Slovensko pod ochranu Sedembolestnej

Biskupi 15. septembra 2014 v Šaštíne zveria Slovensko pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

 Všetkým Vám s celého srdca ďakujem za vašu podporu, emaili ale hlavne modlitby na výzvu AZN za: Zasvätenia celého Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii. Tieto modlitby Pán Boh vypočul a naši otcovia biskupi 15. septembra 2014 v Šaštíne zveria Slovensko pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska.

Dovoľte, aby som Váš touto cestou znovu požiadal aj naliehavú pomoc a modlitby za úspešné zavŕšenie petície za prijatie zákona na ochranu nedele. Prosme najmä za odvahu pre našich otcov biskupov- pastierov, aby dokázali odolať rôznym politickým a ideologickým tlakom, ktoré sú na nich vyvíjane a postavili sa nebojácne na obranu Dňa Pána, tohto najväčšieho sociálneho výdobytku ľudstva, práva zamestnancov na odpočinok po celotýždennej práci, ale aj spravodlivú mzdu pre všetkých občanov Slovenska, ale i EÚ. Lebo Boha treba viac počúvať ako ľudí!

Toto je jediná cesta ako sa dá zlepšiť veľmi zlá sociálna situáciu státisícov občanov Slovenska, ktorí žijú na pokraji chudoby („Sú dve cesty do biedy: práca v nedeľu a krádež“. J. M. Vianey). Potom aj Slovenský národ môže očakávať, že ho Boh vyslobodí z tohto novodobého otroctva, tak ako vyslobodil Izraelitov z Egyptského otroctva. „Preto ti Pán tvoj Boh prikázal zachovávať sobotňajší deň“ (Dt 5, 15).

Povinnosťou biskupov je pričiniť sa, :“Aby všetci veriaci uznali, zasvätili a slávili nedeľu ako pravdivý „deň Pána“, v ktorom sa Cirkev zhromažďuje obnovovať pamiatku jeho veľkonočného tajomstva počúvaním Božieho slova, obetovaním Pánovej obety, zasväcovaním dňa prostredníctvom modlitby, skutkov kresťanskej lásky a zdržovaním sa práce“. (Ján Pavol II., Deň Pána- bod 48.).

Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR

Vzhľadom na to, že AZN je nezisková organizácia a bolo by vhodné usporiadať aj tlačové konferencie na ktorých budeme informovať o priebehu petície, podporiť nás môžete aj zaslaním sponzorského príspevku na číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200. Váš príspevok, za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov spojených s týmto podujatím. IBAN SK05 0200 0000 0012 66 06 00 56/0200 Petičný hárok na stiahnutie

Napíšte aj vy email naším duchovným pastierom na uvedené emailové adresy a kópiu pošlite aj na email AZN. Radi ich uverejníme na našom webe. Verím, že aj tu sa predovšetkým vďaka VÁM „ľady“ pohnú v prospech všetkých občanov Slovenska a EÚ.

sekretariat@abuba.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, sekretariat-nrb@rcc.sk, kbs@kbs.sk; kancelaria@abu.sk; uskutocnujte.slovo@gmail.com;

Boh žehnaj Slovensko, Sedembolestna Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás.

A. Čulen- predseda AZN,
mob: 0902 711 487
www.azn.nawebe.net
uskutocnujte.slovo@gmail.com;

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.