Sabotovanie arcibiskupa na TK KBS za zasvätenie Slovenska a Bratislavy Panne Márii pokračuje

Pomodlite sa prosím za nášho otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, ktorý sa dostal do nemilosti eštébacko – pacistických štruktúr infiltrovaných na TK KBS za to, že zasvätil Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska (15. 9. 2014) a Bratislavu na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márii. Že skutočne v pondelok 8. 12. 2014 došlo k zasväteniu Bratislavy Panne Márii nám potvrdilo už viacero našich čitateľov, ktorí sa tohto zasvätenia zúčastnili. Je to smutné, že sa tak deje aj 25 rokov po páde komunistického režimu.

Nech otca arcibiskupa S. Zvolenského za to Panna Mária žehná a ochraňuje.

A. Čulen

TITULKA_2-737x1024
Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v trinitárskom kostole farnosti Najsvätejšej Trojice (Trojičke) bude o 17.30 bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú svätú omšu. Slávnosť bude spojená so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Pred svätou omšou, od 13.00 do 17.00 bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou, od 16.30 hod. sa budú bohoslovci bratislavského Kňazského seminára predmodlievať modlitbu ruženca.

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

V Bratislave sa konala slávnosť zverenia mesta Bratislavy pod ochranu Panny Márie
P:3, 10. 12. 2014 13:30, DOM

Bratislava 10. januára (TK KBS) Aj v tomto roku sa v deň Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. decembra) v bratislavskom farskom kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave uskutočnila slávnosť zverenia mesta Bratislavy pod ochranu Panny Márie. Hlavným celebrantom svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, s ktorým koncelebroval pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a asi desiatka kňazov. Po svätom prijímaní zaznela v kostole zaplnenom hojným počtom veriacich modlitba odovzdania a zverenia sa Panne Márii vyjadrená opakovaným zvolaním: „Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.“

Samotnej slávnosti v tomto roku predchádzala osemdňová duchovná príprava, počas ktorej sa pri svätých omšiach striedali kazatelia a zamýšľali sa nad siedmimi bolesťami Panny Márie. O prípravu všetkých slávení sa postarali kňazi Opus Dei pôsobiaci v Bratislave v spoluprávi s vdp. dekanom Jánom Adamusom, farárom vo Farnosti Bratislava – Najsvätejšej Trojice.

TK KBS informoval Lukáš Uváčik

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141210025

Arcibiskup Zvolenský na zasvätení Bratislavy Panne Márii v roku 2008

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.