Zlá správa pre eštébacko-pacistické štruktúry na Slovensku! J. Kováčik už nie je hovorcom KBS

Jozefovi Kováčikovi sa počas jeho pôsobenia vo funkcii hovorcu KBS a experta pre mediálnu oblasť podarilo zrealizovať „niekoľko projektov“ ktoré by mu „pacista“ Š. Zárecký mohol len závidieť.

Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie.

1). Patrí medzi ne aj „Dištanc hovorcu KBS J. Kováčika pre TA3 od Pochodu proti homosexuálom, podobne ako zástupcu Pacem in terris od Sviečkovej“
http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2010050003

2). Jozef Kováčik bol považovaný za mediálneho experta KBS. Predovšetkým vďaka jemu boli zrušené v STV takmer všetky náboženské relácie a v konečnom dôsledku aj samotná redakcia Duchovného života. Za jej zrušenie v tom čase hlasoval v Rade RTVS aj zástupca KBS!

http://www.azn.nawebe.net/view.php?cisloclanku=2011040001

3). Vrcholom tejto jeho činnosti bol dištanc riaditeľa TK KBS a hovorcu KBS v jednej osobe (bez vedomia otcov biskupov) a v spolupráci s niektorými členmi KDH (FKI, FŽ) od odovzdania petície za „Výhradu svedomia“. Túto skutočnosť jednému zo signatárov potvrdilo viacero biskupov osobne.

“Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy,
ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR,”
konštatoval riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS a hovorca KBS Jozef Kováčik. Dodal, že aj ostatní signatári petície,
medzi nimi Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií, sa od ich aktivity dištancovali.

http://www.magnificat.sk/o-nas/nase-kauzy/kauza-peticia/

4). Dovoľujem si ešte spomenúť cenzúru na TK KBS a striktné dodržiavanie nepísaného pravidla, podľa ktorého je zakázané publikovať správy o aktivitách kresťanských organizácií na Slovensku, ktoré nie sú napojené na KDH priamo, alebo cez nimi založené organizácie ako je napr. FKI, FVO alebo aj  FŽ

Novému hovorcovi KBS Vdp. M.  Kramaraovi želáme v tejto funkcii veľa Božieho požehnania a úspechov .

Anton Čulen, predseda AZN

Nový hovorca Konferencie biskupov Slovenska
Martin Kramara

Martin Kramara Bratislava 1. decembra (TK KBS) Od 1. decembra bol vymenovaný do pozície hovorcu Konferencie biskupov Slovenska ThLic. CSILic. Martin Kramara. Nahradil v úrade doterajšieho hovorcu CSILic. Jozefa Kováčika, ktorý bol vymenovaný za programového riaditeľa TV LUX.

Martin Kramara (36) je kňazom Žilinskej diecézy. Pochádza z Bytče. Teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 21. 6. 2003. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil ako biskupský ceremoniár v Nitre, v rokoch 2005 – 2007 ako kaplán vo farnosti Žilina-Mesto. V odbornom štúdiu pokračoval v rokoch 2007 – 2013 na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme, kde absolvoval licenciátne a doktorandské štúdium na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Od roku 2013 pracuje ako redaktor v TK KBS a ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava – Dúbravka.

„Chcem vyjadriť svoju vďaku Konferencii biskupov Slovenska za prejavenú dôveru. Ďakujem tiež môjmu predchodcovi Jozefovi Kováčikovi a prajem mu úspešné pôsobenie v jeho novej úlohe programového riaditeľa TV LUX. Svoje menovanie vnímam ako novú výzvu, s ktorou sa spája zodpovednosť i náročnosť. Je mojou úprimnou nádejou, že služba, ktorú budem konať na tomto mieste, bude na osoh Konferencii biskupov i spoločenstvu veriacich, predovšetkým čo sa týka vzájomnej komunikácie so svetom médií. Teším sa na blízku spoluprácu so žurnalistami aj s každým, kto má úprimný záujem dozvedať sa informácie o katolíckej viere a živote našej Cirkvi. Veriacich prosím o modlitbu, aby som túto prácu dokázal vykonávať čo najlepším spôsobom,“ povedal v reakcii na menovanie nový hovorca KBS Martin Kramara.

Kontakt na hovorcu KBS: hovorca@kbs.sk, mobil 0910 842 642

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141201001

Katolícke noviny, alebo cirkus Humberto?

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.