Eštébacko – pacistické štruktúry na TK KBS znovu cenzurujú? Odsabotovali predsedu KBS Mons. S. Zvolenského! Aké ponižujúce! O zasvätení Bratislavy Panne Márii niet slovo ani na portáli Výveska. SK Náhoda alebo zámer? Čo myslíte, kto je riaditeľom TK KBS?

Prosíme touto cestou všetkých veriacich v Bratislave, aby prišli podporiť svojho arcibiskupa Mons. S. Zvolenského a v čím väčšom množstve sa zúčastnili na zasvätení mesta Bratislavy Panne Márii. Nenechajme si takto ponižovať svojho arcibiskupa, ktorý je ešte aj predsedom KBS. Ďakujeme kňazom vo farnostiach v BA, za zverejnenie oznamu (Informácia je aj v QUO) zasvätenia a prosíme prípadne o jeho zopakovanie a výzvu veriacich na hojnú podporu aktu zasvätenia mesta BA Panne Márii  v pondelok 8. 12. 2014 Trinitári,

Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zasvätí mesto Bratislava Panne Márii pri sv. omši o 17.30 hod.

 

Anton Čulen

 

Pozvánka na Novénu k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v Bratislave

Bratislava 28. novembra (TK KBS) V sobotu 30. novembra 2014 sa začne v Bratislave Novéna k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V Kostole Najsvätejšej Trojice bude pri tejto príležitosti každý deň o 17:30 h svätá omša (okrem nedele 7. decembra, kedy je na pláne o 20:00 h), počas ktorej sa kazateľ prihovorí na tému bolestí Panny Márie. Prinášame program a zoznam celebrantov:

Program slávenia:

30. novembra – Santiago Fuertes, kňaz Prelatúry Opus Dei
1. decembra – Oskar Beorlegui, kňaz Prelatúry Opus Dei
Prvá bolesť Panny Márie
2. decembra – Marián Kráľ, farár Bratislava – sv. Alžbeta
Druhá bolesť Panny Márie
3. decembra – Mons. Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
Tretia bolesť Panny Márie
4. Pavol Brunovský, kaplán Bratislava – sv. Alžbeta
Štvrtá bolesť Panny Márie
5. decembra – Ján Adamus, farár Bratislava – sv. Ján z Mathy
Piata bolesť Panny Márie
6. decembra – Pavol Mikula, kaplán Bratislava – sv. Ján z Mathy
Šiesta bolesť Panny Márie
7. decembra – Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
Siedma bolesť Panny Márie
8. decembra – Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141128041

Vyveska

http://www.vyveska.sk/?cid=1117111849

Na prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii.

Druhá časť tajomstva hovorí o budúcnosti.

Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier.

Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca.

Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené.

Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.»

 

Fatima  1917

Dôležitá výzva: Pomodlite sa modlitbu zasvätenia sv. Otca Jána Pavla II.

Modlitba zasvätenia sv. Otca Jána Pavla II. : Bratislava bude 8. 12. 2014 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie zasvätená Panne Márii

 

http://alianciazanedelu.eu/?p=2775

Laicizácia klerikov a klerikalizácia laikov

Čo má Cirkev a futbal spoločné?

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.