Vojenskí duchovní vyzvali vojakov a členov ostaných ozbrojených zborov, aby prišli hlasovať vo februárovom referende o rodine

Ministerstvo obrany sa dištancuje: My vojakov nenabádame, aby sa zúčastnili referenda
Rabek Mons
BRATISLAVA – Vojenskí duchovní vyzvali vojakov a členov ostaných ozbrojených zborov, aby prišli hlasovať vo februárovom referende o rodine. Výzvu zverejnili na webe Ústredia ekumenickej pastoračnej služby.

„Chceli by sme Vás vyzvať a povzbudiť, aby ste sa zúčastnili 7. februára na referende a podporili myšlienku zachovania prirodzenej rodiny a manželstva, ako aj práva rodičov na výchovu svojich detí podľa svojho presvedčenia,“ napísali vojenský ordinár, biskup František Rábek a generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Marian Bodolló.

Spomínaná výzva nepochádza z ministerstva obrany. „Ministerstvo obrany nevyzýva príslušníkov Ozbrojených síl SR, ani zamestnancov rezortu obrany k účasti na pripravovanom referende o manželstve a rodine,“ upozorňuje hovorkyňa rezortu obrany Martina Balleková. Stránku Ústredia ekumenickej pastoračnej služby nespravuje komunikačný odbor ministerstva, ale predstavitelia Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. „Nejde teda o výzvu, ani odporúčanie predstaviteľov ministerstva obrany,“ dodala Balleková.

Prezident Andrej Kiska vyhlásil referendum o ochrane rodiny na 7. februára budúceho roka. Urobil tak po tom, ako Ústavný súd SR rozhodol, že v súlade s ústavou sú tri referendové otázky: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?, Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? a Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum so štyrmi otázkami žiadala vypísať Aliancia za rodinu, jej petíciu podpísalo približne 400-tisíc ľudí. V súlade s ústavou nie je podľa ústavného súdu tretia referendová otázka: Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?

Aliancia za nedeľu – Slovensko, o.z. (AZN) už 4. decembra 2013, ako prvá na Slovensku vyzvala predstaviteľov kresťanských a národných síl k usporiadaniu referenda na ochranu rodiny, tak, ako v Chorvatsku (text dole). Už o niekoľko dní po tejto našej výzve vznikla iniciatíva na jeho realizáciu.

AZN preto vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa tohto referenda zúčastnili a postavili sa na ochranu Desatora, rodiny a manželského zväzku muža a ženy.

http://www.topky.sk/cl/10/1446477/Ministerstvo-obrany-sa-distancuje–My-vojakov-nenabadame–aby-sa-zucastnili-referenda

Prezident vyhlásil referendum o ochrane rodiny, uskutoční sa 7. februára

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.