Zmätok na TK KBS pokračuje: Hoci arcibiskup Mons. S. Zvolenský hovoril v Šaštíne opakovane o zasvätení, TK KBS naďalej uvádza iba zverenie

Osobitná modlitba zverenia Panne Márii na Národnej púti v Šaštíne

Šaštín 15. septembra (TK KBS) Mariánsky Šaštín privítal tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Vyvrcholením slávnosti bola slávnostná svätá omša, ktorú uprostred slovenských biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V závere zaznela osobitná modlitba zverenia Panne Márii. Prinášame ju v plnom znení:

—————————————————————–

Modlitba zverenia (zasvätenia) sa Panne Márii

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho Božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140915006

Mario Giordana tlmočil účastníkom púte pozdravy pápeža Františka.
Súčasťou slávnostnej omše bola modlitba zasvätenia Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.
kardinal Tomko zasvatil Slovensky narod Sedembolestnej
Tradičnou súčasťou slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, bola dnes slávnostná pontifikálna sv. omša na priestranstve pred Bazilikou Sedembolestnej v Šaštíne. Bohoslužbu celebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský privítal apoštolského nuncia v SR Mons. Maria Giordanu, biskupov zo Slovenska a Českej republiky, ako aj prezidenta SR Andreja Kisku so sprievodom, poslancov NR SR, predstaviteľov štátnej správy a miestnej samosprávy a ďalších hostí. Srdečne pozdravil všetkých kňazov, rehoľníkov, prítomných veriacich i divákov RTVS.

Apoštolský nuncius v SR Mario Giordana tlmočil účastníkom púte pozdravy Svätého Otca Františka a odovzdal im jeho apoštolské požehnanie. Spomenul terajší rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku i 450. výročie konania pútí do Šaštína.

Kardinál Tomko v homílii vyzdvihol dávne tradície úcty k Sedembolestnej Panne Márii na Slovensku, ku ktorej sa veriaci vždy utiekali so svojimi radosťami, trápeniami a prosbami. „Aj dnes všetci potrebujeme ochranu Sedembolestnej, aj dnes sa Kristovi spôsobujú mnohé rany. Pokračuje boj medzi dobrom a zlom v spoločnosti,“ konštatoval kardinál. Ako ďalej povedal, nebadane sa vedie boj o dušu našich ľudí, na ktorých vplýva nedostatok morálky, chýbajúce etické normy, rôzne diskusie o potratoch, o eutanázii, slobode a voľnosti a živote bez Boha. „U Panny Márie aj v tejto ťažkej dobe hľadáme nádej a silu prekonávať problémy.“

Súčasťou slávnostnej omše bola modlitba zasvätenia Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Nechýbali modlitby za rodiny, mládež, pokoj vo svete i za zosnulých.

Arcibiskup Zvolenský na záver omše poďakoval všetkým pútnikom, dobrovoľníkom a ďalším ľudom, ktorí prišli do Šaštína a pomohli pri zabezpečovaní púte. Veľkú vďaku za dlhoročnú duchovnú službu Slovensku vyjadril kardinálovi Tomkovi, ktorý si práve dnes pripomína 35. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal v Sixtínskej kaplnke z rúk Sv. Jána Pavla II.

Na konci omše veriaci zaspievali pápežskú hymnu V sedmobrežnom kruhu Ríma…

V utorok (16.9.) sa v Šaštíne koná Púť seniorov a chorých.

http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/katolici-panna-maria-sviatok/97725-clanok.html

Na zasvätenie Slovenska Patrónke Panne Márii Sedembolestnej prišlo 50 000 pútnikov.

“Asi tisíce ľudí…” takto sa začala správa súkromnej televízie o dnešnej Šaštínskej púti, ktorou vyvrcholili oslavy Panny Márie Sedembolestnej – Patrónky Slovenska, v dnešný štátny sviatok Slovenskej republiky. Aké “asi tisíce” to boli, si môžete pozrieť na našich fotografiách. Osobne e som ešte nikdy nevidel na šaštínskej púti toľko prítomných pútnikov. Mons. Stanislav Zvolenský po sv. omši slávnostne oznámil zasvätenie sa Slovenska Panne Márii, ktoré následne čítalo množstvo veriacich. . Slávnostná sv. omša, ktorú celebroval s množstvom biskupov a kňazov Kardinál Jozef Tomko, bola zavŕšená pápežskou hymnou “V sedmobrežnom kruhu Ríma.” A. Selecký

Aj správa TK KBS upresňuje “asi tisíce ľudí”

Šaštín 15. septembra (TK KBS) Mariánsky Šaštín privítal tradičnú Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii. Patrónku Slovenska si prišlo uctiť približne 50-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Vyvrcholením slávnosti, spojenej zo zverením Slovenska Panne Márii, bola svätá omša, ktorú uprostred slovenských biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko.

O zasvätení na TK KBS ani zmienka

Kde zostalo v TV zasvätenie sa Slovenského národa?

Vážený pán Selecký,
Píšem Vám v súvislosti s dnešným aktom zasvätenia, resp. zverenia Slovenska do ochrany Panny Márie, ktoré sa konalo dnes v Šaštíne.
Sledoval som prenos RTVS, ktorý bol, myslím, celkom dobre zvládnutý. Avšak som znepokojený a rozhorčený nad spôsobom reportáže v dnešných hlavných správach RTVS na Jednotke, kde bola medzi hlavné udalosti dňa zaradená táto, pre nás kresťanov významná udalosť.
V reportáži bolo sice spomenuté, že už 50 rokov je Panna Mária patrónkou Slovenska, že dnešná púť je vyvrcholením roka rodiny a pod., avšak ani zmienka o najdôležitejšej udalosti tejto púte – zasvätenia Slovenska našej Nebeskej Matke!!!!
Nechce sa mi veriť, že tvorcovia správ na tento významný atribút dnešnej púte v Šaštíne zabudli. Zámerne som od začiatku pozorne sledoval tento príspevok a komentár redaktorov, ale slovo “zasvätenie” alebo “zverenie” Slovenska do ochrany Matky Božej nijako v zostrihu z dnešnej udalosti a ani v štúdiu nezaznelo! Pritom je to tak dôležitá skutočnosť, priam až historická udalosť, ktorá si nezaslúži takúto (stále chcem veriť, že nie zámernú) ignoráciu zo strany verejnoprávnej televízie.
Vážený pán Selecký, píšem Vám, lebo v mojom rozhorčení ma nenapadlo nič iné, možno by som mal napísať priamo do RTVS, avšak neviem, či by som sa dočkal nejakého vysvetlenia ohľadom tejto skutočnosti, a preto sa chcem, ako čitateľ www.magnificat.sk, zdôveriť so svojim sklamaním aspoň Vám, prípadne ostatným návštevníkom portálu.
Takto “ochudobnený” príspevok v správach RTVS považujem za určitý prejav neúcty k Panne Márii a veriacej verejnosti – hlavne tých, ktorí sa do Šaštína osobne vydali možno práve z tohto významného dôvodu.

S úctou
Pavol Began

Kde zostalo v TV zasvätenie sa  Slovenského národa?

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.