Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k referendu o ochrane rodiny

Bratislava 18. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) dnes vydala vyhlásenie k referendu o ochrane rodiny, ktoré organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Vyhlásenie prinášame v plnom znení:

Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny

Vyjadrujeme svoju podporu referendu o ochrane rodiny. V atmosfére sviatkov lásky a rodiny obraciame sa na veriacich i na všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo februári aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti. Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen pred referendom, ale neustále, zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom najbližšom okolí.

Vyjadrujeme tiež želanie, aby ľudia nepodľahli tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia na referendum pozerať negatívne. Máme nádej, že v rámci celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná náboženská sloboda i sloboda slova. Je naším želaním, aby referendum prebehlo v pokojnej atmosfére a bolo chápané ako pozitívna iniciatíva pre dobro človeka a za ochranu hodnôt, ktoré sú prirodzené a ktoré Cirkev neustále pokladá za svoju prioritu.

V Bratislave, 18. decembra 2014

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141218029

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o.z. (AZN) už 4. decembra 2013, ako prvá na Slovensku vyzvala predstaviteľov kresťanských a národných síl k usporiadaniu referenda na ochranu rodiny, tak, ako v Chorvatsku (text dole). Už o niekoľko dní po tejto našej výzve vznikla iniciatíva na jeho realizáciu.

AZN preto vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa tohto referenda zúčastnili a postavili sa na ochranu Desatora, rodiny a manželského zväzku muža a ženy.

http://alianciazanedelu.eu/?p=2694

„Hanbime sa“. Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny?

Po prijatí zákona na ochranu nedele v parlamente v Budapešti sa cítim biedne. Ja, ktorý som v decembri 2002 zorganizoval prvý verejný protest v celej postkomunistickej Európe proti nemusenej nedeľnej práci ešte ako prezident Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS), dozviem sa, že nepatrná kresťanská strana v Maďarsku predložila do parlamentu v Maďarsku podobný zákon, aký presadzujeme my na Slovensku a je dokonca prijatý, a to aj za podpory Orbána. Tak to je veľa aj na mňa.

Pochod za nedelu

Daromné sú naše rôzne reči, výhovorky ako sa to nedá. Áno, dá sa to. Maďari nám to ukázali a ukázali nám tú našu neschopnosť. Darmo sa snažím za Alianciu za nedeľu (AZN) v Bruseli niečo dosiahnuť. Darmo už pri každom mojom vystúpení na pôde Európskeho parlamentu v European Sunday Aliance (ESA) poukazujem na neochotu našich socialistov podporiť zákon, ktorý ich socialistickí kolegovia z pôvodných krajín EÚ už dávno podporili. Nestačí to. A Maďari, z čista-jasna si jednoducho prijmú takýto zákon. Neostáva mi nič iné, len konštatovať: „Hanbime sa“.

Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny? A kto z kompetentných nás verejne podporuje? Ani to KDH nám (AZN) neposlalo podporný list, hoci sa pasujú za ochrancov nedele. A ostatní taktiež spia spánkom spravodlivým. Povedzme si teda na Slovensku, že o čo nám ide? Chceme rozvrátené rodiny, neúplné rodiny, rozvedené rodiny, alebo ochranu rodiny aj ochranou toho jediného jedného dňa v týždni, kedy môže byť rodina spolu? Teda, ak vyhlasujeme, že rodina je základnou bunkou štátu, tak sa aj tak chovajme. Nič nám z neba nespadne zadarmo. K tomu musíme prispieť my všetci podľa svojich možností. Predstavitelia cirkví, veriaci i neveriaci, politici, odborári, obyčajní ľudia, pretože nedeľa je tu pre všetkých bez výnimky a dotýka sa nás, či chceme alebo nie.

Priatelia, vyzývam vás všetkých na pomoc pri presadzovaní ochrany nedele na našom Slovensku, ako dňa voľna. Pomôžte každý, kto uznáva princíp ochrany rodiny cestou aj ochrany nedele. Naša petícia sa prestala hýbať, pomôžte nám ju rozhýbať a dotiahnuť do úspešného konca. Slovensko si to zaslúži.

S kresťanským pozdravom v tento adventný čas v očakávaní narodenia nášho Pána

Peter Novoveský,

Exprezident NKOS a podpredseda AZN.

Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny? Hovoria o solidarite a jednote, tak prečo potom petíciu za nedeľu nepodporia? Je za tým všetkým KDH?

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.