Boh prekvapení: Pápežova mätúca kalkulácia ‘progresívni’ versus ‘tradicionalisti’

burke

LifeSiteNews 21.10.2014 – Aké neuveriteľné dva týždne! Aktivitu, vzrušenia a vážnosť synody o rodine vo Vatikáne možno ťažko absorbovať – tie vojdú do análov histórie ako monumentálny čas, spájajúci sa tak ako iné doby krízy v Cirkvi s hrdinskými mužmi a ženami minulosti ako sv. Katarína Sienská a sv. Atanáz, ktoré sa znova objavujú aj dnes s odlišnými prejavmi, ale s tým istým duchom.
Synoda videla historickú verejnú výzvu samotného pápeža jedným z najvyšších kardinálov. Presvedčený, že pápežovo mlčanie vo svetle zmätku vytvorilo kontroverznú predbežnú správu, ktorá zraňuje vieru, kardinál Raymond Burke povedal, že verejná obhajoba náuky Cirkvi pápežom bola „už dávno naliehavo potrebná“. Burke pre Catholic World Report povedal:
„Veriaci a ich dobrí pastieri hľadia na Kristovho námestníka, aby potvrdil katolícku vieru a prax týkajúca sa manželstva.“
O niekoľko dní kardinál to zopakoval pre Buzzfeed a pripomenul, že pápežovo „chýbanie jasného vyjadrenia o tejto veci narobilo veľa škody“.
V záverečnom príhovore k synodálnym otcom v sobotu pápež František ponúkol zmätočnú víziu. V komentári interpretovanom ako reakciu na kardinála Raymonda Burkeho a iných kardinálov na synode, ktorí bojovali za zachovanie náuky Cirkvi o homosexualite a svätom prijímaní, pápež František hovoril o pokušení „tradicionalistov“ s ich „nepriateľskou nepružnosťou,“ a o ich zlyhaní v tom, aby sa nechali „prekvapiť Bohom“.
Pápež sa pokúšal pripraviť si strednú pôdu medzi tým, čo chápe ako „nepriateľskú nepružnosť“ a na druhej strane „pokušením deštruktívnej tendencie voči dobru“, čo nazval charakteristikou „progresívnych a liberálov.“ Ich problém je, ako povedal, „že v mene klamlivého milosrdenstva zväzujú rany bez predošlého vyliečenia; to uzdravuje symptómy a nie príčiny a korene.“ Tie aspekty, ako povedal, spôsobili „chvíle zúfalstva, napätí a pokušení“ počas synody.
Je jasné, že reagoval na kardinála Burkeho a iných na synode ako na ‘tradicionalistov’, no nie je jasné na koho reagoval, keď hovoril o ‘progresívnych a liberáloch’.
Zatiaľ čo kardinál Walter Kasper ako by sa zdal prirodzeným výberom – pápežova vehementná chvála, podpora a napomáhanie kardinála Kaspera ako súčasť synody nás necháva pochybovať, či by pápež František zaradil Kaspera do progresívneho tábora.
Taliansky žurnalista výstižne sumarizoval pápežove problematické kalkulácie takto: 2 + 2 = 4 (príliš prísne), 2 + 2 = 6 (príliš uvoľnené), 2 + 2 = 5 (ááá, perfektné!)
Vykresliť kardinála Burkeho a iných jeho skupiny, ako tých, ktorým chýba milosrdenstvo, a tých, čo kladú ľuďom „neúnosné bremená“, hádžu kamene na hriešnikov a slabých je veľkým nedorozumením. Kardinál Burke je muž s veľkou veľkorysosťou a srdečnosťou, muž pokory, lásky a milosrdenstva. Keď zaujíma tzv. „tvrdý“ postoj k homosexualite a svätému prijímaniu, robí tak pobádaný láskou, poháňaný úprimným záujmom a vôľou prijať odsúdenie sveta (a jeho spoločníkov) v mene lásky ku Kristovi v Eucharistii a samozrejme k dušiam tých, ktorým odmieta prijímanie.
Zoberme si napríklad dobre známe kontroverzné výroky, jeho trvanie na tom, že pro-potratovým katolíckym politikom treba odmietnuť podať sväté prijímanie. Zatiaľ čo kardinál Donald Wuerl z Washingtonu, ktorého pápež František menoval za prefekta Kongregácie pre biskupov po tom, čo odtiaľ odvolal kardinála Burkeho, sa postavil proti odmietnutiu podania prijímania. No kardinál Burke na tom trval – v mene lásky a milosrdenstva.
Pripomínajúc realitu Eucharistie a varovanie sv. Pavla, že tí, čo prijímajú nehodne prijímajú do seba zatratenie, Burke vysvetlil svoj postoj ako postoj lásky a milosrdenstva a pripomenul, že pro-potratoví politici sa budú zodpovedať Bohu za svoje zločiny, „ale prečo našou pastoračnou nedbalosťou prispievať k tomu, aby sa museli zodpovedať Bohu – lebo kto vie, koľkí nehodne prijímajú sväté prijímanie?“
To isté sa týka ‘tvrdého’ postoja kardinála Burkeho k homosexualite. Ako vysvetlil v nedávnom interview pre Buzzfeed: „Cirkev z lásky k človeku, ktorý je ponorený do hriešnych aktov, ho volá k obráteniu milujúcim spôsobom ale dôrazne ako otec či matka v rodine, pevným spôsobom pre vlastné dobro človeka.“
Napriek všetkým prudkým diskusiám na synode aj mimo nej, pápež hovorí, že všetko, čo sa udialo je veľkolepé a dobré. „Toľkí komentátori, alebo ľudia, ktorí majú slovo, si predstavovali, že uvidia Cirkev v spore, kde jedna strana je proti druhej, pochybujúc dokonca o Duchu Svätom, pravom podnecovateľovi a garantovi jednoty a súladu v Cirkvi,“ povedal pápež František. Pripomenul, že on ako pápež je garanciou jednoty a že to všetko by sa malo prežívať pokojne.
Všetko, čo sa udialo v synodálnej aule, ako povedal, prebehlo „bez toho, aby sme čo len raz spochybnili základné pravdy sviatosti manželstva: nerozlučiteľnosť, jednotu, vernosť a plodenie, čiže otvorenosť voči životu.“
Rôzni kardináli, ktorí vystúpili proti vyjadreniam na synode však tento názor nezdieľali. Jeden z vrchných poradcov pápeža Františka, austrálsky kardinál George Pell pripomenul, že návrh podáva prijímanie rozvedeným a znovu zosobášeným podporovalo „veľmi málo, iste nie väčšina synodálnych otcov“, a dodal: „Je to iba špička ľadovca. Je to iba pláštik. Oni chcú širšie zmeny: uznanie civilných zväzkov, uznanie homosexuálnych zväzkov.
Juhoafrický kardinál Wilfred Napier bol taký zmätený s predbežnej správy, že sa žaloval, že synoda „vychádza z postoja, ktorý je prakticky nenapraviteľný.“
Poľský predstaviteľ na synode, arcibiskup Stanislav Gądecki z Poznańe, povedal, že sa odlúčila od náuky Jána Pavla II.
Litovský arcibiskup Zbigniew Stankiewicz sa vyjadril, že tento dokument riskuje „že sa bude tancovať podľa muziky sveta“ a že podľahneme sekulárnym vplyvom a dodal: „Svet skutočne nepotrebuje sfalšované evanjelium.“
V konečnom dôsledku synoda o rodine zvýraznila spoznanie hlbokého rozdelenia vo vedúcom postavení Katolíckej cirkvi vzhľadom na rešpektovanie základných právd o ľudskej sexualite. Jedným z najväčších prekvapení bolo sformovanie lojálnych opozičných lídrov Cirkvi ochotných riskovať krk pri obhajobe pravdy bez ohľadu na cenu, ktorú za to zaplatia – očividným vodcom tejto skupiny je kardinál Raymond Burke.
Pred synodou bol kardinál Burke relatívne neznámy mimo boja americkej kultúry, ale teraz má medzinárodné uznanie ako odvážny a verný katolícky vodca, pripravený položiť aj svoj život, postavenie a hodnosti pri obrane pravdy v láske. –zg-

Modlitba k Márii, Ochrankyni viery

„Mária, ochraňuj moju vieru pred všetkou herézou. Ochraňuj moju vieru pred populárnymi názormi. Ochraňuj moju vieru pred túžbou byť prijímaný inými. Chráň moju vieru pred všetkými pochybnosťami.
Mária, Ochrankyňa viery, posilni ma voči všetkým pokušeniam dňa. Pomáhaj mi ceniť si bezplatne mi daný dar viery, ktorý mi Boh daroval. Prosím vlož moju vieru do ochrany svojho Nepoškvrneného Srdca a pomáhaj mi brániť pravdu. Amen.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.