Historická homília otca Juraja Augustína na Trnavskej novéne: O dôležitosti zasvätenia a pravej úcte k Panne Márii

1. január 2015 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Zasvätenie sa Panne Márii.  O pravej úcte k Panne Márii, o. Juraj Augustín podľa Ľudovíta Mária Grigniona de Montfort. Kniha O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Máriu Grigniona patrí k základným a zároveň najhodnotnejším dielam z oblasti mariánskej špirituality…

Ľudovít Mária Grignion

O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII
TAJOMSTVO MÁRIE
MODLITBY AUTORA ALEBO NÍM ODPORÚČANÉ
DUCHOVNOSŤ A ŽIVOTOPISNÁ ČRTA AUTORA

Nihil Obstat:

Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii
znamenalo obrat v mojom živote.
Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta
neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi
a neupierala mu jeho oprávnené miesto,
ale keď som prečítal traktát od Grigniona
z Montfortu, zistil som, že je to inak.
Náš vnútorný vzťah k Božej Matke
je výsledkom nášho začlenenia sa
do Kristovho tajomstva.

Ján Pavol II.
Imprimatur:

Protikatolícke média útočia na biskupov aj počas sviatkov. Podporu referendu za rodinu im marxisticko-leninská genderideológia len tak nedaruje

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.