Pápež hovorí o synode, o Kasperovi a Burkem

Buenos Aires, 7.12.2014 (kath.net/KAP) 017 529 – Veľký rozruch spôsobilo v nedeľu nové dlhé interview pápeža Františka, v ktorom sa o. i. vyjadruje o klerikalizme, synode o rodine, homosexualite, rozvedených, zmene náuky Cirkvi, o odpore voči pápežovi, návrhoch kardinála Kaspera, preložení kardinála Burkeho, o zdravotných problémoch a cestovných plánoch.
Papez Frantisek v Brazilii
Interview pre argentínske noviny „La Nacion“ je už aj v anglickom a nemeckom preklade. Podľa novín vo štvrtok ho urobila vo vatikánskom Dome sv. Marty vatikánska korešpondentka novín „La Nacion“, Elisabetta Piqué, osobná známa pápeža. (Originál na www.lanacion.com.ar/la-nacion-con-el-papa-t52833 ).

František sa v interview pri téme znovu zosobášených rozvedených vyslovil proti zužovaniu otázky na sväté prijímanie. Súčasne nechal svoj vlastný postoj naďalej otvorený.“ Povedal: „To samotné nemôže by nijakým riešením, riešením je integrácia.“ Konkrétne podnietil František, aby sa premyslelo doterajšie vylúčenie znovu zosobášených rozvedených z funkcie krstných rodičov alebo pomocníkov pri svätom prijímaní. „Znovu zosobášení rozvedení síce nie sú exkomunikovaní, prakticky sa k nim však tak pristupuje,“ povedal pápež.
K návrhu nemeckého kardinála Waltera Kaspera nanovo zvážiť vylúčenie znovu zosobášených rozvedených zo svätého prijímania pápež povedal, že Kasper postavil tézy, ktoré „niektorých teológov vystrašili“. Oni odmietali pripustenie k Eucharistii, súčasne sa však vyslovovali za duchovné prijímanie.
Doslova pápež povedal: „Povedzte mi: Či nepotrebujeme Božiu milosť na duchovné sväté prijímanie?“
František sa tiež vyjadril aj k vnímaniu verejnosti, ktorá videla synodu biskupov ako miesto konfliktov. Postavil sa proti dojmu, že toto zhromaždenie vyjavilo neprekonateľné protiklady medzi biskupmi a zdôraznil:
„Synodálny proces nie je nijaký parlamentný proces, ale chránený priestor. To je potrebné, aby Duch Svätý mohol pôsobiť. Je síce pravda, že na synode boli odlišné postoje. No tie sa nachádzali ešte v štádiu hľadania pravdy. Za tých, ktorí sú vo svojich postojoch veľmi pevne zakotvení, sa treba modliť, aby ich Duch Svätý premenil.“
František tým nepriamo hájil aj rozhodnutie príspevky biskupov počas synody nezverejňovať ako doteraz. To niektorí účastníci synody kritizovali ako nedostatočnú transparentnosť.
Pápež potom jasne zdôraznil, že synoda biskupov nehovorila v prvom rade o homosexuálnych životných zväzkoch. Vlastnou témou bol skôr prístup k rodinám s homosexuálnymi deťmi.
K správam o tom, že kardinál kúrie Raymond Leo Burke (66) bol počas synody za trest preložený, pápež povedal, že už dlho pred synodou Burkemu navrhol, aby prešiel z najvyššieho vatikánskeho súdu k Rádu maltézskych rytierov.
Američan Burke sa počas synody o rodine jasnými slovami vyslovil proti zmenám cirkevnej praxe voči znovu zosobášeným rozvedeným a homosexuálom. Burke sa považuje za jedného z vyprofilovaných predstaviteľov konzervatívneho krídla v kolégiu kardinálov. Pápež Burkeho, ktorý bol od r. 2008 prefektom Apoštolskej signatúry, v novembri menoval za patróna Rádu maltézskych rytierov. Médiá to interpretovali ako preloženie za trest.
Pápež v interview informoval, že Burke prišiel jedného dňa k nemu a opýtal sa ho, prečo ešte nie je potvrdený vo svojom úrade. On, pápež, poukázal na to, že jeho Rada kardinálov pre reformu kúrie ešte nerozhodla o novej štruktúre vatikánskych súdov. Potom dostal požiadavku Rádu maltézskych rytierov o nového patróna kardinála. Tu mu napadol Burke, pretože tento Američan sa dokáže pohybovať v tomto prostredí.
K špekuláciám, že veliteľa Švajčiarskej gardy, Daniela Anriga (42), prepustil pre prehnanú prísnosť, pápež doslova povedal: „Nie, určite nie. Išlo o celkom normálnu zmenu, v tom nie je nič podivuhodné.“ Rovnako odmietol domnienky, že novo zrenovovaný byt veliteľa sa mu zdal príliš veľkorysý. Poukázal na to, že veliteľ má štyri deti.
František vyhlásil, že po návšteve ubytovne Švajčiarskej gardy dospel k názoru, že „obnova“ by jej prospela. „Nikto nie je večný.“
Pápež František ocenil Anriga ako „vynikajúcu osobnosť“ a „dobrého katolíka“. A dodal, že v službe nikdy nič nezanedbal.
Vatikán minulý týždeň oznámil, že Anrig z rozhodnutia pápeža končí 31. januára vedenie Švajčiarskej gardy. Anrig bol veliteľom 100 mužov ochrannej gardy pápeža od r. 2008. František dodal, že päťročné obdobie Anriga vypršalo vlastne 2 mesiace po jeho zvolení za pápeža v marci 2013. Vtedy nechcel robiť konečné rozhodnutie, ale predbežne mu mandát predĺžil. –zg-

Benedikt XVI.: Zamiešanie sa do diskusie o rozvedených „nezmysel“

Frankfurt, 7.12.2014 (KAP) 017 528 – Emeritný pápež Benedikt XVI. odmietol špekulácie o svojom zamiešaní sa do diskusie o pripustení znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu. To, že chcel ovplyvniť synodu biskupov na jeseň, je „úplný nezmysel“, ako povedal 87-ročný Benedikt XVI. pre nemecké noviny „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Skôr sa pokúša „byť tak ticho, ako je to len možné“.
Jeho nástupca František je „tak intenzívne prítomný, ako by som ja sám pri mojich telesných a psychických silách nikdy nemohol byť“, povedala bývalá hlava Cirkvi (2005-2013). Aj veriacim je jasné, „kto je pravý pápež“. Aby sa vyhol nedorozumeniam, želal si od svojho odstúpenia oslovenie „otec Benedikt“, ale bol príliš slabý, aby to presadil.
Znovu zosobášeným rozvedeným by Cirkev nemala nakladať na plecia „viac ako nevyhnutne potrebné, lásku Cirkvi by mali skutočné cítiť“, zdôraznil ďalej.
Diskusiu vyvolalo vydanie 4. zväzku Súborného diela Jozefa Ratzingera/Benedikta XVI. Kvôli nemu emeritný pápež prepracoval viac ako 40 ročný text. V r. 1972 Ratzinger vzhľadom na nerozlučiteľné manželstvo pokrstených napísal, že Cirkev môže „v jasných núdzových situáciách pripustiť obmedzené výnimky na zabránenie niečomu ešte horšiemu“, totiž vtedy, keď prvé manželstvo „je pre obe strany nenapraviteľným spôsobom rozbité“ a druhé „sa dlhšiu dobu osvedčilo ako morálna realita“. Tento návrh Benedikt XVI. v prepracovanej verzii stiahol. Avšak vyslovil sa za to, aby sa postihnutým umožnila spolupráca v cirkevných grémiách alebo prijatím krstného rodičovstva. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.