktorou by chceli obmedziť prácu v nedeľu v sektore obchodu.

Dá sa očakávať, že dôjde k tvrdým atakom odporcov takto hodnotovo chápaného usporiadania pracovného týždňa.
Hlboké nedorozumenie

Tu však dochádza k hlbokému nedorozumeniu, keď sa daný problém redukuje len na náboženský, čo nie je pravda.

Dokonca vraj ide o snahu obmedziť slobody iných, či istý druh zvýhodňovania kresťanov v spoločnosti voči ateistom či židovskej komunite.

http://komentare.sme.sk/c/7273695/nedela-bez-prace.html

Článok SME 8.7.2014

Výzva Sociálnej subkomisie KBS a Fóra kresťanských inštitúcií za voľnú nedeľu

Bratislava 8. júla (TK KBS) Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS a Fórum kresťanských inštitúcií sa obrátili na Národnú radu Slovenskej republiky, vládu SR a prezidenta SR, aby podporili ochranu nedele bez práce. Podobnú výzvu iniciovali v týchto dňoch aj Aliancia za nedeľu a viaceré ďalšie občianske iniciatívy.

Dedičstvo nedele je podľa Sociálnej subkomisie a Fóra kresťanských inštitúcií veľkým kultúrnym, duchovným ale aj sociálnym dedičstvom Európy. Vo výzve sa uvádza: „Vyspelé krajiny majú zákonmi chránenú nedeľu ako deň pracovného pokoja. Po zmene režimu v roku 1989 sa naša spoločnosť snažila čím skôr dobehnúť vyššiu životnú úroveň vyspelých krajín, neuvedomujúc si, že život človeka nie je len práca, peniaze a konzum. Životnú úroveň určujú okrem nutného materiálneho zabezpečenia aj rozmer kultúry a ducha, zdravé medziľudské vzťahy. Človek potrebuje udržiavať si vnútornú rovnováhu. K tomu potrebuje primeraný odpočinok, čas venovať sa svojej rodine, najmä deťom, čas na priateľov, na šport a kultúru, ale aj čas na svoju dušu.“

Voľná nedeľa bez práce podľa iniciátorov výzvy neohrozuje hospodársku prosperitu – práve naopak. Zrelaxovaný a harmonický človek je výkonnejší, tvorivejší a zdravší. „Výrazná väčšina občanov si praje obmedzenie nedeľného nákupu, najmä vo veľkých nákupných centrách. Sme presvedčení, že voľná nedeľa pomôže všetkým ľuďom bez rozdielu, ako to vo svojom stanovisku vyjadruje aj Európska konfederácia odborových zväzov: „ochrana voľnej nedele má významný dopad na zdravie zamestnancov a na ich dobré životné podmienky v porovnaní s akýmkoľvek iným voľným dňom.“ Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní,“ uzatvára vyhlásenie.

TK KBS informovala Katarína Hulmanová

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140707026

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.