To, že mnohých dôchodcov ohrozuje chudoba, nie je nič nové. Horšie je, že budúci rok hrozí veľmi nízka valorizácia penzií

Zivot obcana na hnijucom Slovensku
Nielen najchudobnejší slovenskí dôchodcovia budú mať štedrý koniec roka. Najvyšší vianočný príspevok sa zvýši zo 75 na 87 eur – a k penzii do dvojnásobku životného minima (396,18 eura) sa ešte čosi pridá.
Príklad
Trocha matematiky

Vstupné údaje

starobný dôchodok: 350 eur
životné minimum jedného dospelého: 198,09 eura

Výpočet vianočného príspevku

87,26 – 0,18 * (350 – 198,09) = 59,916 eura
po zaokrúhlení na najbližší cent nahor 59,92 eura
plus príplatok: 72,66 eura

Ministerstvo práce mimo legislatívneho plánu vlády navrhuje, aby každý, kto má podpriemerný dôchodok, v decembri dostal jednorazový príplatok dvanásť eur a nejaké drobné.

„Táto hranica (dvojnásobok životného minima) korešponduje s približnou sumou priemerného sólo starobného dôchodku,“ hovorí štátny tajomník ministerstva Jozef Burian (Smer).
Na zvýšenie životnej úrovne

Hmotné zabezpečenie dôchodcov s nízkymi príjmami dlhodobo neodráža ich skutočné potreby. Mnohých seniorov, najmä ženy, ohrozuje chudoba a sociálne vylúčenie. Dôvodová správa formuluje všeobecne známe skutočnosti, a pritom opomína najdôležitejšiu pohnútku na zmenu zákona o vianočnom príspevku.

V budúcom roku hrozí veľmi nízka valorizácia penzií. Dostupné štatistické údaje naznačujú, že jej priemerná miera ledva prevýši jedno percento.

„Zvýšenie vianočného príspevku reaguje na súčasnú nižšiu mieru valorizácie dôchodkov,“ píše sa v opatreniach na zlepšenie životnej úrovne, ktoré nedávno predstavil premiér Robert Fico.

Jednorazový príplatok si podľa rezortu práce vyžiada desať miliónov eur navyše. Aby to bolo len toľko a nie viac, zmení sa aj vzorec, ktorý slúži na výpočet príspevku k penzii vyššej ako životné minimum.
Jednému pridajú, druhému vezmú

Napríklad k dôchodku 400 eur vlani pred Vianocami patrilo takmer 55 eur. Teraz, keď je už o čosi vyšší, lebo medzičasom sa valorizoval, poberateľ dostane len 49 eur.

„Navrhovaná zmena vo vzorci na výpočet vianočného príspevku bude solidárnejšia k nízkopríjmovým dôchodcom,“ povedal štátny tajomník ministerstva.

Nárok na príspevok je naďalej ohraničený penziou do 60 percent priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Teraz to znamená 494,40 eura.
Zmeny vo výške príspevku

Chcete vedieť, čo pred Vianocami dostanete? Stačí výška poberaného dôchodku, prípadne ešte jeden výpočet.

Horná hranica dávky

Dosiaľ platí, že vianočný príspevok je 75 eur, ak dôchodok alebo súčet dôchodkov neprevyšuje životné minimum jednej plnoletej osoby (198,09 eura mesačne). V tomto roku sa horná hranica dávky zvýši na 87,26 eura.

Vzorec pre ostatné prípady

V prípade, že dôchodok je vyšší ako životné minimum, príspevok sa vypočíta individuálne – ku každej penzii patrí iná suma. Na výpočet bude slúžiť tento vzorec: 87,26 mínus 0,18 krát (dôchodok mínus životné minimum).

Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nahor.

Vzorec je nastavený tak, že výška príspevku reaguje na každý cent príjmu poberateľa: keď ideme od nižších penzií k vyšším, dávka sa plynulo znižuje.

Plus príplatok pre niektorých

Poslednou novinkou bude jednorazové zvýšenie príspevku k dôchodku do dvojnásobku životného minima (396,18 eura). Každý, koho sa to týka, dostane navyše 12,74 eura.

Maximálna vianočná dávka v tomto roku dosiahne rovných sto eur.

http://poradna.sme.sk/c/7299293/dochodcov-cakaju-stedre-vianoce.html#ixzz38MhWUk6J

Koho to vlastne podporuje EU

….Španielsko predlžuje výplatu podpory v nezamestnanosti o pol roka, teda nezamestnaní majú podporu dva a pol roka vo výške 400 EUR. Síce nevedia, odkiaľ na to zoberú, ale chcú zabrániť sociálnym nepokojom.

Slovák má podporu v nezamestnanosti iba úbohých pol roka vo výške 50% hrubého platu Potom dávku v hmotnej núdzi 60,50 EUR, a žiadne sociálne nepokoje sa nekonajú…

A tak sa skladáme na španielske banky z našich daní.

….Vo Francúzsku sa minimálna hodinová mzda zvýši na 9,33 EUR.

Slovák má minimálnu hodinovú mzdu 1,88 eur… A to ešte z nej má platiť odvody. Sú Francúzi 5 krát produktívnejší alebo robia 5 krát toľko ako Slovák?!?!

Rozvášnená Grékyňa počas štrajku : Ja za 850 EUR mesačne robiť nebudem – to ako za minimálnu mzdu…

Nezdaniteľná čiastka v Grécku bola donedávna 1000 EUR. Kto tam vlastne platil dane?

Slovák má minimálnu mzdu 327,20 EUR mesačne a z toho zaplatí ešte odvody okolo 44 EUR…

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.