Kardinál Burke: Médiá manipulujú Synodu biskupov

Benedikt XVI. a Frantisek images (1)
Vatikán, 24.9.2014 (kath.net/CNA) 017 403 – „Človek nemusí byť brilantný duch, aby videl, že médiá sa už mesiace pokúšajú túto synodu intenzívne manipulovať.“ Povedal to kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, vzhľadom na blížiacu sa Synodu biskupov o manželstve a rodine pre „Catholic News Agency“ (CNA).
„Pritom médiá prezentujú pápeža Františka ako niekoho, kto sa zastáva pripustenia rozvedených a znovu zosobášených k prijímaniu a iných postojov, hoci to nesúhlasí. To však predstavuje nebezpečenstvo, pretože „médiá vytvorili situáciu, v ktorej ľudia očakávajú, že nastanú veľké zmeny, ktoré by de facto znamenali zmenu náuky Cirkvi, no to je nemožné. Preto je veľmi dôležité, aby tí, čo sú vo vedení, sa vyjadrovali jednoznačne a jasne.“
Kardinál Burke je jeden z autorov knihy piatich kardinálov „Zostať v Kristovej pravde: manželstvo a prijímanie v Katolíckej cirkvi. Pre CNA Burke ďalej povedal:
„Náuku Cirkvi o znovu zosobášených rozvedených treba nazvať milosrdnou, pretože rešpektuje pravdu, že osoba je skrze predchádzajúci zväzok skutočne viazaná,“ aj keď táto osoba, nech už je to z akýchkoľvek dôvodov, to ďalej nežije. Cirkev predkladá tejto osobe pravdu o jej manželstve, „zatiaľ čo súčasne je súcitná a situáciu tohto človeka chápe“, dotyčné osoby „v spoločenstve farnosti vhodným spôsobom víta a pokúša sa pomáhať im viesť život, ktorý je taký svätý, ako to len dokážu, no bez toho, že by pritom zradila pravdu o manželstve.“ Nemá predsa zmysel „hovoriť o milosrdenstve bez rešpektovania pravdy. Ako by toto malo byť milosrdné?“
Iste, kultúra je v súčasnosti „extrémne zmätená a vo veľkom omyle“ až do vnútra Cirkvi, kde sa spochybňuje aplikovanie Mt 19. V tejto kapitole Svätého písma Ježiš poukazuje na to, že muž cudzoloží, ak sa nechá rozviesť so ženou a zosobáši sa s inou, to je základ toho, že Katolícka cirkev za týchto okolností sväté prijímanie zakazuje.
„Teraz je dôležité zdôrazniť krásu pravdy cirkevnej náuky o manželstve, ktoré je očividným základom spoločnosti a aj pre Cirkev.“ Ak sa neučí korektne o manželstve, „tak je len už málo iného, o čom musíme jasne hovoriť“.
V tejto súvislosti kardinál poukázal na to, že počet anulovaných manželstiev od Druhého vatikánskeho koncilu silne narástol, no v ostatných rokoch zasa klesá. „Biskupi, ktorí nás pravidlene navštevujú na Apoštolskej signatúre, nás informujú, že mnohé rozvedené páry sa už nestarajú o otázku anulovania manželstva. Jednoducho sa rozhodnú, že budú žiť s inou osobou. Ako je nám to len možné, usilujeme sa ľuďom vysvetľovať, že je závažnou chybou žiť s niekým ako v manželstve, zatiaľ čo v skutočnosti títo ľudia nie sú slobodní pre uzavretie manželstva.“
Procesy anulovania, hovorí kardinál Burke, sú výsledkom stáročného vývoja zásluhou schopných cirkevných právnikov, medzi nimi pápeža Benedikta XVI. „Hovoriť teraz, že to už nepotrebujeme, je vrchol pýchy a preto hlúposti.“ Ak ľudia už len jednoducho vyrozprávajú svoj príbeh kňazovi, ktorý potom rozhodne o ich pripustení ku sviatostiam, „kde je tu rešpektovanie pravdy náuky nášho Pána o manželstve?“
Kardinál vyjadril nádej, že synoda zdôrazní krásu cirkevnej náuky o manželstve „vo všetkých aspektoch, ako zväzku jedného muža a jednej ženy, vo vernosti, v celoživotnej nerozlučiteľnosti a plodnosti“. Okrem toho dúfa, že vzhľadom na blahorečenie pápeža Pavla VI. na záver synody sa využije príležitosť „zdôrazniť jeho náuku v jeho odvážnej a veľmi múdrej encyklike ‚Humanae vitae‘“.
Synoda môže byť podľa Burkeho dobrou vecou, „pokiaľ bude stáť pevne v náuke Cirkvi a disciplíne manželstva“. Nejde však iba o sentimentálne alebo subjektívne priblíženie sa tejto téme bez rešpektovania objektívnej reality manželstva. –zg-

Odvolaný biskup z Paraguaja
Dňa 25. septembra 2014 Svätá Stolica v oficiálnom oznámení informovalo svetovú verejnosť, že pápež František odvolal biskupa diecézy Ciudad del Este (Paraguay) Rogelia Livieres Plano. Tento zriedkavý zásah upútal pozornosť svetovej verejnosti, ale na Slovensku nevyvolal nijaký mimoriadny ohlas, hoci prípad odvolaného juhoamerického biskupa v Paraguay má mnohé spoločné črty s prípadom arcibiskupa Bezáka na Slovensku. Aj tu biskup Livieres odmietal podať demisiu, a tak ho pápež pozbavil funkcie s podobným odôvodnením ako tomu bolo v prípade Mons. Bezáka: “pre vážne pastorálne dôvody a pre väčšie dobro jednoty miestnej Cirkvi a biskupského kolégia v Paraguay.”

Podobne ako Mons. Bezák, aj biskup Livieres proti odvolaniu protestoval otvoreným listom, kde medzi iným sa trpko ponosuje, že “napriek mnohým rečiam o dialogu, milosrdenstve, transparentnosti, decentralizácii a rešpekte voči autorite miestnych cirkví, neposkytla sa mi príležitosť osobného stretnutia s pápežom Františkom, aby som sa mohol vyjadriť k pochybnostiam a výhradam môjho konania.” Tam však podobnosť s trnavským prípadom končí. Biskup Livieres totiž v záverečnej časti svojho protestu poslušne prijíma rozhodnutie Ríma: “Napriek tomu všetkému, ako poslušný syn Cirkvi prijímam toto rozhodnutie, aj keď ho pokladám za nepodložené a svojvoľné, za ktoré pápež berie zodpovednosť pred Bohom a nie predo mnou.”

Správa tohto druhu môže potešiť iba nepriateľov Cirkvi. Skľučujúco však musí zasiahnuť aj – nie tak zo sympatií voči Livieresovi, ako skôr z pragmatických dôvodov – arcibiskupa Bezáka a jeho horlivých advokátov ako je F. Mikloško, Š. Hríb, V. Palko a ďalší. Uplynuli totiž už tri mesiace, čo Mons. Bezák odovzdal pápežovi Františkovi list, ktorý si pápež nechal predložiť na stôl, ale na ktorý dosiaľ neodpovedal. Odvolanie biskupa Livieresa je náznakom, ako tá odpoveď bude vyzerať, až vôbec príde. Paraguajský prípad ukazuje, že v disciplinárnych opatreniach František I. zmýšľa a koná, ako zmýšľal a konal Benedikt XVI.

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.