Predseda KBS o aktuálnom pastierskom liste

Bratislava 30. novembra (TK KBS) Prinášame rozhovor s predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským o aktuálnom pastierskom liste.
Lev XIII.
Otec arcibiskup, prečo vychádza pastiersky list o sociálnej situácii rodín práve teraz?
leone_XIII_enciclica_rerum_novarum
V advente sa pripravujeme na Vianoce, ktoré sú rodinnými sviatkami. Z toho dôvodu sme pozornosť venovali niektorým ťažkostiam, s ktorými zápasí spoločnosť a najmä naše rodiny. Advent je vhodným časom na oživenie a prehĺbenie vnímavosti voči tým, ktorí žijú okolo nás. V tomto duchu sme v pastierskom liste chceli všetkých ľudí pozvať k premýšľaniu, akým spôsobom môžeme každý prispieť k zmierneniu a vyriešeniu problémov.

Čo to znamená, že štát je zodpovedný za vytváranie spoločného dobra?
V pastierskom liste sa spomína zodpovednosť štátu za vytváranie podmienok pre spoločné dobro, ako to vyplýva zo sociálnej náuky katolíckej Cirkvi. Všetci sme jeho súčasťou, preto sa máme usilovať o budovanie spravodlivej spoločnosti, o rešpektovanie prirodzených hodnôt, demokratických pravidiel a vzájomnú toleranciu. Osobitnú zodpovednosť za napĺňanie týchto úloh majú tí, ktorí prijali verejnú funkciu. Veľkou pomocou môže byť aj posilnenie občianskej spoločnosti. Viera v Boha nám pomáha, aby sme vládali napĺňať toto poslanie čím dokonalejšie.

V pastierskom liste sa vyslovuje myšlienka, že k spoločnému dobru má prístup len úzka skupina ľudí. Neobávate sa, že môže byť vo verejnosti nesprávne pochopená?
Každé verejné stanovisko biskupov prináša so sebou aj možnosť reakcií a interpretácií, ktoré nezodpovedajú úmyslu biskupov. Nemáme ambíciu ovplyvňovať vzťahy medzi politickými stranami. Vážime si úsilie tých, ktorí berú na seba službu vo verejnom živote a oceňujeme každý príspevok k väčšej spravodlivosti. Súčasná sociálna situácia rodín je výsledkom vývoja po roku 1989. Naše kontakty a rozhovory s mnohými ľuďmi nám napovedajú, že väčšina naozaj žije vo vedomí, že je odsúvaná elitami na druhú koľaj a že nemá spravodlivý podiel na spoločnom dobre. Každý človek vo svedomí môže prijať pozvanie ku konaniu dobra a teda aj k pomoci tým, ktorí sú v ťažkostiach.

Čo by si ľudia mali odniesť ako hlavné posolstvo tohto pastierskeho listu?
Pastiersky list je založený na nádeji. Prináša nádej, lebo počíta s ochotou spolupracovať, spojiť sily na prekonanie ťažkostí v našich rodinách. Pripomína nám, že základným príkladom a zdrojom sily je Božia láska. Bolo by nemúdre posolstvo listu zúžiť len na diagnózu aktuálnych problémov. Cirkev chce týmto listom povedať, že si všíma ťažkú sociálnu situáciu a stojí pri rodinách, ktoré ju prežívajú. Chceme, aby ľudia aj pri riešení problémov nestrácali nádej a navzájom si pomáhali. Všetci by sme si mali uvedomiť, že budúcnosť tejto krajiny je v našich rodinách. Budúcnosť je totiž vždy krajšia ako si vieme predstaviť, lebo je v Božích rukách.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141130003

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.