Priviedla som ťa do tohto národa, ktorý sa viackrát zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Stal sa mojím vlastníctvom, pretože sa mi zveril zasvätením každého môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Czestochowa (Poľsko), 28. júla 1978
Znamenie pre všetkých!

Priviedla som ťa do tohto národa, ktorý sa viackrát zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a za ktorého Kráľovnú som bola oficiálne vyhlásená. Z tejto svojej svätyne nad ním bedlím; chránim ho, posilňujem ho a hájim. Stal sa mojím vlastníctvom, pretože sa mi zveril zasvätením každého môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Jeho synovia sú si toho vedomí, lebo to často obnovujú a podľa toho žijú.

Hľaď, aká je tu Cirkev živá a kvitnúca, hoci je už toľko rokov a toľkými spôsobmi prenasledovaná. Semináre nemajú dosť miest, aby prijali chlapcov, ktorí túžia stať sa kňazmi; kostoly sú preplnené veriacimi; kňazi nosia cirkevný odev. Stredom všetkej modlitby je Ježiš v Eucharistii, ktorý je ctený, milovaný a vystavovaný na verejnú adoráciu.
To, čo sa deje v tomto národe, je znamením pre celú Cirkev. Keby bola prijatá výzva, s ktorou som sa na všetkých obrátila vo Fatime, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, v každej časti sveta by to bolo tak, ako tu. Ja by som dosiahla pre svet mier a pre Cirkev jej najväčšie posvätenie.

Naopak, svet zabŕdol do púšte nenávisti a násilia. Cirkev prežíva obdobie veľkého spustošenia.

Ale moji najmilší synovia, toto je moja hodina! Vaším prostredníctvom, moji kňazi, volám teraz všetkých, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Týmto spôsobom umožníte svojej nebeskej Matke zasiahnuť, aby som priviedla Cirkev k jej najväčšiemu rozkvetu a pripravila svet na príchod kráľovstva môjho Syna Ježiša. “

 

Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Imprimatur:     Mons. doc. ThDr. František Tondra spišský biskup

           predseda Konferencie biskupov Slovenska

           č. 159/2000 zo dňa 4. 12. 2000

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.