Začína sa týždeň modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi

Islamisti az po Slovensko 1
Bratislava 15. augusta (TK KBS) Biskupi Slovenska vyzývajú ľudí, aby sa 15. do 22. augusta pridali k modlitbám za mier a zmierenie medzi národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Výzva je na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Slovenských politikov zas žiadajú, aby sa usilovali napomáhať mierovému riešeniu svetových konfliktov.

V posledných týždňoch sme podľa biskupov svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. „Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi,“ píše sa vo výzve biskupov Slovenska, ktorú je možné nájsť v plnom znení ::TU::.

Z týchto dôvodov vyhlasujú osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie, a to v dňoch 15. – 22. augusta 2014. K spoločnej modlitbe za pokoj vo svete sa môžu zapojiť všetky farnosti, spoločenstvá i jednotlivci. Využiť pritom môžu text modlitby za mier a zmierenie medzi národmi, na ktorý udelil cirkevné schválenie predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský (MODLIBA).

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140815017

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.