Mlčiaci biskupi hrešia, hovorí pápež Gregor Veľký! Biskup ako Balámova oslica a ideológia „gender“, ale aj ochrana voľnej nedele a výhrada svedomia

Balam a oslica

Salzburg, 28.10.2014 (kath.net) 017 411 – Milý čitateľ! Ak by ste ma nazvali oslom, nepotešilo by ma to. Ak by ste však dodali, pán biskup, vidím vo vás „Balámovu oslicu“, cítil by som sa priam poctený. Ako to? Otázka: Poznáte príbeh Balámovej oslice (Num 22,21ff)? To bolo totiž takto:
Porok Balám vstal, osedlal svoju oslicu a vydal sa zdanlivo na cestu, ako ho poveril Boh, no pritom bol vo svojich úmysloch neverný Božej vôli.

Ako sa tak Balám, sprevádzaný dvomi mladými mužmi, niesol na oslici, vstúpil mu do cesty Pánov anjel s vytaseným mečom. Oslica videla anjela stáť na ceste, vybočila z cesty a išla poľom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu. Tu sa anjel postavil do úžľabiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr. Keď oslica zočila Pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila nohu o múr. I bil ju znova. Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť … A keď oslica zbadala Pánovho anjela, padla pod Balámom (na kolená). Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou. Tu Pán otvoril oslici ústa a povedala Balámovi: Čo som ti urobila, že si ma už tri razy bil? Balám odvetil oslici: Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal po ruke meč, tak by som ťa zabil.“ Oslica odpovedala Balámovi: A nie som ja tvoja oslica, na ktorej oddávna jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto?! On odpovedal: „Nie!“

Tu Pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí Pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a vrhol sa na tvár. Pánov anjel mu povedal: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zdržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a tri razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však nechal na žive.“ Tu Balám povedal Pánovmu anjelovi: Previnil som sa, nevedel som, že sa mi tu staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť.“ Pánov anjel však odpovedal Balámovi: „Len choď s mužmi! Ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja!“ A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi. …
Odvtedy spoznal svoje poslanie a povedal Balakovi: „… Poviem iba to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh.“

Čo má tento príbeh spoločné s biskupom? Toto: Biskup „nesie“ Boží ľud na svojom chrbte. Keď vidí „hroziaceho Pánovho anjela“, ktorého ľud nevidí, musí biskup, ako Balámova oslica zostať stáť a Boží ľud varovať, aj keď ho za to budú „mlátiť“ – až kým konečne aj ľud nespozná: Je to Pánov anjel, ktorý má poslanie zavrátiť nás z našej bludnej cesty. Teda biskup má byť ako Balámova oslica a nedať sa pomýliť ani bitkou, ktorú dostane práve od svojho ľudu a musí zostať na Božej ceste! To znamená: Smie hovoriť iba to, čo mu Boh vloží do úst – ako Balám. Jeho vzormi sú teda najprv oslica a potom aj Balám, ktorý sa spamätal!
„Morálne ponaučenie z príbehu“: Oslica videla anjela, prorok však nie! V Balámovi sa môže každý človek sám spoznať, v oslici by sa mali predovšetkým spoznať aj samotní biskupi. Oni „nesú“ tých mnohých „Balámov“ svojej diecézy a mali by ich niesť smerom k Bohom určenému cieľu. Ak by však z tejto cesty zišli, mali by to urobiť tak ako Balámova oslica.

Rembrandt_Balaam_i_oslica_cały

Aplikované na dnešnú dobu: Mylnou cestou a nebezpečenstvom je dnes ideológia „gender“. Biskupi musia nebezpečenstvo spoznať, musia sa pokúsiť im zverené stádočko priviesť naspäť na správnu cestu, musia sa nechať biť ako Balámova oslica, a potom otvárať ústa slovami, ktoré prichádzajú od Boha, a to tak dlho, až kým konečne nezbadajú varujúceho anjela a nepochopia: Sme na nesprávnej ceste, Boh nám stavia do cesty anjela, biskup, náš oslík, ho uvidel a má pravdu, keď nás chce priviesť na inú cestu!

Čo je „gender“?
Lživá propaganda ideológov „genderu“ nám chce nahovoriť, že ide o rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Proti tomu ani nikto nie je! Ale tu ide o niečo iné, o heretickú ideológiu, ktorá je taká šialená, že sa ešte nikdy v histórii nevyskytla: Tvrdí sa, že pohlavie človeka ako muža alebo ženy nie je nemeniteľné vopred dané, ale že si ho môže každý človek určiť sám. Teda nie Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ale my ľudia si robíme svoje „pohlavie“ sami. A tak už nie sú iba dve, ale aj iné „pohlavia“ podľa sexuálnych sklonov a želaní jednotlivcov, aj keď by tie boli akokoľvek bizarné.
„Tradičné manželstvo a rodina“ – tento Boží poriadok pre muža a ženu – v tom nemajú miesto. Boj proti rodine, ktorý začali komunistickí ideológovia, sa tým novými ideologickými prostriedkami zostrene vedie ďalej. K tomuto útoku na rodinu patrí:

Ako všetci ideologicky zameraní diktátori chcú aj ideológovia „genderu“ ľudí ovládať a nútiť ich myslieť a žiť, ako im to oni určujú. Na to im slúži moc médií, aby ľudí, ktorí zmýšľajú inak, zhadzovali, slúžia im zákony, aby im hrozili a nútili ich tak konať, a siahajú po deťoch a mládeži, ktorých môžu povinnou sexuálnou výchovou na školách ešte formovať! K tomu prirodzene patrí aj to, že rodičia môžu deti odhlásiť z náboženstva, ale nie z tejto štátnej indoktrinácie v zmysle „sexuálnej revolúcie“ s celou jej nemorálnosťou a v zmysle novej ideológie „gender“. Tak sa má deťom napríklad vtĺcť do hlavy, že „manželstvo“ dvoch mužov, je „takisto manželstvom a takisto dobré“, ako u muža a ženy. Na učiteľov, ktorí odmietajú sa na tom podieľať, sa vyvíja tlak, v niektorých krajinách môžu dokonca za túto „neposlušnosť“ stratiť aj prácu! A to sa deje v krajinách, ktoré tvrdia, že sloboda a aj rodičovské práva patria do ich „katalógu hodnôt“. Mimochodom tvrdia, že aj hodnoty, ktoré usporiadavajú život ľudí, môžu oni sami určovať bez Boha a jeho prikázaní!

Mnohí ľudia si myslia, že tieto šialenstvá nepotrvajú dlho a že zasa zmiznú. Naozaj zmiznú? Áno, pretože pravdu a zdravý rozum nemožno odstrániť. Ale história ukazuje: Ideologické systémy sú zvlášť nebezpečné a dokážu dlho pretrvať podporované násilím a lákaním. Počas svojej vlády prinášajú ľuďom veľa utrpenia. Aké lákavé dokážu byť, ukazuje napríklad súčasná diskusia o otázke, či NDR bol bezprávny štát! Môže to byť nejaká otázka, keď napríklad vieme: Bolo tam hraničné oplotenie systémom senzorov, ktoré utečenca okamžite hlásil a pritom otvoril koterec so psami, ktoré okamžite vyrazili a boli vycvičené, aby utečencov uhrýzli na smrť!
Nikto nevie, ako dlho sa udrží ideológia „gender“ podporovaná nepredstaviteľným množstvom peňazí a zákonmi v mnohých štátoch proti Božiemu poriadku a proti zdravému rozumu. A nikto nevie, čo ešte napácha, koľko detských duší zničí a koľko utrpenia národom prinesie.
Preto sa musí „biskupský oslík“ orientovať Balámovou oslicou a tak hlasno híkať a ľudí varovať pred nešťastím, ktorému sa brány už naširoko roztvorili.
Mlčiaci biskupi hrešia, hovorí pápež Gregor Veľký! Teda milí spolubratia v duchovnej službe, berme si za vzor Balámovu oslicu. –zg-

Zákon na ochranu voľnej nedele, výhrada svedomia, alebo Bálamova oslica znovu prehovorila?

Čo má Cirkev a futbal spoločné?

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.