Synoda biskupov: ‘Otvorená diskusia’ a heretické postoje

„Otvorená diskusia“ nedáva ani biskupom a kardinálom na synode právo otvorene vnášať heretické postoje! Komentár salzburského pomocného biskupa Andreasa Launa

Salzburg/Vatikán, 22.11.2014 (kath.net) 017 481 – Požiadavka, že tu musí byť „otvorená diskusia“ a každý účastník synody musí „povedať všetko“ a smie „vyslovovať svoj osobný názor v úplnej slobode“ – to znie lákavo dobre. V súvislosti s biskupskou synodou sa všade šírila. Ale neplatia aj pre tento „ideál“ hranice, ponad ktoré ideál prestane byť ideálom a zmení sa na nebezpečenstvo? Príklad: Kto na vedeckej konferencii o skúmaní stalinizmu alebo nacizmu ideológie týchto systémov považuje za diablove, toho nemožno odsudzovať, on totiž koná v zmysle tohto podujatia. Ale verbovanie za znovu nastolenie jednej z týchto diktatúr by sa nestrpelo, ani s odvolaním sa na „slobodu otvoreného slova“, ale naopak, aby sme slobodu opäť nestratili!
Logika tejto myšlienky prenesená na synodu: „Otvorená diskusia“ nedáva ani biskupom a kardinálom právo, vnášať na synodu očividné heretické postoje! Prirodzene ten či onen sa môže mýliť s dobrým úmyslom, to je ľudské a môže sa to stať.
Ale všetkým musí byť jasné: ich katolícke svedomie zaväzuje každého účastníka synody sebakriticky sa preveriť, aby sa nijako nespreneveril katolíckej náuke a tým mnohých ľudí zneistel a zmiatol. Pretože nebezpečenstvo takéhoto nekontrolovaného „otvoreného prejavu“ spočíva v tom, že mnohí ľudia si pomyslia: „Ak to a ono zastávajú dokonca biskupi a kardináli, musí to byť predsa z katolíckeho hľadiska mysliteľné a s vierou Cirkvi zlučiteľné!“ Toľko slobody ako je len možné – áno – ale nijaké „otvorené dvere“ pre „otca lži“ a tých, ktorí sa pokúšajú urobiť herézy „katolícky korektnými“. Preto: Áno, otvorená reč má byť, ale podľa meradiel viery Cirkvi!
Každý, kto sledoval príhovory na synode, pozná príklady tohto nebezpečenstva! Ak má druhá časť synody v r. 2015 viesť ku skutočne dobrému výsledku, bolo by treba účastníkom synody naliehavo pripomenúť, aby nezastávali nijaké postoje, ktoré s náukou Cirkvi – ktorá im je, dúfajme, známa – nie sú zlučiteľné. Ba ešte viac – mali by myslieť na to, že by bolo hriechom veriacim, ktorí sa „tak dobre vo veciach nevyznajú“, byť na pohoršenie.
Za takéto zneužitie slobody by ich možno nie pápež, ale sám Boh bral na zodpovednosť. Predpokladám, že príslušné Ježišove slová k tomu sú všetkým dobre známe. –zg-

Pápežov žiak: Zmeny v Ratzingerovom texte veľmi dôležité

Teológ: Benedikt XVI. chce zabrániť manipulovaniu jeho teologickej úvahy, a aj tomu, aby sa použila proti nemu

Írsko, 21.11.2014 (kath.net) 017 479 – Írsky teológ Vincent Twomey, člen Kruhu žiakov Benedikta XVI., v interview pre noviny „Irish Times“ odhalil pozadie zmien Ratzingerovej teologickej úvahy z r. 1972 o znovu zosobášených rozvedených. Twomey študoval u profesora Jozefa Ratzingera na Univerzite v Regensburgu a promoval u neho. Ako kath.net už informoval, táto úvaha bola teraz uverejnená v novej forme a citát o znovu zosobášených rozvedených bol zmenený. S Ratzingerovou úvahou argumentoval stále znova zvlášť kardinál Walter Kasper. Pre Twomeyho je táto zmena „veľmi dôležitá“.
„Benedikt XVI. chce tým zabrániť aj tomu, aby sa jeho tézy z roku 1972, ktoré boli napísané v inom kontexte, manipulovali alebo použili proti nemu,“ povedal Twomey. Teológ poukázal aj na to, že Ratzinger sám tento text nikdy nepoužil ani ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, ani ako pápež.
Nezávisle od toho vydanie knihy Benedikta XVI. sa plánovalo už mesiace pred synodou a nový diel pápež Benedikt XVI. – ako sa kath.net dozvedel – napísal už pred dlhým časom. –zg-

Synoda 2015: Kardinál Napier bude povýšený

Predsedníctvo riadnej synody o rodine 2015 sa rozšíri o kardinála Wilfrieda Napiera z Južnej Afriky, ktorý ostro kritizoval predbežnú správu zo synody 2014
Vatikán, 22.11.2014 (RV/KAP) 017 480 – 14. riadna biskupská synoda, ktorá sa bude konať v dňoch 4. až 25. októbra 2015 na tému

„Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a vo svete dneška“,
bude mať takmer rovnaké vedenie ako mimoriadna synoda v októbri tohto roku. Informovalo o tom „Rádio Vatikán“. Synoda potrvá 3 týždne, teda bude o týždeň dlhšia ako minulá.
Ako už tento rok aj na budúci rok sa budú na zasadnutiach v predsedníctve striedať kardináli André Vingt-Trois (Paríž), Luis Antonio Tagle (Manila) a Raymundo Damasceno Assis (Aparecida).
Je tu však aj dôležitá personálna novinka. Pápež František potvrdil predsedníctvo Riadnej biskupskej synody o rodine 2015, no dodatočne do neho povolal kardinála Wilfrida Foxa Napiera (73). Kardinál Napier sa považuje za energického obhajcu katolíckej sexuálnej etiky. Vehementne sa zasadzuje za prirodzené plánovanie rodičovstva a kritizuje morálny úpadok v tradičných afrických spoločnostiach zapríčinený západnou pornografiou. V otázke väčšieho otvorenia sa Cirkvi pre homosexuálov Napier varoval na minulej synode pred „nerealistickými očakávaniami“.
Generálnym relátorom synody bude opäť ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, kardinál Péter Erdő (62). Kardinál Erdő bude teda pripravovať aj text záverečného vyhlásenia synody.
Špeciálnym sekretárom bude opäť taliansky renomovaný teológ, arcibiskup Bruno Forte (65, Chieti-Vasto). –zg-

Tento obsah bol zaradený v Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.