Zasvätenie Slovenského národa Panne Márii, zápas o kresťanské hodnoty a adorácia za referendum

Zápas o hodnoty na Slovensku stále pretrváva. S tohto uhľa pohľadu sa arcibiskupovi Mons. S. Zvolenskému, predsedovi KBS podaril priam husársky kúsok, keď aj napriek veľkému odporu istých politických kruhov ale aj niektorých spolubratov v biskupskej službe, zasvätil Slovenský národ 15. 9. 2014 v Šaštíne Sedembolestnej Panne Márii a 8. 12. 2014 aj Bratislavu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Týmto aktom zasvätenia Slovenského národa Sedembolestnej nás Panna Mária bude môcť oveľa viac a intenzívnejšie chrániť v týchto časoch v boji proti zlu, úkladom diabla a jeho spojencov a vyprosiť nám zvláštnu Božiu ochranu, milosti a dary Ducha Svätého toľko potrebných na ochranu týchto kresťanských hodnôt. Zvlášť dôležité je postaviť sa voči vzbúrencom proti Bohu na stranu DESATORA a ochranu manželského zväzku muža a ženy. Aby sme tento zápas pod ochranou Panny Márie a s Božou pomocou dokázali dotiahnuť do úspešného konca, tak k tomu potrebujeme aj silnú modlitebnú podporu.

Aliancia za nedeľu – Slovensko o, z. preto vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle na aktívnu modlitbovú podporu ale aj podporu adorácii pred referendom.

Len škoda, že sa zase nejako zabudlo na menejcenných kresťanov z Aliancie za nedeľu – Slovensko, o.z. a ich petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele, ktorá nie je v zhode s pseudoexortáciou KDH „ChristiFigeles laici“. Medzi ochranu kresťanských hodnôt totiž patrí aj nedeľa DEŇ PÁNA (tretie Božie prikázanie), kedy si naše rodiny môžu oddýchnuť po celotýždennej práci a aspoň jeden krát v týždni si sadnúť s deťmi k spoločnému stolu.

A. Čulen, predseda AZN

Pozor! Posledné necenzurované video na TK KBS: Arcibiskup Stanislav Zvolenský zasvätil Bratislavu Panne Márii

 

Adorácia za referendum

Za úspešné referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční dňa 7. februára 2015, a
za zachovanie tradičných kresťanských hodnôt bude s požehnaním otca arcibiskupa Mons. S. Zvolenského v dňoch 31. decembra 2014 – 7. februára 2015 v charitnej Kaplnke sv. Alžbety, Heydukova 14, Bratislava 24-hodinová poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

POZÝVAME jednotlivcov i skupiny, zasvätené osoby – kňazov, diakonov, seminaristov, rehole mužské a rehole ženské, modlitbové skupiny a spoločenstvá (napr. ružencové, modlitby matiek, rodičov za deti, …), adoračné spoločenstvá, detské a mládežnícke stretká spolu s ich vedúcimi, skautov, kresťanské školy.

PROGRAM:

24 hodinová poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

– 15.00 korunka Božieho Milosrdenstva

– 16.00 sv. omša

– večeradlo s Pannou Máriou

– odprosovanie, ďakovné modlitby, chvály

– sv. spoveď podľa potreby

– program, ktorý si sami pripravia jednotlivé modlitbové spoločenstvá a stretká všetkých, ktorým nie je ľahostajná rodina, budúcnosť našich detí a kresťanské hodnoty.

… … … AJ TEBA

Prihlásiť sa môžete na 1-2-3 hodiny alebo na celý deň alebo celú noc.
Prihlasovací formulár nájdete na stránke www.martindom.sk.
Ďalšie info na Facebook „Adorácia za referendum“.
 
Kontakt:
e-mail: adoracia.referendum@gmail.com,
mobil: 0919 351 915
 

 
„Hanbime sa“. Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny?

Po prijatí zákona na ochranu nedele v parlamente v Budapešti sa cítim biedne. Ja, ktorý som v decembri 2002 zorganizoval prvý verejný protest v celej postkomunistickej Európe proti nemusenej nedeľnej práci ešte ako prezident Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS), dozviem sa, že nepatrná kresťanská strana v Maďarsku predložila do parlamentu v Maďarsku podobný zákon, aký presadzujeme my na Slovensku a je dokonca prijatý, a to aj za podpory Orbána. Tak to je veľa aj na mňa.
sm_crop_136836879820130512042624_1__MG_9998
Daromné sú naše rôzne reči, výhovorky ako sa to nedá. Áno, dá sa to. Maďari nám to ukázali a ukázali nám tú našu neschopnosť. Darmo sa snažím za Alianciu za nedeľu (AZN) v Bruseli niečo dosiahnuť. Darmo už pri každom mojom vystúpení na pôde Európskeho parlamentu v European Sunday Aliance (ESA) poukazujem na neochotu našich socialistov podporiť zákon, ktorý ich socialistickí kolegovia z pôvodných krajín EÚ už dávno podporili. Nestačí to. A Maďari, z čista-jasna si jednoducho prijmú takýto zákon. Neostáva mi nič iné, len konštatovať: „Hanbime sa“.

Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny? A kto z kompetentných nás verejne podporuje? Ani to KDH nám (AZN) neposlalo podporný list, hoci sa pasujú za ochrancov nedele. A ostatní taktiež spia spánkom spravodlivým. Povedzme si teda na Slovensku, že o čo nám ide? Chceme rozvrátené rodiny, neúplné rodiny, rozvedené rodiny, alebo ochranu rodiny aj ochranou toho jediného jedného dňa v týždni, kedy môže byť rodina spolu? Teda, ak vyhlasujeme, že rodina je základnou bunkou štátu, tak sa aj tak chovajme. Nič nám z neba nespadne zadarmo. K tomu musíme prispieť my všetci podľa svojich možností. Predstavitelia cirkví, veriaci i neveriaci, politici, odborári, obyčajní ľudia, pretože nedeľa je tu pre všetkých bez výnimky a dotýka sa nás, či chceme alebo nie.

Priatelia, vyzývam vás všetkých na pomoc pri presadzovaní ochrany nedele na našom Slovensku, ako dňa voľna. Pomôžte každý, kto uznáva princíp ochrany rodiny cestou aj ochrany nedele. Naša petícia sa prestala hýbať, pomôžte nám ju rozhýbať a dotiahnuť do úspešného konca. Slovensko si to zaslúži.

S kresťanským pozdravom v tento adventný čas v očakávaní narodenia nášho Pána

Peter Novoveský,
Exprezident NKOS a podpredseda AZN.

Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny? Hovoria o solidarite a jednote, tak prečo potom petíciu za nedeľu nepodporia? Je za tým všetkým KDH?

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.