Europoslanec – homosexuál: „Homosexuálne ´manželstvo´ je boj proti kresťanstvu“. Kardinál Müller: ‚Dokonca aj biskupi sa nechali zaslepiť’

Europoslanec – homosexuál: „Homosexuálne ´manželstvo´ je boj proti kresťanstvu“
David Coburn
Londýn, 4.11.2014 (kath.net) 017 421 – Homosexuálne „manželstvo“ je „totálny nezmysel, ktorý sa vysmieva posvätnej sviatosti manželstva“. Povedal to Dávid Coburn (foto), škótsky člen Európskeho parlamentu, v interview pre noviny „Huffington Post“, ako informoval portál „Freie Welt.net“. Pozoruhodným na tom je, že Coburn sám je homosexuál. Coburn kritizoval, že homosexuáli teraz [v niektorých krajinách] môžu vstupovať do manželského stavu, hoci by inštitút registrovaného partnerstva úplne stačil.
„Otvorenie manželstva pre homosexuálov je istým druhom vyhlásenia boja proti kresťanstvu. V zavedení homosexuálneho manželstva vidím pokus iných ľudí zhadzovať a ich hodnoty špiniť,“ konštatoval tento europoslanec.
Coburn okrem toho kritizoval štátny rozhlas BBC, ktorý zachádza priďaleko v úsilí prezentovať homosexuálov: „Niet jediného programu v televízii, ktorý by sa nejako netýkal homosexuálneho správania. No následok toho je, že v reálnom svete si z toho robia srandu dokonca aj sami homosexuáli. Aj medzi nimi sú ľudia, ktorí homosexuálne manželstvo odmietajú.“ –zg-

Kardinál Müller: ‚Dokonca aj biskupi sa nechali zaslepiť’

V interview s poľskými novinami zaujíma kardinál Müller stanovisko ku kontroverziám na biskupskej synode o rodine

Varšava/Vatikán, 5.11.2014 (kath.net/jg) 017 425 – Kardinál Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery poskytol interview poľským novinám Nasz Diennik, v ktorom veľmi otvorene hovorí o biskupskej synode. Interview uverejnili aj v kanadskom blogu Toronto Catholic Witness v angličtine.

Výťahy z interview s kardinálom Müllerom:

O médiách
Žiaľ rôzne médiá, medzinárodné organizácie a dokonca vlády rôznych krajín sa pokúšajú v moderných spoločnostiach vyvolávať zmätok. V mnohých krajinách sa ničia vzťahy, aj čo sa týka kresťanského modelu manželstva a rodiny. Pravda o manželstve a rodine sa relativizuje. Tieto trendy pôsobia aj v Cirkvi a aj na biskupov, na ktorých by médiá chceli vyvíjať tlak. … My máme Krista a Evanjelium. To je náš kľúčový bod, základ pravej a jedinej náuky Cirkvi. …
O manželstve
Je veľa médií, ale iba jeden mediátor (sprostredkovateľ) – a síce Ježiš Kristus a jeho Evanjelium. Preto Božie slovo nemožno nijakým spôsobom ignorovať, alebo falšovať. Musí sa prijímať v úplnosti. Cirkev nemôže zmeniť, čo Kristus učil – ani pred synodou, ani po synode. Vzhľadom na manželstvo sú to v prvom rade slová: „Čo Boh spojil, človek nesmie rozdeliť“.

K homosexualite
Katechizmus učí, že homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Pápež František nechce túto náuku zmeniť, ale zdôrazniť, že Cirkev nikoho neodsudzuje, kto pochybil a má homosexuálne sklony. Musíme však jasne povedať, že Cirkev homosexuálne akty posudzuje negatívne. Cirkev tento úsudok nezmení. Homosexuálne akty sú proti prirodzenému zákonu, sú hriechom.

O biskupoch
Žiaľ, boli takí predstavitelia Cirkvi, medzi nimi dokonca biskupi, ktorí sa nechali zaslepiť sekularizovanou spoločnosťou, takže dokonca stratili z očí hlavnú tému, či náuku Cirkvi. Uvažovali o rôznych možnostiach a pritom zabudli na základy viery.
Pre biskupov musí existovať vždy len jedna agenda Cirkvi na základe Božieho zjavenia. –zg-

Vatikán upresňuje predpisy odstúpenia biskupov

Vatikán, 5.11.2014 (KAP) 017 424 – Vatikán upresnil predpisy týkajúce sa odstúpenia diecéznych biskupov a vedúcich pracovníkov Rímskej kúrie. Materiál, ktorý vydal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, jasne stanovuje, že všetkým biskupom „sa nariaďuje“, pri dovŕšení veku 75 rokov ponúknuť pápežovi svoje odstúpenie. To isté platí pre vedúcich pracovníkov Rímskej kúrie v hodnosti kardinálov, od ktorých sa toto odstúpenie iba „vyprosuje“.
Smernica ďalej stanovuje, že biskupi, ktorých odstúpenie pápež prijal, strácajú aj svoje národné úrady, pokiaľ sa viažu na biskupskú hodnosť. Všetci vedúci v kúrii, ktorí nie sú kardináli, ako aj sekretári orgánov kúrie dovŕšením veku 75 rokov automaticky strácajú svoje úrady. Nové úpravy vstupujú do platnosti 5. novembra.
Sedem článkov úpravy je v podstate záväzným ustanovením praxe ostatných rokov. Článok 5 je však nóvum do tej miery, že sa v ňom podčiarkuje možnosť, že „vo zvláštnych prípadoch môžu príslušné autority považovať za potrebné, biskupa o podanie odstúpenia požiadať“. Pozorovatelia pritom poukazujú na príklad vzdania sa úradu nemeckého diecézneho biskupa Franza-Petra Tebartza-van Elsta z Limburgu.
Článok 4 zdôrazňuje aj v cirkevnom práve stanovenú možnosť biskupa „pri chorobe alebo iných závažných motívoch“ ponúknuť odstúpenie už pred dosiahnutím spomínanej vekovej hranice. Veriaci sú vyzvaní, aby biskupovi stáli po boku svojou solidaritou a pochopením a podporovali ho, ako si to „vyžaduje láska a spravodlivosť“. –zg-

 

Pápež uvažuje o bezplatnom anulovaní manželstva

Vatikán, 5.11.2014 (KAP) 017 426 – Pápež František nariadil preveriť, či by sa proces anulovania manželstva na cirkevných súdoch nemohol urýchliť, ale aj či by nemohol byť bezplatný. Pápež František to povedal podľa Rádia Vatikán v stredu skupine cirkevných právnikov. Odborníci na cirkevné právo sa v týchto dňoch zúčastňujú na kurze druhého najvyššieho vatikánskeho súdu, „Rota Romana“ o procesoch vyhlásenia nulity manželstva.
„Na biskupskej synode o rodine v októbri vo Vatikáne padol návrh, aby sa zrušili náklady pre manželské páry za tento proces. Nuž uvidíme,“ povedal František.
Pápež výslovne varoval pred tým, aby sa miešali duchovné a ekonomické záležitosti. To sa nezriedka aj stáva, ako povedal pápež cirkevným právnikom. Poukázal na prípad z doby, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires: „Pred časom som musel z cirkevného súdu odstrániť muža, ktorý povedal: „10 000 dolárov a ja ti zariadim oba procesy – civilný aj cirkevný.“ Ak sú duchovné a ekonomické záujmy zviazané, tak to potom „nie je Boh“.
Náklady za procesy anulovania manželstva sú v diecézach odlišné. Často sa podľa Rádia Vatikán požaduje základný poplatok 200 až 300 eur. K tomu sa pridávajú honoráre za psychologické či podobné posudky.
František pripomenul, že ešte pred synodou zriadil komisiu, ktorá má skúmať možné reformy nulitných procesov. V prvom rade ide o urýchlenie a zjednodušenie priebehu procesu. Prekonávať stovky kilometrov po najbližší cirkevný súd, aby sa požiadalo o takýto proces – tým nemožno veriacich naozaj zaťažovať, ako povedal František. Mnohí to vzhľadom na takéto ťažkosti vzdávajú a zotrvávajú naďalej v iregulárnej životnej situácii.
Vedúcim komisie je Pio Vito Pinto, dekan súdu „Rota Romana“, druhým mužom v nej je argentínsky cirkevný právnik Alejandro Bunge. Bunge je bývalý spolupracovník pápeža v Buenos Aires, kde bol súdnym vikárom na Interdiecéznom cirekvnom súde. František si ho povolal na druhý najvyšší súd Katolíckej cirkvi vo Vatikáne v apríli. –zg-

 

Vatikán: Samovražda Maynardovej bola «chyba»

Vatikán, 4.11.2014 (kath.net/KNA) 017 422 – Vatikán označil eutanáziu ťažko chorej Američanky Brittany Maynardovej ako «chybu». „Jej asistovaná samovražda je «absurdita» a nesmie sa nesprávne chápať ako výraz ľudskej dôstojnosti,“ citovali talianske médiá v utorok prezidenta Pápežskej akadémie pre život, biskupa Ignacia Carrasca de Paulu. «Nesúdime osobu, ale tento akt ako taký treba odsúdiť», povedal de Paula. „Taký krok je odmietaním ľudského života.“
Brittany Maynardová (29) v sobotu v Portlande, v štáte USA Oregon, vzala smrteľnú dávku liekov. Trpela nevyliečiteľným tumorom na mozgu. Svoju samovraždu celé týždne ohlasovala v médiách. –zg-

 

Český prezident ocenil posthum dvoch kňazov

Jozefa Toufara v r. 1949 v komunistickom väzení fyzicky a psychicky brutálne mučili.
Jozefa Štemberka popravili v r. 1942 nacisti v Lidiciach. Blahorečenie sa pripravuje.

Praha, 3.11.2014 (kath.net/KAP) 017 420 – V priebehu spomienkových osláv 25. výročia nežnej revolúcie v novembri 1989 a výročia založenia štátu po prvej svetovej vojne v októbri 1918 český prezident Miloš Zeman udelil posthum dvom katolíckym farárom medaily za zásluhy o štát. Pre Jozefa Toufara už prebieha proces blahorečenia, pre Jozefa Štemberka sa pripravuje.
Jozefa Toufara v komunistickom žalári fyzicky a psychicky brutálne mučili po tom, čo ho tajná polícia po tzv. zázraku uniesla z Čihoste. Vo farskom kostole tejto dediny na Vysočine sa 11. decembra 1949 počas nedeľných bohoslužieb pohol kríž pri oltári a práve etablovaný režim to využil, aby zhodil povesť Cirkvi. Toufara vo väzení donútili k priznaniu, že tento „zázrak“ inscenoval z poverenia Vatikánu. Predtým, než sa „ukážkový“ proces mohol konať, však 47-ročný kňaz 25. februára 1950 utrpeným zraneniam v pražskom sanatóriu podľahol.
O 19 rokov neskôr zomrel v rovnakom sanatóriu aj študent Ján Palach na následky upálenia. Tým protestoval proti tzv. normalizácii po pražskej jari v r. 1968.
Jozef Štemberk bol už 33 rokov farárom stredočeskej obce Lidice, keď túto obec v r. 1942 nacisti zrovnali so zemou a vyvraždili všetkých mužov ako odplatu za zavraždenie Reinharda Heydricha v protektoráte. Ponuku SS slobodne odísť z dediny tento 73-ročný kňaz odmietol a ako posledný sa postavil na popravisko.
Udeľovanie medailí prezidentom republiky v deň založenia Československa v októbri 1918 vyvoláva v českej verejnosti každý rok veľký záujem. Mená ocenených sa vopred neoznamujú. Intenzívnejšie ako v iných štátoch však vyjadrujú náklonnosti jednotlivých prezidentov.
K oceneným patria aj bývalý rakúsky kancelár Franz Vranitzky a slovenský premiér Róbert Fico. Vranitzky a Fico boli na tomto štátnom akte vo Vladislavskej sále na Pražskom hrade osobne prítomní.
Zvlášť bol potom ocenený aj 105-ročný Sir Nicholas George Winton. Tento diplomat v r. 1939, krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny, umožnil vycestovanie 669 židovských detí a tým im zachránil život. –zg-

 

Švajčiarsko: Katolícky kňaz požehnal homosexuálny zväzok

Švajčiarsko: „Formou sa toto požehnanie podstatne nelíšilo od sobáša,“ vyhlásil kňaz pre agentúru „kipa“ a poukázal na správu z biskupskej synody o manželstve a rodine.

Bürglen, 3.11.2014 (kath.net) 017 418 – Vendelín Bucheli, katolícky farár vo švajčiarskom Bürglene (Diecéza Chur), požehnal dve lesbické ženy v dedinskom kostole.
„Formou sa toto požehnanie podstatne nelíšilo od sobáša,“ vyhlásil Bucheli pre noviny „Urner Wochenblatt“. „Požiadali ma o to a preto som riešil otázku požehnávania partnerstiev rovnakých pohlaví a prediskutoval som to aj s priateľom pátrom jezuitom. Pritom bola pre mňa rozhodujúca otázka:
Môžem toto požehnanie vykonať v mene Boha a v zmysle Božej vôle? Boha? Ale áno, veď dnes sa žehnajú zvieratá, autá ba dokonca zbrane. Prečo by sme teda nemali požehnať pár, ktorý by chcel na svojej ceste kráčať spolu s Bohom?“ kládol si kňaz otázku podľa novín.
Podľa informácií „Rádia Pilatus“ farár však Diecézu Chur neinformoval.
Švajčiarska katolícka agentúra „kipa“ takisto písala o tomto požehnaní homosexuálneho páru. Ako uviedla, farár o vykonaní požehnania informoval celý farský tím, cirkevnú radu a farskú radu – všetci jeho rozhodnutie podporili. „Kipa“ na záver s podtitulkom „Čo k tomu povedala biskupská synoda“ doslova uvádza:
„V záverečnom vyhlásení biskupskej synody o rodine, schválenom 18. októbra, sa uvádza, že ‚na mužov a ženy s homosexuálnymi sklonmi treba hľadieť s úctou a miernosťou‘. ‚Treba sa vyhýbať každej forme ich nespravodlivej diskriminácie.‘
Otázkou zostáva, aká pastorácia je v tejto konkrétnej situácii primeraná vzhľadom na náuku Cirkvi, ktorá hovorí, že ‚niet nijakých podkladov‘ preto, ‚aby sa vytvárali analógie medzi homosexuálnymi životnými zväzkami a Božím plánom pre manželstvo a rodinu, ani v nijakom širšom zmysle“.
Agentúru „Kipa“ financuje aj katolícka cirkev Švajčiarska, no podľa vlastných vyjadrení jej redaktori pracujú nezávisle.
V komentári novín „Urner Wochenblatt“ sa medzitým dokonca už dočítame nasledovné:
„Väčšina katolíckych biskupov nedávno na biskupskej synode o rodine v Ríme schvaľovala otvorenie sa voči homosexuálnym ľuďom.“
Noviny „Urner Wochenblatt“ hodnotili ako pozitívny signál, že „pastorácia ako Vendelína Bucheliho posilňuje iniciatívu starať sa s otvorenou náručou o všetkých katolíčky a katolíkov. A to je tak dobre!“ –zg-

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.