Autogenocída a minimálna mzda

Počas Vianočných a Novoročných sviatkov som sa stretol, alebo navštívil viacero svojich známych, ktorí už sú na zaslúženom odpočinku. Ako to už býva, tak sme zaspomínali na staré dobré časy, povzbudili sa vo viere, prebrali politickú situácia doma aj v zahraničí a vypočuli diagnózy a bolesti, ktoré ich v tomto veku trápia. Neviem, či to bolo len náhodou, alebo Božím riadením, ale väčšina z týchto ľudí sa mi zo smútkom v očiach zverila, že žijú len z dôchodku cca 250 € mesačne! Niektorí dokonca ešte z menej a pritom okrem peňazí za byt a stravu ešte platia aj 50 € mesačne za lieky.Poznal som týchto ľudí v čase, keď boli v produktívnom veku a statočne pracovali pre blaho národa a dobro svojich rodín. Žiaľ, na Slovensku je to tak, že aj človek živiaci sa poctivou a statočnou prácou „od svitu do mrku“ je na tom takmer rovnako, ako ten, čo nepracuje alebo poberá nejaké sociálne dávky. Niekedy je na tom horšie, ako mazaný podvodník, čo sa po celý svoj život, opieral o sociálnu barličku.
Začiatkom tohto roka priniesli média správu, že zamestnanci, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou, budú v tomto roku dostávať minimálny plat vo výške 352 € (v čistom 304, 84 €). Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktoré pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Nová suma minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2013 a 2014 v hrubom vyjadrení o 14,30 eura mesačne, čo je oproti roku 2013 nárast o 4,2 %. V čistom vyjadrení bude v roku 2014 predstavovať 304,84 eura mesačne, čo je rast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2013 (vo výške 292,48 eura) o 12,36 eura mesačne.
Ale je takýto nárast minimálnej mzdy o 12, 36 € mesačne dostatočný? Vyrieši to situáciu státisícov rodín, dôchodcov, alebo ostatných občanov Slovenskej republiky poberajúcich mzdu na hranici chudoby a pomôže to nezamestnaným nezamestnaných? Umožní im tento krok vlády SR žiť v dôstojných ľudských podmienkach, hodných občanov členského štátu Európskej Únie. Občanov žijúcich vo vyspelej Európe v hypermodernej dobe dvadsiateho prvého storočia, keď podľa Eurostatu ešte v roku 2011 bol plat ma úrovni 315 € určený za hranicu chudoby? Nie je to naozaj málo v porovnaní s dvojmiliónovým (2 000 000 €!) platom istého manažéra v nemenovanej slovenskej banke ktorý (v roku 2011) len za jeden kalendárny rok zarobil toľko, čo by zarobil bežný zamestnanec s priemerným platom za päť pracovných životov?
Státisíce ľudí na Slovensku, ktorí mesačne zarábajú do 700 eur, sa už onedlho ocitnú medzi chudobnými. Ich dôchodok bude totiž nižší ako 325 eur! Podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík padne medzi chudobných až 1 milión 148-tisíc Slovákov. To znamená, že takmer každý druhý z nás, ktorí v súčasnosti pracujeme! Takto ohrozených je až 49,62 percenta pracujúcich so mzdou do 700 eur mesačne. To je v súčasnosti 605-tisíc žien a 542-tisíc mužov.
Po odchode do dôchodku im totiž, pri súčasnom 46-percentnom pomere medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom, vyplatia starobný dôchodok nižší, ako 325 eur, teda približne 10 eur na deň! Čo je mzda pod hranicou chudoby. (zdroj Pluska 13. 7. 2013).Jediným riešením je nárast minimálnej mzdy na požadovanú úroveň, čo je ale na Slovensku pre všeobecný nezáujem politických pastierov ale aj pastierov z radov cirkví o sociálne problémy, veľkej väčšiny občanov SR, prakticky neriešiteľný problém.

Anton Čulen

Priatelia…DÔLEŽITÉ ! Obrovská iniciatíva! Podpíšte sa parlament a EÚ možno určí minimálny základný príjem, Slováci by si rozhodne polepšili….!
V tomto čase prebieha vo všetkých krajinách EÚ zbieranie podpisov občanov na podporu zavedenia základného príjmu pre každého občana Únie. Ide o takzvanú „občiansku iniciatívu“ a keď bude zozbieraných spolu milión podpisov, dostane sa tento návrh do programu rokovania Európskej komisie. Výška takého príjmu by mala predstavovať 60% priemerného štandardného čistého príjmu v Únii.
Zatiaľ sa za Slovensko vyzbieralo 2083 hlasov, …. pre úspech potrebujeme minimálny počet 9750 (!) do 14.01. 2014 ….. čo sa ešte dá stihnúť, možno práve aj s VAŠOU POMOCOU !!
Chorváti a Slovinci to stihli , bolo by fajn , keby sme sa pridali…čo vy na to ???
TU JE MOŽNÉ PRIAMO PODPORIŤ TÚTO INICIATÍVUObrovská iniciatíva! Podpíšte sa a EÚ parlament možno určí minimálny základný príjem, Slováci si polepšia

Tri štvrtiny Slovákov majú problémy s platením bežných výdavkov. Ťažkosti s platením celkových nákladov na bývanie má až 92,1 % slovenských domácností.

 

Tento obsah bol zaradený v Názory, komentáre a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.