Podkopávanie autority predsedu KBS Mons. S. Zvolenského ale aj úcty k Panne Márii, Patrónke Slovenska na stránkach TK KBS pokračuje. + Ďalší dôkaz o cenzúre

Ani po našom upozornení nedošlo na stránkach TK KBS k náprave a nedajú sa tam nájsť informácie o dôležitej náboženskej udalosti predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského o zasvätení Bratislavy Panne Márii. Toto zasvätenie sa bude konať v pondelok 8. 12. 2014 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Žiadna zmienka nie je ani na portáli Výveska.SK, kde by tieto informácie mali byť zverejnené.
zvolensky_portret
Informácie o tejto dôležitej udalosti nielen pre Bratislavu, ktoré by mali byť inšpiráciou aj pre celé Slovensko, môžete nájsť aj na webe Bratislavskej arcidiecézy.

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v trinitárskom kostole farnosti Najsvätejšej Trojice (Trojičke) bude o 17.30 bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú svätú omšu. Slávnosť bude spojená so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Pred svätou omšou, od 13.00 do 17.00 bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou, od 16.30 hod. sa budú bohoslovci bratislavského Kňazského seminára predmodlievať modlitbu ruženca.

http://abu-bratislava.sk/portal/node/95

Prosíme touto cestou všetkých veriacich v Bratislave, aby prišli podporiť svojho arcibiskupa Mons. S. Zvolenského a v čím väčšom množstve sa zúčastnili na zasvätení mesta Bratislavy Panne Márii. Nenechajme si takto ponižovať svojho arcibiskupa, ktorý je ešte aj predsedom KBS. Ďakujeme kňazom vo farnostiach v BA, za zverejnenie oznamu (Informácia je aj v QUO) zasvätenia a prosíme prípadne o jeho zopakovanie a výzvu veriacich na hojnú podporu aktu zasvätenia mesta BA Panne Márii v pondelok 8. 12. 2014

Ďaľší dôkaz o cenzúre na KBS!

Z webu KBS záhadne zmizlo Vyhlásenie KBS k petícii za urýchlenie prijatia zmluvy o výhrade vo svedomí zo dňa 13. 2. 2007 ktoré otcovia biskupi vydali ako reakciu na súkromné stanovisko vtedajšieho hovorcu KBS na odovzdanie petície o výhrade svedomia do NR SR. Túto petíciu do NR SR za signatárov odovzdali Anton Selecký a Anton Čulen 14. 12. 2006

Reakcia hovorcu KBS k petičnej akcii
P:3, 14. 12. 2006 10:51, PRE

Odovzdávanie petície o prijatí Zmluvy o výhrade vo svedomí je súkromnou iniciatívou jej dvoch signatárov. Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy, ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR.

Jozef Kováčik

Znenie správy vydala TK KBS

V archíve zostalo iba Vyhlásenie KBS k petícii občanov za prijatie dokumentov o práve uplatňovať výhradu vo svedomí

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-konferencie-biskupov-slovenska/c/vyhlasenie-kbs-k-peticii-obcanov-za-prijatie-dokumentov-o-prave-uplatnovat-vyhradu-vo-svedomi-50

Toto vyhlásenie v archíve KBS z roku 2007 už nenájdete

Vahlasenie KBS k Vyhrade svedomia 2007

Vyhlásenie KBS k petícii za urýchlene prijatie zmluvy o výhrade vo svedomí
P:3, 13. 02. 2007 14:20, PRE

Konferencia biskupov Slovenska ďakuje všetkým, ktorí svojím podpisom podporili petíciu za prijatie zmluvy o výhrade vo svedomí. Uzatvorenie parciálnej zmluvy o výhrade vo svedomí predpokladá platná Základná zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou z roku 2000.
Sloboda svedomia je súčasťou základných ľudských práv. Ochrana, formovanie a posilňovanie svedomia patrí k najdôležitejším úlohám výchovy človeka a k základnému poslaniu Cirkvi v spoločnosti. Cirkev je vždy otvorená a pripravená na diskusiu s kompetentnými orgánmi o tejto vážnej otázke.
Prvoradou povinnosťou každého právneho štátu je zabezpečiť slobodu a právnu istotu svojim občanom. Pripravovaná zmluva vytvára podmienky na uplatnenie výhrady vo svedomí v presne vymedzených situáciách týkajúcich sa ochrany života a dôstojnosti každej ľudskej osoby. Zmluva tým upevňuje demokratické princípy fungovania slobodnej a zodpovednej občianskej spoločnosti.
Sme presvedčení, že zmluvno-právne a zákonné naplnenie výhrady vo svedomí bude významným príspevkom k realizácii ústavnosti Slovenskej republiky a k napĺňaniu jej cyrilometodského duchovného a kultúrneho dedičstva.

( TK KBS; pz ) 20070213022

Anton Čulen

Mlčanie defensorov fidei, presúvanie “Sedembolestnej” a kompromisy so zlom

Útok na “Sedembolestnú” je útok na Krista a Cirkev

Demagógia extrémistických zástancov bojového ateizmu a rušenie Sedembolestnej

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.