Kardinál Burke: ‚Modlím sa za koniec zmätenia’ zo správy zo synody

Kardinál Burke: ‚Modlím sa za koniec zmätenia’ zo správy zo synody

burke

Arcibiskup Forte, autor a obhajca spornej správy zo synody však vkladá dúfa,
že sa k slovu prihlásia laici a že biskupi budú počúvať!

Vatikán, 6.11.2014 (kath.net/LSN/jg) 017 426 – Kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, sa s ľútosťou vyjadril o „zmätení“, ktoré spôsobila mimoriadna biskupská synoda v októbri: „Intenzívne sa modlím, aby sa toto zmätenie do budúceho roku, do riadnej synody, objasnilo.“
Predbežná správa vyvolala v Cirkvi „škandál“, ako povedal kardinál Burke doslova. Sekulárne médiá ju nie celkom bezdôvodne označili ako „zemetrasenie“.
„Tá správa síce nebola vieroučný dokument, ale už skutočnosť, že sa o istých veciach na synode diskutovalo a že sa tie veci spochybňovali, mnohých uviedla do zmätku,“ ako povedal kardinál. „Ja sám som sa pokúšal tak rýchlo a tak účinne veci podľa možnosti opäť napraviť.“
„Nijaký kňaz či biskup nemôže zmeniť to, čo Ježiš učil o manželstve,“ konštatoval Burke na otázku jedného žurnalistu. „Úlohou biskupa je učiť pravdu o manželstve a rodine a veriacich podporovať v jej realizácii v živote. Nijaký pastoračný podnet ich nesmie zavádzať a viesť k tomu, aby sa náuka o manželstve a rodine menila či popierala.“
Aj arcibiskup Bruno Forte, autor a obhajca spornej správy zo synody, vkladá svoje nádeje do budúceho roku. Vyslovil nádej, že sa k slovu prihlásia laici a že biskupi budú počúvať!
„Počas mimoriadnej synody menšina biskupov zastávala názor, že Cirkev si má svoju náuku udržať nezmenenú. To by okrem iného znamenalo, že civilne znovu zosobášení rozvedení, by neboli pripustení ku svätému prijímaniu. My všetci zastávame tento postoj, až kým pápež nerozhodne inak,“ vyhlásil arcibiskup Bruno Forte doslova. –zg-

Nemecko: Biskupská konferencia uverejnila správu zo synody

Bonn, 6.11.2014 (kath.net/KNA) 017 429 – S časovým odstupom takmer 3 týždňov uverejnila Biskupská konferencia Nemecka vo štvrtok záverečnú správu z Mimoriadnej biskupskej synody v Ríme v nemeckom jazyku. Dokument so 62 článkami Vatikán doteraz uverejnil iba v taliančine a angličtine. Správa v nemčine je na internetovej stránke BKN: www.dbk.de .
Doteraz boli uverejnené iba jednotlivé pracovné preklady textu v nemeckých cirkevných médiách. Na synode nebola nemčina oficiálnym jazykom.
Vo Vatikáne jedinečným krokom transparentnosti pápež František nariadil, aby sa taliansky originál správy uverejnil aj s výsledkami hlasovania biskupov a to sa stalo už 18. októbra.
V texte sú aj tie časti, ktoré nedostali dvojtretinovú väčšinu od synodálnych otcov. V týchto častiach ide o postoj Cirkvi k homosexuálom a k znovu zosobášeným rozvedeným.
Celý dokument sa má z vôle pápeža v nasledujúcich mesiacoch diskutovať na úrovni miestnych cirkví. Na riadnej biskupskej synode v októbri 2015 má táto záverečná správa slúžiť ako pracovný podklad – Instrumentum laboris. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.